2019-09-10

Ordförande har ordet

Sökes: skribenter och fotografer till Aktuellt Parkinson Skåne
Vi har senaste dagarna kunnat uppmärksamma att hösten börjat göra sitt intåg. Om sommaren
för flertalet medlemmar inneburit vila och återhämtning, har den för en del andra varit mer
arbetsam. I sammanhanget har Parkinson Skånes styrelse mottagit ett brev från vår
tidningsredaktör. I brevet uttrycks ett önskemål om att fler bland medlemmarna bidrar till vår
tidning. Det kan handla om söner och döttrar eller annan anhörig som kan tänka sig att skriva
en artikel med eller utan stöttning och hjälp. Som exempel på uppslag och stora jobb kan
nämnas nedslag på dansen i Sydöst, ett reportage från vattengymnastik i Helsingborg eller
Eslöv, reportage från bowlingen i Kristianstad eller Eslöv, om försöket med palliativ vård i
Lund eller reportage om hur det går för golfprojektet i Helsingborg. Hör gärna av er inom kort
för vidare information inför nästa utgåva.

Gerard Müller
Ordförande


Ordförande har ordet

2019-05-22

Den gångna helgen, lördag och söndag 18 och 19 maj, hölls Parkinsonförbundets kongress på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Kongressens syfte är att säkerställa att den föreningsdemokratiska processen hanteras korrekt och riktigt. Ett hundratal deltagare var på plats bestående av kongressombud, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning och kongressgäster.

2019 års kongress öppnades av förbundsordförande Eleonor Högström. I enlighet med stadgar och arbetsordning behandlade kongressen åtskilliga dagordningspunkter. Det förrättades val av företroendevalda funktionärer och förbundets förvaltning, program, ansvarsfrågor samt stadgeändringar och motionsbehandling.

Anmärkningsvärt under dagarna två var måhända Parkinson Gotlands förslag på stadgeändringar av länsföreningarnas firmanamn. I förslaget som nedröstades yrkades på införandet av regionföreningar över hela landet istället för dagens länsföreningar.


2019-04-11

Världsparkinsondagen
Som ny ordförande i Parkinson Skåne var det både spännande och intressant att få uppleva Världsparkinsondagen. I år var det ca 250 deltagare som fick ta del av föreläsningarna. Som tidigare år var programmet ett samarrangemang mellan Lunds universitet, Studieförbundet Vuxenskolan och Parkinson Skåne.


2019-04-05

Skåneforum ställs in
Parkinson Skånes styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 4 april att skjuta fram forumet. Styrelsens utvärderingar av tidigare möten utgör inte tillräckliga skäl för att hålla Skåneforum redan i vår.


2019-04-01

Världsparkinsondagen 2019
Varje år världen över uppmärksammas den globala Världsparkinsondagen. Parkinsons sjukdom finns i alla kulturer och symtomen varierar från människa till människa. Valet av dag hör samman med hedrandet av den brittiske läkaren James Parkinsons bemärkelsedag – född 1755 – som år 1817 för första gången beskrev sjukdomen i sin bok ”An Essay on the Shaking Palsy”. Den 11 april bjuder Parkinson Skåne tillsammans med Lunds Universitet och Studieförbundet Vuxenskolan in allmänheten att ta del av några av Sveriges ledande Parkinsonforskarare under temat ”Kunskap skall delas”.


2019-02-25

Årsmöte 2019
Först vill jag tacka för förtroendet att leda länsföreningen Parkinson Skåne. Jag ska göra allt för att på olika sätt fortsätta sprida kunskap om sjukdomen, hur man kan öka livskvaliteten, för sig själva och våra anhöriga samt sprida information även till en intresserad allmänhet. Jag tror att det är viktigt att vi alla ger oss själva tillåtelse och utrymme att få bearbeta olika begränsningar vi bär på och därigenom kunna öka livskvaliteten.

Sedan vill jag sätta mig ned och samtala med avgående ordförande Monica Vikingsson om det som varit och vart man ska sikta för att fortsätta utveckla vår länsförening.

Gerard Müller
Ordförande


 

 

Fru ordförande har ordet

Välkommen till Parkinson Skåne och mina funderingar kring uppdraget som ordförande, anhörig samt medlem i ParkinsonFörbundet


2019-02-17

Varmt tack för den fina avtackningen vid Parkinson Skånes årsmöte. Jag lämnar nu över ordförandeklubban till Gerard Müller och önskar honom lycka till.
Monica Vikingsson fd ordförande


2018-12-15

Ni önskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År!


2018-11-14

Det är glädjande att rapportera att ca 140 av våra medlemmar har deltagit i höstens utbildningar om ett ökat välbefinnande.


2018-10-16

Tack alla härliga medlemmar för ett underbart internat på Stiftsgården Åkersberg i Höör.


2018-09-17

Den 13 september träffades Parkinson Skånes styrelse och styrelserepresentanter från lokalföreningarna. Deltagande föreningar var Helsingborg, Eslöv, Lund, Hässleholm och Sydöst. Landskrona och Malmö har sina representanter i Parkinson Skånes styrelse.

Samtliga närvarande uttryckte vikten av dessa möten där styrelsen lämnade aktuell information, rapporter från lokalföreningarna samt diskussioner om problem och framgångslösningar.


2018-08-30

Vårt kansli kommer att vara obemannat året ut, då Eva Andersson nu slutar sin tjänst.
Kertin Phillips tar åter hand om medlemsservice och du kan också ringa ledamöterna i styrelsen vid behov.


2018-08-23

Idag håller styrelsen i Parkinson Skåne sitt första möte efter sommarledigheten.
Mycket står på agendan - olika aktiviteter och ny styrelse för 2019.
Välkommen tillbaka!


Juni 2018

Nu håller vi sommarledigt och hämtar ny energi för höstens aktiviteter.
Alla medlemmar önskas en skön sommar!


2018-05-22

Idag håller delar av styrelsen möte ang valberedningsfrågor. Vi söker nya ledamöter för Parkinson Skånes styrelse. Är du intresserad av att utveckla vår länsförening? Ring ordföranden Monica Vikingsson 0707-453950.


2018-05-14

Parkinson Skåne var värd för Parkinsonförbundets ordförandekonferens i helgen. Deltagarna var länsordföranden och förbundsstyrelsen. På programmet stod information från förbundet, föreläsning om ångets, nedsträmdhet och Parkinsons sjukdom av Jonathan Timpka, information om projekt LIV och mindfulnessövning. Vi fick även information från Yngre Parkinson och goda exempel från Norrbotten och Jönköing. Trevliga diskussioner och samvaro.


2018-05-03

Idag har vi haft Skåneforum där länsföreningens styrelse och lokalföreningarnas styrelser har diskuterat föreningsarbete och förenklad administration.
Många synpunkter kom fram i diskussionerna. Tack för att ni deltog och bytte erfarenheter.


Trevlig Valborg!

Alla våra medlemmar önskas en trevlig Valborg en 1:a Maj.
Passa på att träna rösten när våren sjungs in vid majbrasan.


2018-04-13

Åter igen har Parkinson Skåne genomfört en välbesökt Världsparkinsondag med 325 deltagare. Medlemmar från Halland, Jönköping och Linköping visade också intresse för våra föreläsningar.
Arrangemanget var ett samarbete mellan Parkinson Skåne, Lunds universitet och Studieförbundet Vuxenskolan med bidrag från Region Skåne och Sparbanksstiftelsen Finn.


2018-04-10

Den 11 april uppmärksammar vi Världsparkinsondagen med seminarier i samarbete med Lunds universitet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Arrangemanget är kostnadsfritt. Välkommen! 

PROGRAM


2018-04-03

Världsparkinsondagen 11 april
Du glömmer väl inte att anmäla dig till seminariet på Scandic Star Hotel i Lund den 11 april?
Programmet startar kl. 13.00 och beräknas sluta kl. 17.00. PROGRAM


2018-02-25

Ny styrelse
Vid årsmötet 24 februari valdes ny styrelse - med i stort sett samma ledamöter som 2017.
Björn Lundgren och Kerstin Phillips har lämnat efter 3 år, och de blev båda avtackade för sitt engagemang. Ny ledamot i styrelsen är Suzanne Ringblom, som hälsas varmt välkommen.

Eftersom det är valår 2018, påminns våra medlemmar om att fylla i enkäten som skickats ut från Parkinsonförbundet. Svaren kommer att ligga som grund i vår planerade dialog med politikerna om situationen i Skåne.


2018-02-07

ÅRSMÖTE

Dag och tid: Lördagen den 24 februari 2018 kl. 13.00 - ca.16.00
Plats: Annegården, Skansvägen 5, Lund
Lättare måltid serveras – föranmälan krävs! 

Anmälan senast fredag den 16 februari 2018 
till Monica Vikingsson 0707-453950 eller kansli@parkinsonskane.se


2018-01-29

Din förening behöver ditt stöd!

2017 var ett bra Parkinsonår. Det var 2016 också. Vi vet redan nu, att om inte det världspolitiska läget förändras, så kommer 2018 att bli lika bra. I september är det dags för val.

Det är därför vi skriver till dig och dina anhöriga. Du har ytterligare ett val att göra. Det rör din Parkinsonförenings framtid. För att kunna driva verksamheten vidare måste vi alla hjälpas åt. Fundera på hur du kan medverka till att vi ska kunna fortsätta att ha en aktiv förening där vi ger varandra erfarenhet och kunskap till ett bättre Parkinsonliv. Du behöver nödvändigtvis inte ingå i någon styrelse. Det finns också många mindre frågor där du säkerligen skulle kunna göra en insats. Ring din lokala ordförande eller någon av oss i regionstyrelsen redan idag och se hur du kan medverka.

På några orter i Skåne, går verksamheten bokstavligen på knäna, men glädjande nog finns det flera föreningar som har hög aktivitet och många mötesdeltagare. De föreningar som har svårt att hitta kandidater till styrelsen i år, hade för bara två år sedan inga problem.  Att sitta i lokalföreningens styrelsen är inte svårt. Du behöver inte vara sjuk. Det innebär inte heller några ekonomiska åtaganden och du får stöd både av oss och Vuxenskolan, som har en mentorsliknande roll.

För de flesta av oss, har sjukdomen det förloppet att man är rätt så ”omärkt” några år i början. Det är också nu vi kan lära mera om sjukdomen, både i den lokala föreningen och när vi träffas på kurser och föreläsningar. Har du barn, är detta ett utmärkt sätt för dina anhöriga, att lära mer om pappas eller mammas sjukdom.

Länsföreningen Parkinson Skåne har ett övergripande verksamhetsansvar. Under de senaste tre åren har styrelsen i länsföreningen, arbetat i dubbla roller och på så sätt stöttat några lokalföreningar som haft det tungt. Arbetsåret 2018 tappar länsföreningen två medlemmar i styrelsen samtidigt som tre lokalföreningars existens är hotade.

Är du nyfiken så anmäl dig till länsföreningens årsmöte lördagen den 24 februari kl 13.00 på Annegården i Lund. Läs mer på hemsida.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Med omtanke
Monica Vikingsson, ordförande och Hasse Anderberg, vice ordförande


Januari 2018

 

God fortsättning på 2018!
Styrelsen påbörjar nu sitt arbete med att ställa samman årsredovisningen för 2017 inför årsmötet i februari.
Vi hoppas alla att även 2018 blir ett aktivt år med många möjligheter till ökad kunskap och social samvaro.
Monica Vikingsson
Ordförande

December 2017

Julen står för dörren - du och din familj önskas God Jul och Gott Nytt År!


November 2017

Vi behöver nya krafter i länsföreningens styrelse 2018!

Är du intresserad av att tillsammans med ett härligt team arbeta med vidareutvecklingen av vår förening?
Styrelsen ser gärna att du har erfarenhet av arbete med dator för exv hemsidan, Facebook, kalendariet.
Vill du bidra med andra meriter är du också välkommen att ingå som styrelseledamot.
Styrelseuppdraget är på 1 eller 2 år och är på ideell basis.

Hör av dig till mig för mer information: mobil: 0707-453950 eller mail: monica@parkinsonskane.se


2017-10-12

Parkinson Skåne firar 20 år!
Vid ett ”allmänt” möte den 24/10 1997 på Tuppen Servicecenter i Malmö bildades formellt den regionala föreningen till Parkinsonförbundet ”Parkinson Skåne”. Program med bl.a. professor Göran Steg som informerade om den nya medicinen Tasmar och som besvarade frågor tillsammans med Anders Borgman från Parkinsonstiftelsen.

Många aktiviteter och föreläsningar har genomförts under dessa 20 år och snart är vår jubileumsskrift klar för distribution till våra medlemmar.


Oktober 2017

Höstens kurs/internat
Den 14-15 samt 21-22 oktober genomför Parkinson Skåne sin årliga kurs på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Årets tema är "Ta kommando över din sjukdom".
Hoppas att vi ses där!


Nationella anhörigdagen 6 oktober

Idag uppmärksammar vi den nationella anhörigdagen med ett arrangemang  med Lunds kommuns anhörigcentrum.
”En livsberättelse - sorgen när livet inte blir som vi tänkt ”

En öppen och nära föreläsning, om när vardagen blir ett kaos med föreläsare Ulf Lundahl.
”Vi blir alla förr eller senare anhöriga och det kan innebära en stor förändring i livet, där man lätt tappar bort sig själv.
I mitt fall handlade det om att min dåvarande sambo fick frontallobsdemens, när vi hade tre små barn tillsammans. Hela vårt liv övergick från att vara ett normalt familjeliv till ett totalt kaos med konflikter och situationer vi aldrig hade haft innan.”


2017-09-15

Skåneforum den 14 september 2017

Ett femtontal representanter från Parkinson Skånes regionala och de lokala styrelserna träffades för information och diskussion om föreningens nutid och framtid.

Det informerades om våra olika projekt: dans, golf, boxning som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Tanken är att dessa projekt skall spridas vidare inom regionen så att även lokalföreningarna i länet skall få tillgång till dessa aktiviteter.

Framtiden diskuterades också. Vad kan vi göra bättre? Hur kan vi förenkla styrelsearbetet? Hur får vi styrelseledamöter, både till länsföreningens och de lokala föreningarna styrelser?
 Vi diskuterade hur man kan förenkla administrationen för att underlätta för styrelserna samt att få engagerade ledamöter till styrelserna.

Förslag diskuterades hur Parkinson Skåne kan hjälpa de lokala föreningarna med administration - vid behov, under en kort period. Vi kan också ”ta hål på” myten att det är jobbigt att sitta i en styrelse. Om man vet vad det innebär och att styrelsen kan delegera arbetsuppgifterna jämnt så underlättar det arbetet.

Det var en givande dag och många nyttiga synpunkter kom fram som vi alla kan arbeta vidare med. Nästa Skåneforum bestämdes till den 3 maj 2018.


2017-08-31

Terminstart
Sommarmånaden går mot sitt slut och kvällarna blir allt mörkare - men vi hoppas på en fin sensommar.

Idag inleddes höstterminen med styrelsemöte och planering inför kommande aktiviteter. Det genomförs flera intressanta föreläsningar under september månad. Välkomna till en intensiv hösttermin!


2017-06-01

Sommarlov
Idag höll styrelsen sitt sista möte för terminen. Vi håller sedan ledigt fram till slutet av augusti och försöker njuta av allt som hör sommaren till. Tack för alla fina insatser och aktiviteter under våren. Vi önskar alla en fin sommar!


2017-05-22

Parkinsonförbundets Kongress

I helgen genomfördes Parkinsonförbundets Kongress i Stockholm. Vi var 6 ledamöter från Skåne som deltog. Det var min 1:a kongress som ordförande i Skåne och det var mycket givande att få träffa alla dessa aktiva medlemmar från hela Sverige. Det valdes också ny ordförande och ny styrelse för Parkinsonförbundet vid kongressen.


2017-05-05

UR Samtiden - Kunskapskanalen
Seminariet Parkinsons ansikte sänds i Kunskapskanalen den 15 maj kl. 16-18 och den 20 maj kl. 9-11.
Du kan också se föreläsningarna på UR Play.


2017-04-30

Valborgsfirande
Jag önskar er alla ett trevlig Valborgsfirande och hoppas att våren visar sin finaste sida.

Under maj månad är det en del aktiviteter på gång:
2 maj träffas styrelsen i länsföreningen och styrelserna i lokalföreningarna  sk Skåneforum för att fortsätta våra diskussioner om föreningens utveckling.
6 maj genomför NYP sin inspirationsdag på Annegården i Lund.
23 maj bussutflykten ”Slaget vid Lund” med guidning av Lars Lundberg. Du kan fortfarande anmäla dig!


2017-04-08

Bli medlem!

Det är ca 2 200 diagnosticerade parkinsonsjuka i Skåne och många av er är inte medlemmar i Parkinsonförbundet.

Länsföreningen Skåne och de olika lokalföreningarna har ett stort utbud av aktiviteter, föreläsningar och olika träningsprogram.
Läs mer om detta i kalendariet här bredvid!
Och anmäl er som medlem på länken på denna sida!


2017-04-07

Världsparkinsondagen 11 april

Idag, den 7 april,  är sista dagen för att anmäla sitt deltagande i Världsparkinsondagen. Intresset är stor och platserna börjar ta slut!


2017-03-23

Har du någon att prata med om din situation som närstående?
I min lokalförening finns en anhöriggrupp som träffas 1 gång i månaden. Det ger så mycket att få tala med medmänniskor som vet vad det innebär att vara närstående till person med Parkinsons sjukdom. Vi ger varandra mycket stöd och goda råd.

Jag har också fördelen att bo i en kommun som har ett fungerande närståendestöd med bland annat avlastning, samtal både enskilt och i grupp. Det är tryggt att veta vart jag ska vända mig när jag tycker det är tungt och svårt i vardagen.

Sist men inte minst har jag min familj som alltid ställer upp och stöttar!


2017-03-08

Att leva med Parkinsons sjukdom
Jag har ofta fått frågan om hur det är att leva med Parkinsons. Nu är det inte jag som fått diagnosen, utan maken. Men hur ska man beskriva hur det är för någon som inte vet? Nu brukar jag säga att vi har fått en inneboende - Mr Parkinson - som finns hos oss varje dag och varje natt. Ibland märks han nästan inte alls men ibland är han till besvär.

Men det är bara att acceptera - Mr Parkinson kommer aldrig att flytta ut! Då brukar de flesta börja förstå hur det kan vara att leva med Parkinsons sjukdom.


2017-02-26

Årsmöte i Parkinson Skåne
Årsmötet 2017 är genomfört och jag har fått förtroendet att fortsätta som ordförande ytterligare 1 år. Det känns bra att få fortsätta, tillsammans med styrelsen, arbeta för att våra medlemmar ska få kunskap, social samvaro samt trevliga och roliga aktiviteter. Titta i vårt Kalendarium och se om du hittar något intressant att delta i!


2017-02-10

Jubileumsår 2017

Den 12 oktober 1997 startades Parkinson Skåne med Ulla-Beth Egerstrand som ordförande. Det genomfördes två föreläsningar: professor Göran Steg och dåvarande docent Håkan Widner. Intresset var stor och inom kort hade ”filialen” i Kristianstad startats upp. Sedan följde de andra lokalföreningar i Skåne efter hand. Då 1997 var det 148 medlemmar och idag har vi 1172 medlemmar och 10 lokalföreningar.


2017-01-09

Nytt år
Verksamhetsåret 2016 är slut och tillbakablicken visar på allt som genomförts i länsföreningen och i de lokala föreningarna i Skåne. Det har verkligen varit ett händelserikt år och varmt tack för att du som medlem varit delaktig!

I det nya året väntar årsmöten och val av nya styrelser i såväl lokalföreningar som i länsföreningen. Håll dig uppdaterad och titta på din lokalförenings hemsida om datum, tid och plats för det lokala årsmötet.