Parkinson Stockholms styrelse

 

Den nya styrelsen vald på årsmötet 2018-02-28

Agneta Nilsson, Ordförande

 

Bernt Kruse, Vice ordförande 

 

Per Lundgren, sekreterare

 

Tommy Magnusson, ordinarie ledamot

 

« Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

 

 

 

Bo Jäghult, ordinarie ledamot

 

Erika Franzén, ordinarie ledamot 

 

Barbro Davidsson, ordinarie ledamot

 

Kjell Nyberg, ordinarie ledamot

 

 

 

 

 

 

Marianne Uddheden, ordinarie ledamot

 

Peder Kåhlin, suppleant

 

Berndt Lindholm, suppleant

 

      

Pär Ohrberg, suppleant