FORSKNINGSPROJEKT

Framtagning av app för personer med Parkinson sjukdom

Vi är tre studenter från Örebro Universitet som skriver vår kandidatuppsats i ämnet Informatik. I samarbete med Mevludin Memedi (forskare inom E-hälsa på Örebro Universitet) vill vi göra en undersökning av en framtagen prototyp av en app som är tänkt att i framtiden användas av personer som har Parkinsons sjukdom. Ändamålet med appen är ett system som kan användas av läkare och patienter för att förbättra förhållandet mellan patient och läkare, och underlätta de vardagliga sysslorna som är förknippade med Parkinsons sjukdom. 

Prototypen är just nu webbaserad, men den färdiga produkten kommer att vara på surfplattor (exempelvis en iPad). Den kommer att med hjälp av armband som personen som använder appen mäta personens motorik. Vidare kommer personen som använder appen att kunna registrera när den tar sin medicin, äter samt motionerar. Allt det kommer att kunna utläsas på appen, för att sedan kunna se mönster som dagarna följer. Den kommer även att visa vilka dagar som är “bra”, “neutrala” samt “mindre bra”, för att kunna läsa av just varför exempelvis motoriken var dålig en dag, och därmed kunna hitta lösningar.

Då vi ligger under en pressad tidsram hade vi varit evigt tacksamma om vi skulle kunna få svar så snabbt som möjligt.
Ju fler svar vi får på enkäten, desto bättre blir vårt arbete och därmed applikationen i slutändan. 

Tveka inte på att höra av er vid eventuella frågor! Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,
Joakim Lindqvist - 0727320659, joakimlindqvist93@hotmail.com
Tobias Tunedal - 0735517773, tunedal.tobias@hotmail.com
Axel Duvåker - 0767166616, axel.duvaker@gmail.com

Från början till slut så kommer det här att ta cirka 20-25 minuter, och er medverkan kommer att vara ovärderlig. Genom att svara på den här enkäten så kommer ni att underlätta i vårt arbete för att göra den här prototypen bättre. Ert bidrag kommer att ge information som är relevant till forskningen om Parkinsons sjukdom och skapande av andra elektroniska appar och program till patienter runt om i världen. 

Likaså är självklart era svar anonyma. Prototypen är just nu på internet, men i framtiden så kommer den riktiga att vara på en surfplatta. 

Den här applikationen kommer att hjälpa patienter i sin vardag, genom att föra statistik över olika vanor och regelbundna aktiviteter som patienten utför, exempelvis när patienten äter, tar sin medicin och hur patientens motorik har varit. Motoriken kommer att mätas med hjälp av ett armband som patienten har på sig. 

Det första ni bör göra är att se på introduktionsfilmen, som är cirka 6:30 minuter lång. I filmen så går vi igenom applikationen och dess syfte, och presenterar det ni behöver veta för att kunna utföra uppgifterna och svara på enkäten. Ni behöver dock inte svara någonstans på uppgifterna, utan helt enkelt endast utföra dem så att ni får en bättre förståelse om prototypen. 

Länk till filmen 
Länk till enkäten
Länk till prototypen

Sedan bör ni utföra uppgifterna som står nedan, för att sedan kunna svara på enkäten. 

Uppgift 1
Använd huvudmenyn för att gå till sidan för Medicin.
Notera:
1. Här visas en sammanfattande översikt av patientens medicinintag i relation till läkarens rekommendation under en tvåveckorsperiod.
2. Kom ihåg förklaringen av färgerna – grön (bra), grå (neutral), och orange (inte bra). 

Uppgift 2
Vilken vecka, enligt den här översikten, följde patienten läkarens rekommendationer för medicintag bäst?
Vilken vecka visar sämre medicinintag? 

Uppgift 3
Klicka på den bra veckan för att se vad som har hänt den veckan. 

Uppgift 4
Vilken tid på dag 5 mådde patienten dåligt? Navigera tillbaka till huvudsidan för medicin. 

Uppgift 5
Klicka på den dag där medicinintaget är markerat som bra (Dagen med siffra 1).
Kan du se varför dagen är markerad som bra?
Navigera tillbaka till huvudsidan för medicin. 

Uppgift 6
Klicka på den dag där medicinintaget är markerat som inte bra (Dagen med siffra 2).
Kan du se varför dagen är markerad som inte bra? 

Text som pdf