Att tänka på då du reser utomlands

Skall du resa utomlands och tror att du har en bra försäkring som täcker dina utgifter om du blir akut sjuk och behöver ambulansflyg hem eller behöver behandling på din semesterort?

Efter kontakt med de största försäkringsbolagen för att höra vad som gäller, samt pratat med den medicinskt utbildade personalen som på uppdrag av försäkringsbolagen bedömmer huruvida man skall omfattas av försäkringen eller inte, så.kommer här en sammanfattning.

  • Man ersätter inte kostnader som beror på försämring av ditt hälsotillstånd för samma eller liknande symtom som du sökt vård eller behandling för de senaste 3-6 månaderna (annat än vanlig rutinkontroll) Detta innebär inte att personer med kroniska sjukdomar inte skall kunna resa. Har man 3-6 månader före avresa varit stabil och inga förändringar i behandlingen skett så gäller försäkringen.
  • Försäkringsbolagen säger samstämt, att för att vara säker på att försäkringen gäller så ska man begära en medicinsk förhandsbedömning.

Tänk på att detta gäller de flesta sjukdomar som du behandlats för de senaste 3-6 månaderna och som man kan koppla till din ev. akuta sjukdom under vistelsen utomlands.Högt blodtryck t.ex.

2017-11-19


TLV, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket

är den myndighet som varje månad utser de generiska utbytbara läkemedlen med lägsta pris till periodens vara. Det kan hända att du då får en medicin som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen( Om du skadas av ett läkemedel kan du få ersättning från läkemedelsförsäkringen) TLV kan inte neka ett läkemedel som inte ingår i försäkringen att omfattas av högkostnadsskyddet och det kan därför ingå som periodens var. Du som kund kan då säga ifrån ett byte av varan men får betala mellanskillnaden själv.

Vem skall upplysa patienten/kunden att läkemedlet han/hon fått utskrivet eller utbytt till periodens vara inte omfattas av läkemedelsförsäkringen?

Sveriges Läkarförbund säger att " man inte kan lägga informationsansvar på den enskilda förskrivaren"

Sveriges Apotekförening säger att " i grunden så är det inte en skyldighet som åläggs någon part utan att alla läkemedel borde omfattas av försäkringen"

I slutänden så är det tydligen vi som patienter som får ta reda på huruvida vi får ett läkemedel som omfattas av försäkringen eller inte.

Du kan vända dig direkt till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, telefon 08-4623700 eller e-post info@lakemedelsforsakrinen.se för att få besked om ditt läkemedel ingår i försäkringen.

2017-11-19