Fullmåne     


Parkinson Västmanlands styrelse

Parkinsonförbundets styrelse

Information om Parkinsons sjukdomFru Parkinson- en anhörigblogg

Klicka här för att läsa mer »


Yngre med Parkinson

Klicka här för att läsa mer»


Klicka på den ruta du vill läsa mer om.

 

                                    Olycksfallsförsäkring i Unik Försäkring

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

För mer information»                


 

 

        


Parkinson Västmanlands styrelse

Sjöhagsvägen 2, 72132 Västerås

Föreningen bildades 1998

Styrelsen består av följande personer

Ordförande: Eva Strandell

Vice ordförande: Lena Engelmark

Sekreterare: Marita Rystedt

Kassör: Gärd Ohlsson

Ledamöter:  Roland Carlsson, Birgitta Althén, Jan Fischer

Styrelseersättare: Brita Johansson, Mats Grip

Revisor: Behija Besirov, Anita Nerin

Revisorersättare: Ann-Charlotte Clasing

Valberedning: Kenth Ohlsson, Bengt Strandell


 

Aktuellt!

 


 


Framtidsfullmakt

Ersätter den tidigare Generalfullmakten

Klicka här för att läsa mer»

Hämta blankett här»