Rekrytering till studie - Vevios

Vevios är ett bärbart larm, kort sagt ett mobiltelefonarmband som fungerar överallt. Som brukare kan du kommunicera direkt via själva armbandets mikrofon och högtalare vid en nödsituation. Vevios ger en tydlig återkoppling och kommunikationsväg till Larmcentralen och hela vägen till dess att hjälpen når fram. Tack vare Vevios tilltalande formgivning märker man inte ens att man har det på sig.

Aktuellt är att Vevios hade äran att vinna Region Skånes Design Stipendium i oktober 2017 och Vevios fick också möjligheten att bli utställd som Månadens Formgivare under november månad, på Form & Design Center i Malmö. Under november var vi också mycket ärade att vinna Göran Bredinger Stipendium 2017 i samarbete med Malmö Högskola. Samt nu under 2018 har Hanne blivit utsedd till en av 30 skånska talanger att hålla koll på genom rapidus.

Vill du hjälpa till med att utveckla Vevios? Just nu letar Vevios efter personer som kan vara med och utvärdera larmet. Hör av dig till info@vevios.io för mer information.

Hemsida: www.vevios.io

Läs mer


Vill du vara med i forskningsstudien ”Att leva med Parkinsons sjukdom”?

Vi vill förstå hur det är att leva med Parkinsons sjukdom för att utveckla rehabiliteringen och därmed förbättra livssituationen för personer med Parkinsons sjukdom. Vill du hjälpa oss och dela med dig av din kunskap och erfarenhet?
Läs mer


 

Rekrytering till forskningsstudie - tillgänglighetens motstånd

Det har inkommit förfrågan om medverkan i forskningsstudie i Lund.

Jag heter Kristofer Hansson och är forskare vid Lunds universitet. Nu har vårt treåriga forskningsprojekt ”Tillgänglighetens motstånd. Vardagliga avsteg från spatial och social framkomlighet för personer med funktionsnedsättningar” startat. I detta projekt undersöker vi vilka hinder och begränsningar det finns för framkomlighet i dagens samhälle, och hur tillgänglighet många gånger verkar kringgås. Varför är samhället inte framkomligt för alla?

Vi söker nu dig som är medlem i Parkinsonförbundet och vill dela med dig av dina erfarenheter. Du kommer vara anonym i projektet.
Vid intresse kontakta Kristofer Hansson, docent vid Lunds universitet:

Mail: kristofer.hansson@kultur.lu.se
Mobil: 070-40 44 830 

Läs mer om projektet: https://www.soc.lu.se/article/ar-samhallet-framkomligt-for-alla


​Forskningsprojekt

Framtagning av app för personer med Parkinsons sjukdom Läs mer


Motivation, motivationsstöd från vården och träning

Hej!

Sara Ljungblom heter jag och är sjukgymnast med extra stort intresse för Parkinsons sjukdom. Jag håller just nu på med en studie på Psykologiska intuitionen på Göteborgs universitet om motivation, motivationsstöd från vården och träning hos personer med Parkinsons sjukdom. Jag tar kontakt med er för att jag behöver hjälp med att komma i kontakt med så många personer med Parkinson som möjligt från olika delar av landet. Min studie består av en enkät som det tar ca 5 minuter att svara på.
 
Enkäten går att hitta här
 
Till kontrollgruppen söker jag personer som ej har Parkinsons sjukdom och som behandlats hos fysioterapeut det senaste året. 
 
Tack på förhand Sara Ljungblom
Sjukgymnast/fysioterapeut neuroteamet på Gibraltargatans rehab och student Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet 
(med förhoppning om att kunna få en fördjupad förståelse för hur motivation till träning ser ut hos personer med Parkinsons sjukdom) 
 

PS. Tveka inte att ta kontakt om något är oklart eller om du har några funderingar DS. 

* * * * *

Tack för alla svar! Har skrivit en kort sammanfattning av vad jag har hittat i era svar. Förhoppningsvis är studien klar för publicering snart.
Om det är någon av er/någon ni känner som skulle kunna tänka sig att vara med i en lite mer omfattande studie får ni gärna höra av er.

Med vänliga hälsningar Sara Ljungblom

LÄS sammanfattningen här