Angående projektet ”Utvärdering av medicin som aktiverar Sigma-1 receptorn”

Bästa bidragsgivare,
 
Vi vill tacka så hjärtligt för det stödet som Ni beviljat oss via Parkinsonfondens “crowdfunding initiativ"! 
 
Crowdfundingbidraget används, in sin helhet, för att inleda den kliniska prövningen med Sigma-1 agonisten Fluvoxamin (läkemedlets namn: Fevarin). Medlen betalas således in på ett specifikt projektkonto som administreras av Skånes Universitetssjukhus (SUS) under Prof. Håkan Widners tillsyn.
 
Tillsammans med tidigare erhållna medlen kommer Crowdfundingbidraget att möjliggöra en studie med upp till 60 Parkinsonpatienter (och vår plan är att rekrytera ytterligare patienter om ett par år).
 
Till studien kommer vi att rekrytera nydiagnostiserade personer som ännu inte börjat ta dopaminhärmande mediciner. Detta gör vi för att förenkla studiens upplägg samt göra det lik våra experimentella djurstudier så långt det går. Studiens deltagare rekryteras både av SUS Neurologiska kliniken (projektledare: Dr. Håkan Widner) och av Neurologiska kliniken vid Helsingborgs sjukhus (projektledare: Dr. Klas Wictorin).
 
Vi har nu anlitat en professionell studiekoordinator med stor erfarenhet av kliniska prövningar, som håller på att skriva både det formella studieprotokollet och ansökan om etiskt tillstånd för studien (...båda sorters dokument är mycket omständiga att skriva, och man måsta känna till lagarna väl för att kunna förebygga eventuella fallgropar).
 
Vi kommer att hålla Er väl uppdaterade kring hur studien fortskrider och vi kan även ordna ett studiebesök för Er på Lunds universitet (helst under september månad).
 
Hjärtliga hälsningar
 
Angela Cenci Nilsson,
å projektlagets vägnar