Dags för bättre parkinsonvård i Sverige

Cirka 18 000 personer i Sverige lever i dag med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen är kronisk och det finns inget botemedel. Men med rätt behandling kan de jobbiga symtomen mildras avsevärt. För att få maximal effekt måste dock medicineringen justeras när sjukdomen utvecklas. Därför är det avgörande för alla med Parkinsons sjukdom att regelbundet få träffa specialistläkare som kan individanpassa medicineringen.

När man lever med Parkinsons sjukdom påverkas de flesta sammanhang i livet. Vardagliga saker som att äta med bestick, klä på sig eller betala med bankkort kan vara oöverstigliga hinder för en parkinsonperson. Därför krävs regelbundna besök till en specialistläkare som kan hjälpa till att se över behandlingen.

Våra politiker pratar ofta om ”en jämlik vård, oavsett var du bor”. Dessvärre visar det sig att det är långt dit. Det är stora skillnader mellan landstingen när det gäller tillgång till den mer avancerade parkinsonbehandlingen och möjlighet att få träffa specialistläkare.

Sedan hösten 2016 finns därför Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom. Enligt riktlinjerna ska en person med Parkinsons sjukdom träffa en specialistläkare i genomsnitt två gånger per år. För de som har Parkinson i avancerat stadium är rekommendationen fyra besök per år.

Vi i Parkinsonförbundet har undersökt vilket genomslag dessa riktlinjer fått, genom en enkät som besvarats av drygt 3 600 av våra medlemmar. Undersökningen visar att genomsnittspatienten får träffa en specialistläkare vid endast 1,6 tillfällen per år. Motsvarade siffra för år 2010 var 1,7 tillfällen.

Vi vill uppmana Sveriges landsting att göra mer för oss som har Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna slår också fast att landstingen bör erbjuda regelbunden och sammanhållen fysisk träning och rehabilitering. I vår undersökning har hittills bara 23 procent erbjudits detta.

Vi ser även att vården har svårigheter att förklara och göra patienterna delaktiga i planeringen av sin behandling. Av de som har Parkinson i den svårare fasen upplever 58 procent av svenska parkinsonsjuka att de inte har fått någon motivering till varför de nekas utredning för så kallad avancerad behandling. Det är en oacceptabelt hög siffra.

Landstingen har i riktlinjerna ett gott stöd för att fortsätta utveckla parkinsonvården i länet. Att få diagnosen Parkinson ska aldrig behöva vara ett besked om att chansen till ett gott liv tagit slut.

 

Eleonor Högström, ordförande Parkinsonförbundet

(Uppdaterad 2019-04-05, med korrigerat resultat pga tidigare felräkning)


Fakta om undersökningen

Enkäten skickades ut med brev i februari 2018, till 5 200 personer med Parkinson (medlemmar i Parkinsonförbundet). 3 600 svar kom in, en svarsfrekvens på 69 procent. Av de svarande var 56 procent män och 44 procent kvinnor. Snittåldern på de svarande: 73 år.

 

Siffrorna är korrigerade 2019-04-05 på grund av tidigare felräkning.


Klicka på diagrammet för att få bättre bild.