Azilect omfattas inte längre av läkemedelsförmånen

Azilect blev godkänt läkemedel den 2 februari 2005. Azilect hade presenterats tidigare men blev då inte godkänd av Tandvårds- och Läkemedelsförmåndsverket (TLV). Anledningen till detta var att man ansåg läkemedlet för dyrt och att det fanns andra läkemedel på marknaden med samma verkan, fast billigare.

Efter ett stort påtryckningsarbete av bl a Parkinsonförbundet godkändes Azilect, och sedan februari 2005 har Azilect® funnits på den svenska marknaden och ingått i läkemedelsförmånen. Nu har tillverkaren själv valt att ställa sig utanför läkemedelsförmånen. Det lämnar plats för tillverkning och försäljning av generiska läkemedel.

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel. Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling.

2002 infördes substitutionsreformen i Sverige som innebär att Apoteket måste byta ut ett dyrare läkemedel till ett billigare (generiska läkemedel) om sådant finns tillgängligt.
Generiska läkemedel är likvärdigt med originalläkemedel. Generika har samma effekt (varken bättre eller sämre) men har ett annat namn och kommer från en annan leverantör. Den verksamma substansen i Azilect är densamma som i Rasagiline men det kan skilja på bindemedel, färgämnen och form. Läkemedelsverket godkänner generika efter studier som visar att läkemedlet är medicinskt likvärdigt och har samma säkerhet som originalläkemedlet. Generiska läkemedel heter annorlunda än originalläkemedlet. Det finns två sätt att namnge läkemedel. Antingen kan företaget använda sig av substansens namn och lägga till företagets namn. Eller så kan företaget använda sig av ett fantasinamn/påhittat varunamn.

Så här säger en person med Parkinson, som använt Azilect länge:

– Jag har använt Azilect i åtta år. Jag har varit väldigt nöjd med medicineringen.  Vid två tillfällen har jag och min läkare talat om att fasa ut Azilect men vid båda gångerna jag har gått tillbaka till Azilect. Jag mår mycket bättre med än utan Azilect.  Sedan några månader tillbaka har Azilect ersatts av Rasagiline Amneal och jag har inte märkt någon skillnad. När jag var på apoteket senast fick jag Rasagiline Mylan. Får se hur det fungerar.

Azilect försvinner ur läkemedelsförmånen och försvinner i sin nuvarande form från marknaden. Så småningom kommer ingen att förskriva Azilect eller så byter apoteken ut medicinen mot andra läkemedel med samma verkan, men mycket billigare.

Tittar man på vad Azilect kostar ser det ut så här:
Azilect (original) kostar 33 kr per tablett, ett generiskt läkemedel t ex från läkemedelsföretaget Mylan kostar 1,75 kr kr per tablett. Vill du ha Azilect original och inte Rasagiline Mylan får du betala 3 504 ur egen ficka.