Kontakter och Information

För att kunna läsa ett pdf-dokument behövs programvara på din dator, t ex Adobe Reader . Det är en kostnadsfri programvara som du kan ladda ner från Adobe. 


Parkinsonjournalen.

Här är en länk till Pakinsonjouranlens utgåvor.

Klicka på "Parkinsonjournalen


NEUROMOTTAGNNGEN VISBY (PDF)
 

I PDF filen ovan finns information om Neuromottagningen i Visby.
Uppdaterad 2018-03-11


Anhörigstöd - avlösning.

Enligt socialtjänstlagen är kommunerna sedan 2009 skyldiga att erbjuda stöd och underlätta för anhöriga – något som tre av fyra anhöriga inte känner till. Två av tre anhöriga vet inte heller vem man ska kontakta inom sjukvård eller socialtjänst om man behöver råd och stöd.

Region Gotland har på sin websida http://www.gotland.se/anhorigstod
information om vad som erbjuds här på Gotland.

Avlösning i hemmet är kostnadsfri upp till 10 timmar per månad.
Kontakta Regionens Mottagningsteam för mer information avlösning i hemmet.

Telefontid måndag-fredag kl. 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se


Följande länk ger information om
Region Gotlands Rehabverksamhet:
http://www.gotland.se/habrehab 

Denna länk ger information om egenremiss:
http://www.gotland.se/85620


Parkinsonförbundet finns också på FaceBook.

Parkinsonmottagningen på Karolinska Huddinge har tillsammans med psykologer på Karolinska Institutet och Internetpsykiatrienheten därför tagit fram en ny Internetbaserad behandling speciellt anpassad för parkinsondrabbade.

Du kan läsa mer på följande länk:
http://www.patrikstudien.se/


200 år med Parkinsons sjukdom

Det har gått 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson som förste medicinaren i världen beskrev det neurologiska tillstånd som i dag benämns Parkinsons sjukdom. Professorn och överläkaren Johan Lökk berättar sjukdomens historia och försöken att behandla den.

Här är länken till:

Läkartidningen.se


NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.
Nka startade sin verksamhet i januari 2008. Arbetet sker på uppdrag av Socialstyrelsen och Socialdepartementet.
Här är en länk till deras hemsida: http://www.anhoriga.se/
och här är Nka:s folder "Snabba fakta om 1,3 miljoner anhöriga" (pdf fil)


Filmklipp om Parkinsonsjukdom

Den okände Mr. Parkimson del 1

Den okände Mr. Parkimson del 2

Den okände Mr. Parkimson del 3


Livet med Parkinson

Sömnstörningar

Apati och depression

Kognitiva förändringar

Störd impulskontroll

Fatigue

 

Boktips

Liv med Parkinson, del 3

Korrekt diagnos, behandling och vård

Det här är den tredje och sista delen i EPDAs informationskampanj ”Liv med Parkinson.”

I boken presenteras de utmaningar som parkinsonsjuka måste hantera i det dagliga livet – men det erbjuds också flera lösningar.
Här finns flera checklistor som kan användas inför läkarbesök eller vid konsultationer med sjukvårdsteamet och flera artiklar som ger råd om hur man förebygger och handskas med parkinsonsymtom. Dessutom finns råd om var man kan finna mer information om sjukdomen och mycket annat.
   Ladda ner "Liv med Parkinson" som pdf-fil

 

 

 Parkinsons sjukdom


 Behandling, omvårdnad, tips
 Redaktion: Arja Höglund, Johan Lökk, Susanna  Lindvall
 Denna bok är en sammanställning av goda idéer, f  ormuleringar och tips som används inom vården och  av  enskilda personer. Den vänder sig i första hand  till  den som på något sätt vårdar parkinsonsjuka.

 Ladda ner "Parkinsons sjukdom" som pdf-fil

 

 

 

 

 Mitt liv med Parkinson

14 parkinsonsjuka berättar
"Vi har haft våra diagnoser olika lång tid och har haft otroligt olika erfarenheter av sjukdomen. På det sättet  har vi kunnat lära mycket av varandra. Så småningom  kom vi fram till att vi ville dokumentera våra  erfarenheter."
Deltagarna har träffats regelbundet i samtalsgrupper under ett år och har själva skrivit sina berättelser. De har sammanställts av Ingrid Olausson, författare och j ournalist och själv parkinsonsjuk.
Läs boken här på skärmen eller ladda ner "Mitt liv med  Parkinson"  som pdf.
 

 

 

 


Fler boktips hittar du här:

Boktips (Klicka här)


 

Hjälpmedel. Vad finns det?

Klicka här för mer information.


Bra föreläsningar och information hittar du här:

På URplay fins dessa föreläsningar / filmer upplagda.
"Parkinsons Ansikte": (klicka på länken eller på nednastående lämkar) 
Finns tillgängliga t.om.30 juni 2018.

Föreläsningar från Världsparkinsondagen 2017. Moderator: Lisa Kirsebom. Inspelat den 11 april 2017 på Scandic Star Hotel, Lund. Arrangör: Parkinson Skåne, Lunds universitet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Blodtrycksfall vid Parkinson: (19 min)
Blodtrycksfall vid Parkinsons sjukdom kan ge upphov till yrsel, svimning, fall, förvirring och frånvaroepisoder. Gesine Paul-Visse, docent i neurologi, berättar om hur man kan förebygga och behandla detta. Dels med egna åtgärder, dels med läkemedel.  
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201133-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-blodtrycksfall-vid-parkinson
 

Kan dopaminnervtrådar växa igen vi PS? (19 min)
Hur kraftfulla är hjärnans inneboende mekanismer för att reparera sina egna nätverk? Många av de positiva studier om Parkinsons sjukdom som gjorts på senare tid kan möjligen tillskrivas dessa plasticitetsmekanismer. Angela Cenci Nilsson, professor i experimentell medicinsk forskning, berättar.
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201129-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-kan-dopamin-nervtradar-vaxa-igen-vid-ps

Gångsvårigheter och fysisk träning. (18 min)
Maria H Nilsson, universitetslektor i sjukgymnastik, talar om vilka åtgärder som rekommenderas för personer med Parkinsons sjukdom gällande gångsvårigheter och fysisk träning.
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201130-16.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-gangsvarigheter-och-fysisk-traning

Svårt att svälja vid Parkinson. (18 min)
Många personer med Parkinsons sjukdom drabbas av sväljsvårigheter och symptomen kan variera kraftigt. Här berättar Victoria Larsson, läkare och doktorand, om de undersökningar som kan ligga till grund för olika behandlingar.
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201131-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-svart-att-svalja-vid-parkinson

Smärta vid parkinson. (22 min)
Parkinsons sjukdom leder ofta till dystoni dystoni = ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar som leder till vridande upprepade rörelser eller onormal kroppshållning., vilket innebär att musklerna kring en led arbetar mot varandra. Håkan Widner, professor i neurologi, berättar om olika behandlingsmetoder mot dystoni samt andra muskel- och ledbesvär vid parkinson.
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201132-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-smarta-vid-parkinson

Kognitiv svikt vid Parkinsonsjukdomar. (20 min)
Störningar i tankeförmågan är vanligt vid PS-relaterade sjukdomar. De leder ofta till en demens som påverkar funktioner som mental snabbhet, exekution och rumslig uppfattning. Elisabet Londos, professor i klinisk minnesforskning, berättar.
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201134-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-kognitiv-svikt-vid-parkinsonsjukdomar