Rosengårdens äldreboende

Rosengården ligger i stadsdelen Rosenlund i Jönköping ett par hundra meter från Vätterstranden med den vackra blomsterparken Rosariet mitt emot.

Klicka här så kommer du till Rosengårdens hemsida

 


 

Att tänka på

om du behöver en plats på ett särskilt boende

Man kan tyvärr inte ställa sig i kö till ett specifikt boende. Istället är det viktigt att du eller dina anhöriga talar om för kommunens biståndshandläggare att ni vill till Rosengården i stadsdelen Rosenlund, Jönköping, den dagen det blir aktuellt att flytta. Man ska då bli tillfrågad om man har något särskilt önskemål om var man vill bo. Får man inte komma dit man vill påtalar man att man vill flytta så snart det går.

 

om du bor på ett äldreboende men vill byta

Kontakta din handlägggare inom äldreomsorgen och tala om vart du vill flytta. Man kan få vänta ganska länge på en ledig plats.

 

om du bor i en annan kommun 

kontakta handläggarna inom äldreomsorgen i din kommun om du vill flytta till ett äldreboende i en annan kommun

 


 

Hör gärna av  dig till länsföreningen om något är oklart så försöker vi hjälpa till. Kontaktuppgifter hittar du här!

 


SIP - Samordnad individuell plan

SIP, är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. Lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL ( 2 kap. 7 §).

Här finns mer information (SKLs hemsida). Se gärna den korta filmen som beskriver vem som har rätt till SIP och vad det är.

 


 

tillbaka till startsidan

 

 

Att skapa bättre omsorg för parkinsondrabbade som inte längre kan bo hemma

 

Tankar har funnits runt om i landet på att parkinsondrabbade kan behöva särskilda äldreboenden för att få god omvårdnad. Och på ett fåtal platser, bla Stockholm, har detta realiserats. I slutet av 2014 skickade Parkinson Jönköping en skrivelse till äldrenämnden med ett förslag om ett sådant boende i Jönköpings kommun.

Resultatet blev, efter diskussioner, att kommunen inte kan öronmärka en särskild avdelning för enbart parkinsonpatienter, de menar att detta krånglar till deras rutiner alltför mycket. Det finns också en oro att andra diagnosgrupper i så fall skulle ställa samma krav. Däremot står det den enskilde brukaren fritt att begära att få komma till ett visst boende den dagen detta är aktuellt. Eller, om man bor på ett annat boende, eller i en annan kommun, begära att få flytta.

Idag finns det oftast bara någon enstaka med parkinson per boende. Föreningens tanke är att om man är många med parkinson på ett och samma boende så finns det ett helt annat underlag för personalens kompetensutveckling vad gäller parkinson, samarbete med parkinsonteamet på sjukhuset, att vardagsrutiner blir bättre anpassade och förståelsen för parkinsondrabbades behov blir större. Detta är något som byggs upp successivt under ett antal år.

Vi kan alltså utifrån den enskildes initiativ samla ihop oss på ett och samma boende, Rosengården i Jönköping, och på sikt skapa ett parkinsonboende. Man ska dock vara medveten om att de som först flyttar dit inte kommer till något färdigt parkinsonanpassat, men vi i föreningen kommer att göra allt för att påverka, informera och stötta på alla nivåer för att den spetskompetens som behövs verkligen ska byggas upp där. En kompetens som mycket väl kan komma andra till nytta – de som av olika anledningar valt att bo på andra boenden i kommunen tex.

 


 

      

bilder från Rosarium, parken bredvid Rosenlunds äldreboende


 

Skrivelsen till Jönköpings kommuns äldrenämnd

Här kan du läsa föreningens skrivelse (pdf) angående ett särskilt äldreboende i Jönköpings kommun.

Skrivelsen ledde till flera möten och diskussioner mellan ffa länsföreningens ordförande Ingemar Karlsson och kommunens politiker och tjänstemän. Samtidigt påbörjades verksamheten med parkinsoninformatörer på äldreboenden runt om i kommunen. Det positiva gensvar detta fick från personalen kom att bli en viktigt grundsten i politikernas förståelse av de problem som finns med ang omvårdnad av parkinsonsjuka. Något de tidigare verkat omedvetna om.

Kommunen lyfter fram följande i sitt svar:
Om man har behov av insatser från både kommun (tex äldreboende, hemtjänst eller hemsjukvård) och landstinget (tex specialistvård, hjälp från parkinsonteamet), men inte tycker att detta fungerar bra kan man begära att en SIP upprättas, dvs en Samordnad Individuell Plan. Detta är en lagstadgad rättighet. SIP ska alltid upprättas i samarbete med brukaren, dvs den parkinsondrabbade. Det står denne fritt att be närstående vara med. SIP kan vara bra om man känner att den vård och hjälp man får inte stämmer med de behov man har, om man känner att ingen vill ta ansvar, att man ’bollas runt’, eller att kommunen inte följer de råd sjukvårdspersonalen ger.

Kommunen har också fått upp ögonen för att personalens kunskaper om parkinsonvård idag har brister och ska undersöka om man kan skapa ett konsultativt parkinsonteam till hjälp för personalen i boenden och hemtjänsten.

Sist beskrivs hur fördelningen av platser till äldreboenden (särskilt boende) sker idag enligt kommunens rutiner. Samt några ord om Rosengården

Här kan du läsa kommunens svar (pdf) på länsföreningens skrivelse i sin helhet.

 Mer att läsa!

Arbetet med att skapa ett parkinsonboende i Jönköping har också uppmärksammats i några artiklar i Parkinsonjournalen nr 1/ 2016:
Bättre boende och vård drivkraften i Jönköping (pdf), huvudartikel.


Nya planer för parkinsonvård diskuteras i Jönköping (pdf). Parkinsonjournalen intervjuar birtädande socialchef Stefan Österström i Jönköping


Kunskap om rättigheter allt viktigare (pdf). Information om webbplatsen www.seniorval.se där man kan  få tips om vad man ska tänka på. Här finns också en sökmotor till boenden med olika inriktning över hela Sverige, mestadels privata boenden. I artikeln hittar man också lite praktisk allmän information om hur man gör för att söka 'särskilt boende'.

 


 

sidan uppdaterad 20160416, LvP