Medlemsmötet onsdagen 13 januari 2016.

”Det kommer inte så många, det är för kallt” utbrister Jan Isaksson. Ett annat lite negativt inlägg står Anette Smedsäter för när hon förklarar att vår inköpskälla av fikabröd, Café Bygård i Rutvik, har lagt brödkavlarna på hyllan så kvällens brödleverantör heter ICA Maxi. Vi befinner oss alltså på Sundsgården där förberedelserna för årets första medlemsmöte pågår samtidigt som aktualiteter av olika slag ventileras allt medan lite soft bluesmusik strömmar ut ur föreningens ljudanläggning.

Trots kylan anländer dock väl påbyltade medlemmar vilket glädjer styrelsen och när ordf. Tore får veta att tiden är inne för avstamp kan konstateras att 20-talet deltagare infunnit sig. Han förklarar att vi skall ägna denna kväll till att fundera över vad vi vill att våra möten skall innehålla vilket får Thore Häggroth att uttrycka sitt gillande av tidigare mötens programinnehåll. Anette Andersson undrar om det finns intresse för yoga och förvisso verkar det så varför det skall forskas vidare i saken. Stig Hedberg nämner att de som vill bada kan nu göra det på Sundsgården och så framför han ett förslag om att vi närvarande medlemmar under stundande fika uppdelas i tre lag som var för sig föreslår och skriver ner 4 programpunkter som känns angelägna för kommande träffar. Förslagen haglar samtidigt som wienerbröden från ICA Maxi, smarriga men smuliga, sköljs ner med kaffe. En gemytlig och familjär atmosfär sänker sig över vår lilla skara som med tydligt märkbar entusiasm inom kort fullföljt uppgiften. En sammanfattning av förslagen finns som bifogad fil i detta referat och om du öppnar den och kollar så skall du förhoppningsvis finna något som faller dig på läppen.
Framledes skall vi göra en utvärdering av resultatet och med medlemmarnas samtycke välja ut några förslag.
     

Efter detta tar Jan över och föreslår att vi sjunger en stund. Sånghäften delas ut och vi börjar med vår ”signatur”, ”Sången om oss”.
Efter att ha luftat våra lungor med ytterligare några melodier har turen kommit till Ulf som vill göra ett test. Han delar ut ett A4-ark till var och en på vilket texten till två en gång populära melodier finns nedskrivna, nämligen ”Gamle Svarten” och ”34:an”. Nu är det tänkt att han via ett USB-minne(minnessticka) skall spela upp musiken till dessa. Bara kompinstrument förekommer och naturligtvis ingen sång för den skall vi stå för. Vi bestämmer oss för att börja med ”Gamle Svarten” men ljudanläggningen verkar ha något emot den gamle ”Kusen” och vill inte starta från början utan hoppar dit den behagar vilket gör det svårt för oss att veta var vi befinner oss i stycket. Vi provar ”34:an” föreslår Ulf som ser en sista möjlighet, ”und hast du mir gesehen”, som man säger i japanska Schweiz”. Det funkar! Stärkt av framgången föreslår Ulf i ett visst mått av övermod att vi skall ge den Svarte en sista chans och sannerligen, ”lätt som en plätt” tycks det när vi kommer in rätt och sången studsar frejdigt mellan restaurangens väggar allt medan Ulf får en känsla av återupprättelse. Innan vi skiljs vill Jan påminna om att det som diskuteras inom anhöriggrupperna skall stanna inom gruppen och inte  bli allmänt gods. Vidare må informeras om att under nästa möte som äger rum den 3 februari kommer trion ”Sikforsarna” att bjuda på sång och musik ur en bred repertoar.

   Styrelsen /Ulf