Kristinehamn Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Parkinson Kristinehamn 2018


1. Arbeta för att Kristinehamns kommun bör ha en sjuksköterska, som har utbildning i Parkinsons sjukdom. Hon eller han ska  vara rådgivande och  ge kunskap till den övriga vårdpersonalen i kommunen..

2. Verka för att ”Vårdprogrammet för Parkinson sjukdom” och Parkinsonteamet, som Neurologen i Karlstad har upprättat, blir känt för våra medlemmar. Likaså när patientutbildning i diskussionsform äger rum.

3. Arbeta för att de som har Parkinsons sjukdom ska ha möjlighet att genomföra rehabilitering i Kristinehamn,  t.ex. Sjukgymnastik i grupp, Individuell  konditions- och styrketräning,  RGRM (Ronnie Gardiner Rytm- och musikmetod).

 Verka för att ”Skriftliga rehabiliteringsplaner” ska upprättas av sjukgymnast  i Kristinehamn eller Parkinsonteamet på CSK för personer med Parkinsons sjukdom.

4. Medlemsvård

a) Utöver årsmötet genomföra medlemsmöten med kunskapsberikande inslag.

b) Bedriva anhörigverksamhet.

c) Ordna kultur- och reseverksamhet.

5. Medlemsvärvning.

6. Fortsätta samarbeta och påverka kommunpolitiker.

7. Fortsätta att påverka tjänstemännen i Kristinehamns kommun.

8. Samarbeta med andra organisationer i kommunen.

9. Fortsätta med god information till medlemmarna.

10. Verka för att informera om Parkinsons sjukdom till vårdpersonal och skolelever.

11. Söka bidrag i form av sponsorer.