Är Du intresserad av att delta i en studie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset där vi undersöker hjärnans anpassningsförmåga till träning vid Parkinsons sjukdom? Just nu söker vi personer som vill delta i en träningsstudie med start i februari/mars 2018.

Deltagande i studien innebär att Du kommer att lottas till antingen röst- och talträning eller till balansträning i grupp. Träningen utförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (röst- och talgrupp) eller Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (balansgrupp) och 2 träningstillfällen i grupp per vecka samt ett hemträningstillfälle per vecka under totalt 10 veckor. Före och efter träningen vill vi träffa Dig för att göra undersökningar av bland annat gång- och balansförmåga, röst- och talförmåga, kognition kognition = högre tankefunktioner i form av minne, uppmärksamhet, beslutsförmåga, m m samt avbildning av hjärnan med magnetkamera. Samtliga undersökningar sker i Flemingsberg/Huddinge.

Du passar bra om Du:
• Har fått diagnosen Parkinsons sjukdom
• Är över 60 år
• Har påverkan på balansen men klarar att gå inomhus utan hjälpmedel
• Har förändring av rösten och/eller talet - noterat av Dig själv eller någon i Din omgivning

Då studien innefattar att man undersöks med magnetkamera så kan Du tyvärr inte delta om Du har:
• Inopererad DBS eller pacemaker
• Klaustrofobi
• Metallföremål i nacke, huvud eller ögon
• Kraftigt nedsatt hörsel som gör det svårt att höra utan hjälpmedel

Låter detta intressant, kontakta oss gärna för mer information eller för att anmäla ditt intresse!

Maila eller ring på nedanstående nummer och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer vi till dig.


Sanna Asp
sanna.asp@sll.se
08–51772022 (tala gärna in på telefonsvararen så hör vi av oss)
Karolinska Universitetssjukhuset

Erika Franzén
erika.franzen@ki.se

Erika Franzén | Docent, Lektor | FoU chef | fysioterapeut
Sektionen för fysioterapi | Inst NVS | Karolinska Institutet
Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Universitetssjukhuset
08-524 888 78, 073-7121593 eller 0702-707928
 

 

« Tillbaka till startsidan