Medlemsmötet onsdagen 2 september 2015.

Skulle det bli glest i kväll var som vanligt den tanke som slog mig när endast ett fåtal infunnit sig strax före deadline men som så många gånger förr om inte vällde, så dock blev det lite ”tjockt” vid entrén minuterna före 18. Föreningens ljudanläggning testades och syntes ”fit for fight”.  Eva Ribacke-Björk var i färd med att prydligt rada upp sina namnnypor på ett bord, de som vi skulle fästa väl synliga för att lära oss varandras namn. För övrigt en god idé. I mängden av röster kan jag tydligt uppfatta en bekant stämma. Jo då, det är vår gästföreläsare konsumentrådgivaren Johan Sundberg som redan fått det hett om öronen.

       Så hörs Tores hallå, hallå varvid sorlet dämpas. Han hälsar ett extra välkommen eftersom det är en nystart efter sommaruppehållet.  Ett extra välkommen får även nye medlemmen Lars Näsvall och så även Maria Lund som tar över som konsumentvägledare när Johan Sundberg går i pension.  Så går då Johan i elden med att dra lite personalia om sig själv varefter han förklarar rutinerna vid köp av en vara. 1)Behovet= behöver jag det här.  2) Kolla skötselråd. 3)Ta in uppgifter om säljaren.  4) Undersök avtalet. Enligt svensk lag finns det tillfällen då det fordras ett skriftligt avtal nämligen vid köp av hus, sommarstuga och bostadsrätt. Tiden, priset och utförandet är de största problemen när det gäller tvister med hantverkare. Ett skriftligt avtal skall innefatta, ”När tar arbetet sin början, när är det färdigt, vad ingår, är det ett totalt pris, en bra kvalitet. Ett pris inkluderar även moms när det gäller offert till en privatperson. Ett lämnat ”cirka-pris” får överskridas med högst 15% .

       När du kontant köper en lite dyrare vara typ tvättmaskin, mobiltelefon, TV skall du alltid spara kvittot i 3 år. Då har du en säkerhet mot att bli krävd ytterligare en gång och har även rätt att klaga under denna tid på eventuella fel på produkten. Om vi köper en vara på Internet skall vi spara kartongen  därför  att det kan finnas viktig information skrivet på dess sidor. Även bra att ha kvar om varan av någon anledning skall returneras. Handla heller aldrig med förskott  på betalningen ity du  då står där snopen om företaget går i konkurs eller om säljaren är en ful fisk.

      Avslutningsvis gör aldrig affärer över telefon och kom ihåg att när det gäller rotavdrag så är inte din tilltänkte hantverkare tvungen att göra rotavdrag varför man bör ha klart för sig vad som gäller innan projektet är i hamn. Så tackar Tore för en intensiv och uttömmande beskrivning över hur vi skall förhållas oss i en till vissa delar snårig värld och Johan ger oss ett skrivet sammandrag av det han gått igenom.

     Nu väntar kaffe och medan vi låter oss väl smaka börjar Thore Häggroth och Stig Hedberg förbereda för den musikfrågesport som Thore vill att vi skall testa. Ämnet är ”Svenska schlager” och det går ut på att Stig sjunger en rad från ett svenskt örhänge och det lag av kvällens 4 som först kan fylla i när Stig slutat sjunga ropar högt sitt lags nummer och sjunger sedan fortsättning på Stigs text. Belöningen blir 1 poäng för rätt svar men Thore som är enväldig domare förbehåller sig rätten att dela ut extra poäng om han anser att framförandet bör premieras. Det blir rätt livat i holken när Stig med hög och klar stämma startar upp med ”Flottarkärlek” och till en början sjungs och hojtas det i mun på varandra men så småningom börjar lagen uppträda mer disciplinerat och sammanfattningsvis må sägas att det mer än väl är värt att prova fler gånger. Lag 4 tar hem flest poäng och Anette Smedsäter får en eloge för sin insats vid den prisutdelning som följde.  Heders Thore och Stig för ert initiativ.

      Jan Isaksson berättar att vår förening, representerad av Tore Nordhamn, Thorbjörn Lindström, Åsa Holmgren, Ulf Omnell och Jan Isaksson, har fått till stånd ett möte med Landstingsrådet Anders Öberg. Från verksamheten tillkommer Lena Stafström med personal. Åsa kommer att visa en film om hur det är att leva med Parkinson. Mötet vars huvudtema är ”Varför vår förening vill ha ett väl fungerande Parkinson-team” kommer på Jans initiativ att äga rum den 11 sept.

      Tore besvarar några frågor om medicin varefter han avslutar mötet med att tacka alla som varit involverade i kvällens olika programpunkter.

                                                  Styrelsen/Ulf