Jubileumsfesten 6 maj på Operaterrassen

 

Festligt, folkligt, fullspikat, - för att tala med Nalens legendariska Topsy Lindblom. Det stämmer precis. Eller, som en gäst uttryckte det – Nobelklass! Precis som det ska vara när Parkinson Stockholm fyller 30 år.186 förväntansfulla gäster fyllde Operaterrassen till sista plats.

 

Torbjörn Palm, Hasse Åhlén och Mats Johansson stod för musiken. Proffsigt framträdande och en mycket uppskattad repertoar.  Illusionisten Felix Fredriksson utmanade gästerna med sin kortlek.

 

Under middagen berättade Marie Geber, hur Parkinson Stockholm bildades 1987. Marie är dotter till en av initiativtagarna, Sixten Abrahamsson. Han var också med när Göran Steg, neurolog från Göteborg, bildade Parkinsonförbundet, året innan.

 

Marianne Dahlin läste dikter, både egna och av Tomas Tranströmer, en tänkvärd paus mellan allt pratande och ätande. Förbundsordförande Bernt Johansson, tillsammans med förbundets generalsekreterare, Inger Lundgren, överlämnade blommor och ett diplom, med text som beskrev Parkinson Stockholms roll som förebild.

 

Sven Pålhagen, 2:e vice ordförande i förbundet tackade Parkinson Stockholm å samtligas vägnar, för en fantastisk fest. Därefter bjöds det upp till dans och golvet fylldes av par som dansade till allt från Lilla fröken Fräken till Moonlight Serenad.

 

 

Parkinson Stockholms ordförande Eleonor Högström hälsade välkommen och beskrev bakgrunden till jubileumsfesten på Operaterrassen.

 

 

 

 

 

 

Bernt Kruse, vice ordförande i Parkinson Stockholm agerade toastmaster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkinson Stockholms ordförande Eleonor Högström och Förbundsordförande Bernt Johansson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansen börjar.

 

Stockholms operahus fotograferat från Karl XII:s torg.