Styrelsen I Örnsköldsvik ....

 

Ordförande

 

Stig Sundström

0660-378361

076-8150155

 

 

Kassör

Elisabeth Lindström

 

Sekreterare

Lena Pettersson

 

Revisor

Helena Westberg

 

Revisionsersättare

Britta Eriksson

 

 

 

 

 

 

Webbredaktör

 

 

 

 

 

 

Lars-Olof Vestling

0660-168 02

070-360 99 68

mail lasseman68@passagen.se

 

Ledamot

Leif Hallams

Ulla Hörnqvist

 

Ersättare

Anette Boden

Britta Eriksson

 

Valberedning

Britta Eriksson

Sten Peterson