Styrelsen för Parkinsson Dalarna avger följande verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen har haft följande sammansättning:

  • Ordförande: Vakant
  • Vice ordförande: Jan Grönberg, Avesta
  • Sekreterare: Marianne Ohls, Falun
  • Kassör: Anders Karis, Rättvik
  • Webmaster: Vakant
  • Övriga ledamöter: Lennart Johansson, Sundborn, Marie Ahlbom Hanefors, Falun, vakant
  • Suppleanter: Siv Eriksson, vakant

 

  • Revisorer: Håkan Helander, Borlänge, Elsmari Karlsson, Borlänge
  • Revisorsuppleant: Olle Hägg, Horndal

 

  • Valberedning: Lena Johansson, Sundborn, Lena Wikström, Rättvik

Inledning

Parkinson Dalarna ingår i Parkinsonförbundet som består av 24 länsföreningar med 8 969 medlemmar.  Parkinson i Dalarna hade vid årets början 222 medlemmar och vid årets slut 207.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft nio stycken protokollförda sammanträden. Dessutom har ordföranden och övriga medlemmar i styrelsen haft täta telefon och e-post kontakter med varandra.

Årsmöte

Föreningen höll sitt årsmöte den 10 februari 2018 i föreningslokalen Hedenborg i Svärdsjö.  Ungefär ett trettiotal medlemmar deltog.

Ordförande Margareta Taavola Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat och inledde med parentation över de 12 medlemmar som avlidit under 2017. Det blev en stämningsfull stund som inleddes med en tyst minut och avslutades med Björn Skifs, Håll mitt hjätrta, samtidigt som ett bildspel visades.

Därefter fortsatte de sedvanliga årsmötesförhandlingarna under ledning av Håkan Helander, ordförande och Elsmari Karlsson, sekreterare.

Efter mötet hälsades Sjukgymnast Petra Hultin välkommen. Petra Hultin är utbildad i Umeå sedemera flyttat till Ludvika där hon har intresserat sig för parkinson patienter speciellt. Petra forskar också på parkinsonsjuka i Gävle där hon prövar ett rörelseprogram som förkortas LSVT Big. Petra visade också en film om sin forskning där man efter kort tid kunde se tydliga förbättringar i patienternas rörelseförmåga.

Som avslutning på dagen bjöds det på förtäring och under tiden spelade och sjöng trubaduren Pär Hedberg gamla kära örhängen. Lena Johansson hade hand om lotteri och dess vinster. Två av de avgående styrelsemedlemmarna var närvarande och kunde avtackas med blommor.

Margareta Taavola Eriksson Har med sin kunskap i datorernas värld gjort en enastående arbetsinsats, gjort styrelsearbetet roligt och höjt nivån med flera steg.

Leif Björklund har skött vår lokala Insida med bravur och som alltid haft vår hemsida aktuell och uppdaterad samt kommit med många goda förslag på föreläsare.

Rut Björklund har tillsammans med maken Leif sett till att det alltid varit Gröna siffror i ekonomin.

Sedan samlades den nya styrelsen för att konstituera sig.

Studiecirklar och lokala grupper

Fortfaraande finns det studiecirklar och lokala grupper på ett antal orter i länet som träffas regelbundet. Aktiviteterna varierar. Några tränar kroppen andra möts för att diskutera och delge varandra erfarenheter. Varje grupp väljer själv hur de vill arbeta. Hur ofta de träffas skiljer sig åt från grupp till grupp. Träffarna är ett sätt att få kunskap om Parkinsons sjukdom, egenvårdens betydelse, kost och motion.

Övriga möten

Vice ordförande har deltagit i Funktionshindersrådets Frids ordförandeträff. FN:s komvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt ett projekt i södra Dalarna om den Nya Nära Vården. Socialstyrelsens årliga genomgång hur dom nationella riktlinjerna efterlevs.  Landstinget Dalarna gjorde detsamma och noterade vissa förbättringar. Logoped Sofie Widehammar föreläste om röst och sväljproblem på vårt medlemsmöte och gav en del råd vad man skulle tänka på.  Remissmöte om Regional kultur och bildningsplan 2019-2022. Remisstid 9maj-29 juni 2018.

Dans för Parkinson i Dalarna

Dans i Dalarna var ett event för personer med parkinsons sjukdom och var ett samarbete mellan region Halland, Region Jönköping, Parkinsonförbundet samt Balettakademin Stockholm.   Filmentusiasten Niklas Nieminen dokumenterade dansdagarna på film som en dokumentär som förhoppningsvis kan ses och användas i utbildningssyfte. Det hela var lagt i Leksand, i vackra Siljansbygden och varade i tre dagar. Första dagen började med gemensam frukost på Leksands folkhögskola. Fyra danspedagoger från balettakademin var våra ledare. Det börjaade med att vi fick värma upp kroppen från huvudet till tårna. Sedan var det rörelse (dans) till musik i två timmar. Det var mycket skratt och glädje och alla kunde delta efter bästa förmåga. En efterlängtad lunch väntade. Efter lunchen var det dags för nästa kulturaktivitet. Vi äntrade bussen för en tur till Tibble där Huga Alfvén hade sitt hem och som nu är ett museum där vi fick intressant guidning. Lite gott kaffe med god bulle avslutade det intressanta besöket och vi återvände till folkhögskolan. Innan middagen fanns det tillfälle att dansa lite mer om man så orkade. De som ville kunde även dansa ned middagen också.

Dag två började med morgonövningar före frukost. Efter frukost var det Medicinsk Yoga med Eva Sköndal som ledare. Yoga fungerar bra som stresshantering. Sedan var det ett besök på Axel Munthes Hildasholm, som var Axel Munthes och hans hustru Hilda Pennington Mellors sommarviste under många år. Visning av huset för dem som så önskade.  Efter middag på Leksands Folkhögskola var det dags att prova på att ro kyrkbåt med Leksands vana roddare och styrmän. Två båtar användes och var ett prov på samarbete för att komma framåt och dit man skulle.  När det var dags för landgång hjälpte ett antal ungdomar på ett förtjänstfullt sätt dem som hade svårast att ta sig upp. Heder åt dessa ungdomar som hjälpte till spontant.

Dag tre började med morgonövningar före frukost. Sedan dans fram till lunch. Eftermiddagen bjöd på levande musikunderhållning och dans med TorsdagsFamiljen. Det planerade besöket på Karlfeldtsgården med dans och guidad visning fick ställas in på grund av dåligt väder. Sedan blev det avslutningsdans och feedback från deltagarna om danslägret. Middagen var en härlig barbeque. Lokala hantverksgåvor delades ut till dom fyra danspedagogerna samt till Lena Andrén som samtliga gjort ett fantastiskt arbete så danslägret blev av. En stor eloge till personalen på folkhögskolan och köket för ett vänligt bemötande och den fantastiskt goda maten.

Seniormässa i Säter

Pensionärsföreningar i Säter-Tunabygden, SKPF och PRO:s samrådsgrupp i Säters kommun arrangerade en seniormässa vars syfte är 

- Att ge allmänheten, främst de äldre, bred tillgång till information om, tjänster och verksamheter i Säters kommun.

-  Att ge företag och organisationer bra möjlighet till att presentera sina erbjudanden i utställningsform.

Parkinson Dalarna deltog på mässan med tre styrelsemedlemmar Siv Eriksson, Marie Ahlholm Hanefors samt Jan Grönberg. Det var ett tillfälle att informera och dela ut informationsmaterial. Så förhoppningsvis fick vi några nya föreningsmedlemmar.

Träff för yngre med Parkinson på Höllvikens lägergård Falsterbo

Åkte tåg från Rättvik via Stockholm och vidare till Malmö med slutdestination Höllviken. Tre dagars kursande och föreläsningar med femtio deltagare från Umeå i norr till Skåne i söder. Det var lärorikt och stärkande att lära känna och utbyta erfarenheter med andra Parkinsondrabbade i sin egen ålder och nya vänskapsband knöts.  Föreläsare om medicinsk forskning var Docent Gesine Paul-Visse. Mat och kosthållning var Professor Charlotte Erlandson-Albertson. Ångest depression och nedstämdhet var läkare Jonathan Timka. Medicinsk Yoga prova-på-pass. Inspiratör Fredrik Ekdala. En mycket lyckad träff med bra mat trevliga kamrater och ett stort tack till arrangörerna.

Anders Karis  Rättvik

Information till personal på omsorgsboenden och hemtjänsten

Informatörerna Jan och Margareta har under året varit ut vid 8 tillfällen och berättat om hur det är att ha Parkinsons sjukdom och vad Personalen kan göra för dem som vistas på omsorgsboendena eller får hjälp i hemmet. Under våren besöktes Granen i Hedemora, Risholnsgården i Danholn 2 ggr, LSS personal Vintergatan i Hedemora, korttidsboendet Fågelsången Säter. Under hösten besöktes Milan i Ludvika, personal vid Gagnefs hemtjänst samt Solsidan i Ludvika.. Det behövs flera som kan åka ut och informera om vår sjukdom. Det finns ett stort behov av fortbildning inom omsorgen. Den som kan tänka sig att prova på får väldigt gärna ta kontakt med Jan eller Margareta och följa med ut för att se och höra hur de gör och vad de tar upp.

Medlemsregistret

När en medlem flyttar t.ex. så får jag reda på det inom c:a en månad genom SPAR (statens personadressregister) som ändrar i vårt register. Men om någon får ändrat telefonnummer eller ändrar sin e-postadress så måste medlemmen själv anmäla det till medlemsansvarig.  Det är många medlemmar som i vårt register har en E-post som inte stämmer med verkligheten.  Då är det svårt att snabbt få ut information. Kontrollera att alla uppgifter om dig stämmer i vårt medlemsregister. Gå in själva i registret och ändra vid behov eller kontakta Margareta så gör hon det.

MTE

Parkinsonföreningen Dalarnas verksamhetsberättelse för år 2018

Borlänge  2019 01 15

Jan Grönberg                   Vice ordförande

Lennart Johansson           Ledamot

Anders Karis                     Suppleant  (kassör - Nyrepr.)

Siv  Eriksson                     Suppleant

Marianne  Ohls                  Ledamot  (sekreterare)

 

VINTERSPORTVECKA I VENABU 5-12/4  2019

Jag har varit i Norska fjällen, närmare bestämt till ett fjällhotell med namnet Venabu fjällhotell. Att det skulle bli en upplevelse jag aldrig glömmer var inte något jag tänkte på när jag den 5 april anlände till hotellet. Jag hade dagen innan tagit tåg från Stockholm till Rättvik eftersom det är svårt att nå Venabu på en dag. Vi var 6 personer med Parkinson som i en hyrd minibuss med förare Lena Andrén sjukgymnast, åkte från Rättvik till vår veckolånga vistelse i Venabu.

 

Vi kom lagom i tid för att vara med om presentationen av personal och personer som anmält sig till ”Vintersportsuka”. Dala gänget var där förra året också och det blev många varma kramar och glada tillrop när vi kom.
Efter rumsutdelning och uppackning var det dags för middag. Några problem att somna den kvällen fanns inte.

Vintersportsuka återkommer en gång varje år och har så gjort de senaste 50 åren.
Deltagare är personer med olika slags funktionshinder. Många har varit där vid flera tillfällen. Den här veckan var vi var drygt 60-talet. Vintersportsukan har i stort sett hotellet helt för sig självt.

Dagarna var fyllda med aktiviteter. Lätt morgon sträckning med mjuka rörelser innan frukost med ledarna Jon Henrik och Knut Kristian, som även roade oss på kvällarna med historier och sketcher. Lena Andrén, var också med och höll i gympan på morgonen.
Deltagande var naturligtvis frivilligt.

Klockan 08.00. Frukostbuffé av den större modellen.
Aktiviteterna på förmiddagen började sedan vid 10.30 eller 11.00. De aktiviteterna som man kunde välja på var Skidor, ”Gå på tur”. Det gick bra att åka 50m om man så önskade eller längre turer på flera km. Skidor och pjäxor lånade man gratis hela veckan.
Vidare kunde man åka pulka efter militärens bandvagn. I pulkan satt man tryggt lutad mot en hjälpare som styrde den så man kunde undvika att vicka ur. Men det var de som ramlade ur i alla fall för det gick snabbt i svängarna.

Det fanns också möjlighet till promenad runt hotellet eller i dess omgivningar. En f.m. tog vi minibussen och åkte tvärs över Venabuplatån och gick promenad där för att sedan gå in på fjällhotellet och dricka varm choklad med vispgrädde i solen på deras veranda.

Ski cross var ett annat alternativ man kunde välja. Det var lugnare än pulkåkningen. Man drogs efter en snöskoter och kunde bromsa med fram medarna på ski crossen.
Viktigt att påpeka är att man själv valde vad man kände för att göra. Det gick bra att stanna inne på hotellet och sitta och njuta av utsikten. Hotellet hade också fina solaltaner.

En dag fanns möjlighet att åka hundspann. En upplevelse, som var fantastisk att bli dragen av ett koppel hundar, som av hundföraren styrdes med orden vänster, höger och rakt fram.

Lunch serverades varje dag 13.30 varefter samma slags aktiviteter som på f.m. erbjöds den som ville. Så på f.m. kanske man åkte skidor och på e.m. ski cross. E.m. aktiviteter började ca  15.30.

Middagen serverades klockan 19.00. Maten var trerätters där man ofta kunde välja mellan 2 - 3 varmrätter och utsökt dessert bord med tårtor frukt och andra godsaker. Fanns även ett stort utbud av sallad och råa grönsaker.

Slutet på dagen var underhållning. En duktig pianist spelade och man kunde testa sin dansanta färdighet på dansgolvet.

En av höjdpunkterna under veckan är den berömda ”Utelunsjen”. Då flyttar hela lunchen, och alla deltagarna, ut några km från hotellet. Stolar tas med till alla. Renskinn, filtar och även en portabel toastol kommer med ut. All kökspersonal står och grillar kyckling klubbor, korv, lax i foliepaket, bakad potatis etc. etc. Det blev en fantastisk lunch i solskenet.

Veckan avslutades med en avskedsmiddag. Då var vi alla uppklädda och middagen leddes som sig bör av en Toast Master. Det var många deltagare som höll små korta tal mellan rätterna och till desserten var det Tal till Kvinnan respektive Mannen och så Tacktalet till allt och alla som gör Vintersportsukan möjlig varje år. Alla ledare ställer upp ideellt.
Efter middagen var det bl.a. Vinstutdelning på ett lotteri där högsta vinsten var en vistelse på nästa års Vintersportsuka. Även vi svenskar kan vinna denna högvinst.

Här kommer lite fakta om på Venabu fjällhotell.
Beläget 37 mil från Svinesundsbron, 28 mil från Sälen.
Matsalen har en fantastisk utsikt över intilliggande fjällområde. I undervåningen finns bastu, TV rum, biljard, pingisrum och ett gym 56 rum. Alla rum har dusch, toalett, telefon och gratis WiFi.
Bar med fullständiga rättigheter.

Vintersportsukan kostade i år 5 100 Nkr i dubbelrum. Då ingår allt. Boende, mat och alla aktiviteter. Dricka betalar du separat.

Vill du veta mer om Vintersportukan så besök deras hemsida Vintersportsuka.no
Är du intresserad att vara med nästa år så kontakta mig eller Lena Andrén.

Gunnar Forsberg e-postadress (Medlem i Parkinson Stockholm)