Parkinson Stockholms styrelse

 

Den nya styrelsen vald på årsmötet 2020-02-27

 

Barbro Davidson, Ordförande

Bernt Kruse, Vice ordförande 

Agneta Nilsson, Sekreterare

Kjell Bexelius, Ledamot

Kerstin Brostrand, Ledamot

Inger Johansson, Ledamot

Bo Jäghult, Ledamot

Per Lundgren, Ledamot

Karin Nordborg, Ledamot

Erika Franzén, Ersättare

Peder Kåhlin, Ersättare

Ulf Norlén, Ersättare

 

 

 

 

« Tillbaka till startsidan