Ska du resa utomlands – begär en förhandsbedömning!

Tror du att du har en bra försäkring som täcker dina utgifter om du blir akut sjuk och behöver ambulansflyg hem eller behöver behandling på din semesterort?

Försäkringsbolagen ersätter inte kostnader som beror på försämring av ditt hälsotillstånd för samma eller liknande symtom som du sökt vård eller behandling för de senaste 3-6 månaderna (annat än vanlig rutinkontroll). Detta innebär inte att personer med kroniska sjukdomar inte kan resa. Har man 3-6 månader före avresa varit stabil och inga förändringar i behandlingen skett så gäller försäkringen.

För att vara säker på att försäkringen gäller så ska man begära en medicinsk förhandsbedömning av sitt försäkringsbolag.

Tänk på att detta gäller de flesta sjukdomar som du behandlats för de senaste 3-6 månaderna och som man kan koppla till din ev. akuta sjukdom under vistelsen utomlands, exempelvis högt blodtryck.