Karl-Gunnar Skoog in memoriam

Karl-Gunnar Skoog 1942-09-01–2017-10-29

Parkinsonförbundets tidigare förbundsordförande avled söndagen 29 oktober efter en tids tilltagande sjukdom.

Det är med stor sorg och saknad jag meddelar att Karl-Gunnar Skoog inte finns med oss längre. Ingen, som han, har gjort mer för att Parkinsonförbundet idag är den ledande patientorganisationen för de Parkinsonsjuka och deras närstående.

2007 kontaktades Karl-Gunnar, som då relativt nyligen fått diagnosen Parkinson, av en förbundsledning med stora problem. Han hade då lämnat sin yrkesaktiva karriär inom fackföreningsrörelsen. Åren 2007-13 var han förbundsordförande. Under hans, erkänt skickliga ledning som förbundsordförande, såväl nationellt som internationellt, restaurerades och stärktes förbundets organisation. Hans erfarenheter och drivande personlighet har varit avgörande för att Parkinsonförbundet blivit den moderna, organisation vi är idag.
Karl-Gunnars drivkraft var att outtröttligt lyfta fram de Parkinsonsjukas situation i samhället vad gäller såväl sjukvården, boendet som fritiden samt inte minst behovet av forskning och nya mediciner och behandlingsmetoder. En ledstjärna i hans arbete var att värna demokratin. Ett hållningssätt, som han aldrig gjorde avkall på. Trots sviktande hälsa, gav Karl-Gunnar generöst av sig själv. Genom sin självklara auktoritet var han efterfrågad att delta i många olika sammanhang. Hans sista uppdrag var som sammankallande i valberedningen för Parkinson Stockholm. Han var också drivande i att få till stånd en lobbygrupp för patienter med Duodopapump. Han var inbjuden till förbundsstyrelsens nästa möte, för att vara föredragande under punkt om Duodopa.

Personligen har Karl-Gunnar varit ett stort stöd för mig i min roll som ny förbundsordförande. Han har alltid varit tillgänglig. Alltid haft ett gott råd eller en konstruktiv frågeställning att fundera över. Ofta framförd med en lätt ironisk ton.  En omisskännlig Stockholmsgrabb med breda vyer och med hjärtat på rätta stället.
Parkinsonförbundet, måste nu fortsätta själv, utan Karl-Gunnars insikter och klokskap. Vi hedrar hans minne bäst genom att arbeta vidare i hans anda.

Stockholm 2017-10-29
Eleonor Högström
Förbundsordförande