Medlemsmötet onsdagen 7 oktober 2015.

I en tid då vinden fick gula höstlöv att dansa runt på gator och trottoarer var det åter dags för Luleå Parkinsonförening att hålla ett medlemsmöte. Ett möte som var lite speciellt, ity vår ”herde” och ledsagare Tore Nordhamn meddelat att hans närvaro ej var möjlig och detta på grund av en Stockholmsresa å tjänstens vägnar. Tunga ankare såsom Jan Isaksson och Eva Ribacke-Björk skulle även de sälla sig till de frånvarandes skara men det syntes inte påverka föreningens vice ordf. Anette Andersson som efter att ha försetts med en mikrofon, hälsade de anlända välkommen varefter hon ger ordet till Åsa Holmgren som berättar att hon jobbar i och  med ett projekt som bär namnet ”Dagens patient”. Där har man tagit fram en app (app är en förkortning av applikation och består av ett litet program speciellt framtaget för mobiltelefoner för att förse dessa med flera funktioner). I denna gratisapp som bär namnet ”Florence” kan du ställa in påminnelser om mediciner som du ofta tar och sådana som du bara tar någon gång ibland. Du kan också föra anteckningar i samband med att du tar din medicin, logga ditt humör, spara allt du skriver i en loggbok, med mera. Loggboken kan du sedan ta med dig när du besöker din läkare. Flera funktioner kommer att läggas till efterhand, bl.a. skall din sömnkurva kunna registreras. I dagsläget är det bara iPhone och iPad som är aktuella för installation men övriga telefoner kommer inom en snar framtid att kunna hantera programmet. Du kan ladda hem appen från Parkinsonförbundets 1:a sida.
    

Thorbjörn Lindström alias ”Tobbe” avslöjar att nye förbundsordf. Bo Erixon på sin ”Eriksgata” kommer att besöka Luleå. I samband med hans besök kommer Per Svenningsson, Karolinska Universitetssjukhuset prata om ”Parkinsons sjukdom och behandlingsmöjligheter”. Detta sker den 2 nov. kl. 15.00-18.00 på Stadshotellet, Storgatan 15. Mer detaljer kommer som vanlig post i medlemmarnas brevlådor.
     

Så informerar Maritha  Juhlin om den ”NYP-träff” i Göteborg som hon tillsammans med Åsa och ”Tobbe” besökte 4-6 september. Temat för träffen var ”Relationer i en familj där någon drabbats av Parkinson’s. På plats informerade Åsa om nyss beskrivna appen ”Florence”. Lena von Post talade om de personlighetsför- ändringar som Parkinson’s kan åstadkomma samt beskrev Petra Linnstam hur man hanterar barns förhållande till Parkinsonsjuk anhörig. Dansen tango har enligt Maritha en positiv inverkan på vår sjukdom där särskilt balansen kommer i centrum så den tangokurs som fanns på programmet tilltalade Maritha lite extra. Maritha nämnde även Ulrika Sandéns skildring av sin hjärncancer som hon drabbades av vid 30-års ålder och hur hon som en trolig följd av behandlingen ådrog sig Parkinsons sjukdom. Med hjälp av rehabilitering och, en rejäl livsgnista, lyckades hon dock ta sig tillbaka till ett aktivt leverne och yrkesliv. En historia som manar till eftertanke.
     

Maj Lindgrens produktion av poesi syns inte sina och vi fick under go-fikat stifta bekantskap med 2 alster, ”Välkommen i det gröna” och ”Prima liv” som hon deklamerade med sedvanlig klar och fast stämma. Dags så för frågesporten som för dagen hade sin tyngdpunkt förlagd på musik. De 7 lag som deltog fick svara på 22 frågor och samtliga gjorde ett gott dagsverke. Två lag Anette placerade sig högst upp varav Anderssons toppade med 33 poäng följt av Häggroths med 27 poäng. Alla rätt innebar 39 poäng och med detta som bakgrund måste man ge dessa två lag en eloge för gediget kunnande. Vid den efterföljande prisutdelningen som förrättades av enväldige domaren Thore Häggroth tilldelades varje medlem i segrande lag Anette Andersson en kortlek samt en DVD-film. Inom parentes må sägas att Frågesportens konstruktör illustrerade en av frågorna med att läsa en dikt vilket för honom innebar debut i genren.Prisutdelningen satte punkt för kvällens möte som trots frånvaron av vårt charmtroll och andra personligheter ändå rullade på ganska hyfsat.

En stor anledning till detta vill jag tillskriva Dig, Du som kommer till våra möten med en positiv attityd i bagaget. Skulle vilja likna vår trogna skara vid ett självspelande piano där var och utgör en tangent vars närvaro skapar en skön atmosfär och tankar om en förhoppningsfull framtid.

   Styrelsen/Ulf