Regioner


Regionerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna i regionen. Den viktigaste uppgiften för regionerna är att ansvara för hälso- och sjukvården.

Regionfullmäktige

Det övergripande ansvaret för och ledningen av regionen ligger hos fullmäktige. Vilka som ska sitta i fullmäktige bestäms i allmänna val vart fjärde år. Det är alltså politiker som sitter i detta högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om stora övergripande frågor, exempelvis hur mycket skatt som ska tas ut, budget för hela regionen, vilka sjukhus som ska finnas osv.

Regionstyrelsen

Under fullmäktige leds och samordnas arbetet i regionen av en styrelse. Det är styrelsen som leder arbetet mellan regionfullmäktiges sammanträden. Det är också styrelsen som ansvarar för ekonomin och att budgeten hålls.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Under styrelsen finns nämnder med olika ansvarsområden, till exempel hälso- och sjukvårdsnämnden. Innan en fråga tas upp i fullmäktige förbereds ärendet i nämnden och i vissa frågor kan nämnden själv bestämma. Nämnden leds av politiker men arbetet utförs till stor del av tjänstemän.

 

Kontaktuppgifter

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga regioner.

Blekinge
Region Blekinge, 0455-73 10 00, regionblekinge.se

Dalarna
Region Dalarna, 023-49 00 00, regiondalarna.se

Gotland
Region Gotland, 0498-26 90 00, www.gotland.se

Gävleborg
Region Gävleborg, 026-15 40 00, www.regiongavleborg.se

Halland
Region Halland, 035-13 48 00, www.regionhalland.se

Jämtland och Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, 063-14 75 00, www.regionjh.se

Jönköping
Region Jönköpings län, 036-32 40 00, www.rlj.se

Kalmar
Region Kalmar län, 0480-840 00, www.regionkalmar.se

Kronoberg
Region Kronoberg, 0470-58 80 00, www.regionkronoberg.se

Norrbotten
Region Norrbotten, 0920-28 40 00, www.norrbotten.se

Skåne
Region Skåne, 044-309 30 00, www.skane.se

Stockholm
Region Stockholm, 08-737 25 00, www.sll.sewww.vardguiden.se

Sörmland
Region Sörmland, 0155-24 50 00, regionsormland.se

Uppsala
Region Uppsala, 018-611 00 00, www.regionuppsala.se

Värmland
Region Värmland, 054-61 50 00, www.regionvarmland.se

Västerbotten
Region Västerbotten, 090-785 70 00, regionvasterbotten.se

Västernorrland
Region Västernorrland, 0611-800 00, www.rvn.se

Västmanland
Region Västmanland, 021-17 30 00, www.regionvastmanland.se

Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, 0521-27 57 00, www.vgregion.se

Örebro
Region Örebro län, 019-602 70 00, www.regionorebrolan.se

Östergötland
Region Östergötland, 010-103 00 00, www.regionostergotland.se