Rekrytering till studie - Vevios

Vevios är ett bärbart larm, kort sagt ett mobiltelefonarmband som fungerar överallt. Som brukare kan du kommunicera direkt via själva armbandets mikrofon och högtalare vid en nödsituation. Vevios ger en tydlig återkoppling och kommunikationsväg till Larmcentralen och hela vägen till dess att hjälpen når fram. Tack vare Vevios tilltalande formgivning märker man inte ens att man har det på sig.

Aktuellt är att Vevios hade äran att vinna Region Skånes Design Stipendium i oktober 2017 och Vevios fick också möjligheten att bli utställd som Månadens Formgivare under november månad, på Form & Design Center i Malmö. Under november var vi också mycket ärade att vinna Göran Bredinger Stipendium 2017 i samarbete med Malmö Högskola. Samt nu under 2018 har Hanne blivit utsedd till en av 30 skånska talanger att hålla koll på genom rapidus.

Vill du hjälpa till med att utveckla Vevios? Just nu letar Vevios efter personer som kan vara med och utvärdera larmet. Hör av dig till info@vevios.io för mer information.

Hemsida: www.vevios.io

Läs mer


Vill du vara med i forskningsstudien ”Att leva med Parkinsons sjukdom”?

Vi vill förstå hur det är att leva med Parkinsons sjukdom för att utveckla rehabiliteringen och därmed förbättra livssituationen för personer med Parkinsons sjukdom. Vill du hjälpa oss och dela med dig av din kunskap och erfarenhet?
Läs mer


 

Rekrytering till forskningsstudie - tillgänglighetens motstånd

Det har inkommit förfrågan om medverkan i forskningsstudie i Lund.

Jag heter Kristofer Hansson och är forskare vid Lunds universitet. Nu har vårt treåriga forskningsprojekt ”Tillgänglighetens motstånd. Vardagliga avsteg från spatial och social framkomlighet för personer med funktionsnedsättningar” startat. I detta projekt undersöker vi vilka hinder och begränsningar det finns för framkomlighet i dagens samhälle, och hur tillgänglighet många gånger verkar kringgås. Varför är samhället inte framkomligt för alla?

Vi söker nu dig som är medlem i Parkinsonförbundet och vill dela med dig av dina erfarenheter. Du kommer vara anonym i projektet.
Vid intresse kontakta Kristofer Hansson, docent vid Lunds universitet:

Mail: kristofer.hansson@kultur.lu.se
Mobil: 070-40 44 830 

Läs mer om projektet: https://www.soc.lu.se/article/ar-samhallet-framkomligt-for-alla


​Forskningsprojekt

Framtagning av app för personer med Parkinsons sjukdom Läs mer

 


 

 

Rekrytering till forskningsstudie - tillväxtfaktor

Det har kommit in förfrågan om medverkan i forskningsstudier i Lund.

I Parkinsonjournalen 1/2018 informeras om en ny klinisk studie med en mycket lovande tillväxtfaktor vid Parkinsons sjukdom.

Studien sponsras av Herantis och tillväxtfaktorn är CDNF (Cerebral Dopaminergic Neurotrophic Factor). Studien genomförs i Stockholm, Helsinki och Lund.

Neurologen i Lund vill härmed meddela att de nu rekryterar patienter med Parkinsons sjukdom till denna studie. Detta är en världsunik studie men det finns väldigt strikta kriterier för vilka patienter som kan inkluderas.

Personer skall vara 
1. Mellan 30-75 år
2. Skall har haft sjukdomen mellan 5-15 år
3. Patienter behöver ta minst 5 medicindoser/dag
4. Patienter med atypisk Parkinsonism kan inte inkluderas i studien.

Mycket mer information finns på webbsidan www.treater.eu där även implantationssystemet förklaras och det  finns en utförlig patientinformation på svenska - läs här

Patienter som uppfyller dessa kriterier och är intresserade att delta i studien rekommenderas att maila till: anna.weddig@skane.se (forskningssjuksköterska).