Resultat av utvärderingarna från konferenserna på Stiftsgården Åkersberg den 14-15 oktober och 21-22 oktober

Totalt inlämnades 101 utvärderingar. Tack för det. De är värdefulla för framtida planering. Konferenserna som helhet fick betyget 4,50 och konferensanläggningen fick betyget 4,55.  Även informationen om konferensen, tidpunkten för och konferensens längd fick betygen 4,50. Vi tycker att det är ett bra betyg men inget är så bra utan att det kan göras bättre.

Om vi börjar med konferensanläggningen så upplevs konferenslokalen som trång när vi är 75 personer och det skall vara plats för rollatorer och rullstolar. Vi vill gärna vara kvar på Åkersberg, eftersom läget i Skåne är utmärkt, så vi får fundera på annan möblering eller färre deltagare. När det gäller maten så anser de flesta att den är mycket god men att måltiderna bör anpassas efter målgruppen, dvs det skall vara lätt att skära och inga stora köttbitar. Rummen upplevdes som kalla, trångt i duschrummet och hårda madrasser. Önskemålet är också att kunna checka ut efter lunch. Alla dessa synpunkter kommer att framföras till Stiftsgården och även att personalen är vänlig och trevlig.

Bland föreläsarna fick Gesine Paul-Visse högst betyg (5,00) tätt följt av Mikael Karlberg (4,75) och Christer Nilsson (4,65). Tyvärr lämnade Gesine och Per Odin återbud med kort varsel och ersattes av Lars Wictor respektive Sven Pålhagen. Tyvärr inget som vi som arrangörer kunde påverka.

Ett allmänt önskemål är att materialet som föreläsarna visar skall vara på svenska, att man som deltagare skall få åhörarkopior innan föreläsningen så att man kan anteckna och att åhörarkopiorna även läggs ut på hemsidan. Förklaringar av bilderna bör också vara tillräckligt språkligt tillgängligt.

 

Önskemål om programpunkter är viktig input inför framtida konferenser och vi tackar för dessa förslag.
- Information för anhöriga om hur man klarar vardagen tillsammans lite lättare, föreläsning av kurator/psykolog
- Fler pauser med rörelse mellan föreläsningar, t ex boule, gymnastik, dans, yoga mm
- Mer om Parkinsonforskningen
- Få deltagarna att vara mer aktiva, t ex komma med förslag till lösningar på problem
- Information från Försäkringskassan
- Information från Apoteket eller Läkemedelsverket angående utbyte av medicin
- Kost – matlära
- Talträning
- Information om Sensidose
- Information om avancerade behandlingar vid atypisk parkinsonism atypisk parkinsonism = sjukdomar som ger symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom (multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares och Lewykroppsdemens). Kallades tidigare Parkinson plus.

Förutom dessa programpunkter finns det ytterligare ca 20 på en arbetslista.

Finns det frågor eller funderingar så kontakta mig gärna på thomas@parkinsonskane.se

Thomas Winberg
Kassör i Parkinson Skåne
Projektansvarig för konferenserna