Referat Årsmötet 25 februari 2017

Ett 40-tal medlemmar bevistade årsmötet.

Vi serverades, som alltid, god buffémat, tillrett av Gazpacho och alla lät sig väl smaka av delikatesserna.


Lisa Engström avgår från Parkinson Skånes styrelse och avtackades med gåva och applåder.
Lisa kommer att fortsätta arbeta med styrelsen bl a med Världsparkinsondagen, dock utan att ingå i styrelsen.
Lisas man Bo avtackades också för all stöttning vid de olika arrangemangen.

Tidningsredaktören Per-Olof Mattsson avtackades för sitt sitt arbete med Aktuellt Parkinson Skåne.

Nästa årsmöte hålls den 24 februari 2018, det skulle vi hjälpa Hasse att komma ihåg allihop!

Text och bild: Kerstin Phillips

Per-Olof Mattsson, avgående redaktör och eminent versskrivare, diktade ihop dessa verser som ett refererat från årsmötet!

Om årsmötet kan jag berätta.
Om ni så vill.
Ty jag var med!

1
Vi kallats hit till årligt ting
till Lund på Annegården.
Här märks att det är fart och sting
på Parkinsonsjukvården.
Vår dagordning är ganska stor…
”vi börjar väl med smörgåsbor´!”

2
Vi stillar snart vår hungersnöd,
med skyltar runtom bordet,
där rätters namn, och även bröd,
beskrivs med rätta ordet.
Men ”ingefärainfusion”
det blev för beskt för min person!

3
Nu Monica får mikrofon
och dagordningen präntas.
Sen tar sig Hasse myndig ton,
som ledare förväntas.
Han valts till ordförande nyss
för mötet, så på honom lyss!

4
Till rösträkningsperson sig nu
Herr Plambeck, Gunnar, väljes.
Han räknar, säger till sin fru:
”Du Inger, tänk här dväljes
i denna sal nog förti jämnt!”
--”då har du tre för många nämnt!”

5
Fru Vikingsson tar åter ton,
hon sammanfattar året,
och impad blir väl var person,
när vid pass fjortonsnåret,
hon slutade med strongt besked:
”ja, detta är vad vi hann med!”

6
Björn Lundgren han var inte här,
så Thomas fick berätta:
”på räkenskapers blad, se där
vad summor vi omsätta!”
”Från gympa och till tidningsblad
har pengar räckt” sa Thomas glad

7
I konvolutets ”åttablad”
bland alla paragrafer,
har styrelsen i rad på rad
nedtecknat autografer.
Och stolt man blir ju eller hur:
”där finns min egen signatur!”

8
Revisorns ord vi höra får
och allvar sprids på mötet,
”finns fusk i redovisnings spår?”
De är ej bakom flötet!
Men ansvarsfrihet tillstyrks.  Rätt!
vad vore annars det för sätt?

9

Nu Hasses stämma Stämman hör:
”Till alla valbesluten,
vi har nu kommit som sig bör”.
Nu bläddras konvoluten.
Vår ordförandesitu´tion
den löstes med acklamation.

10
Men nästa propos´jon i raden,
den vände Hasse på sitt sätt:
han i sin mun beslutet lade,
och utslungade rätt och slätt:
”Dom kan vi ej va’ utan, säj?”
vi röstade ett samfällt: NEJ!

11

Auf Wiedersehen nästa år,
vid ”två tjufyra” datum,
vi åter årsmötsträffas får,
är det ett ”quantum satum”?
Vid avslutandepunkt 22
Hörs Hårt Hans Hasses klubba slå!

12
En”Rectrix”, nog ”Magnifica”
nu styrelsen förläter,
och ingen skött sitt jobb så bra,
med Lisa ej man mäter.
En varmttackhyllningslängstakram
nu Engström fick av första Dam.

13
Nu kommer nummer trettonvers,
den hoppar vi nog över!
Vi klarar 13, som är Pers,
med avledningsmanöver.
Rätt trist är handlingen i sig,
den versen handlar ju om mig!

14
Det lilla extra fick vårt lag
från Lennart Malmbjer höra
ett bildspel och ett föredrag
som fägnade vart öra:
ett ”Halvtomt / halvfullt glas vi har?
Nå, drickom ur, vi inget spar!

15
Så olikt falla ödets lott
när Göran drar ut vinster,
till några med försvarlig pott
av lotter som ”lottister”.
Med Kerstin jag till hemmet drar
och fick ej se hur fint det var.

16
All lycka i sin framgångsstråt
vi önskar vår förening,
som strävar fram – ibland med gråt,
mot mål med högre mening:
”Var finns väl PS-sjukas bot?
-ett mål vi samfällt strävar mot!”

Per-Olof Mattsson
Avtackad redaktör