Utan stöd är en av tre med Parkinsons sjukdom fast i hemmet


En av tre med Parkinsons sjukdom kan inte lämna hemmet utan hjälpmedel eller personlig assistans. Men med hjälpmedel och/eller personligt stöd kan nittio procent ta sig utanför stadsgränsen. Det visar nya forskningsresultat från Lunds universitet som publiceras i den ansedda tidskriften The Journal of Gerontology Medical Sciences.
(Pressmeddelande 2018-04-12)


– Resultaten visar vilken avgörande betydelse gånghjälpmedel och personlig assistans har för att personer med Parkinsons sjukdom ska kunna vara delaktiga i samhället, säger docent Maria H Nilsson, leg. sjukgymnast och knuten till CASE (ett centrum för åldrandeforskning) och MultiPark (strategiskt forskningsområde) vid Lunds universitet.
Hon är huvudansvarig för studien som innefattar 164 personer med Parkinsons sjukdom, samtliga boende i södra Sverige. Studien undersöker livsutrymmet för personer med Parkinsons sjukdom, det vill säga hur mycket och hur långt de rör eller förflyttar sig i sin vardag. Den starkast begränsande faktorn för att kunna röra sig fritt visade sig vara upplevda gångsvårigheter.
– Vi skulle behöva följa den här gruppen över tid men det verkar som att det viktigaste är att träna deras gångförmåga och erbjuda hjälpmedel eller personlig assistans om deras livsutrymme ska kunna upprätthållas. Sedan visar studien att det även finns depressiva inslag, trötthet och smärta som också kan behöva tas itu med, sammanfattar Maria H Nilsson.
 

Maria H Nilsson, Lunds universitet

 

Publikation i The Journal of Gerontology Medical Sciences

Life-space mobility in Parkinson’s disease: Associations with motor and non-motor symptoms.
Merja Rantakokko, Susanne Iwarsson, Björn Slaug, Maria H Nilsson.
The Journal of Gerontology Medical Sciences, publicerad 10 april 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/gerona/gly074

För mer information om studien kontakta:
Maria H Nilsson, docent i sjukgymnastik vid Lunds universitet och leg. sjukgymnast, 0705-272254, maria_h.nilsson@med.lu.se
Mer om CASE: www.case.lu.se
Mer om MultiPark: www.med.lu.se/multipark

-----------------
Presskontakt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet: Katrin Ståhl, 046-222 01 31, 0725-27 97 97, katrin.stahl@med.lu.se