Parkinson Jönköpings län 2021

Styrelsen

Ordförande  Ingemar Karlsson

Vice ordförande Janos Dios

Kassör  Ann-Marie Andersson

Sekreterare  Suzanne Dios

Ledamot  Monica Karlsson

Ledamot  Gerhard Isaksson

Ledamot  Anders Spångberg

Suppleant  Lars-Erik Brandt 

YP-ledamot  Monica Svensson 

 

Övriga uppdrag

Revisor  Miranda Johansson

Revisor  vakant

Revisorssuppleant Ingrid Danielsson

Valberedning  Ingrid Danielsson

Valberedning  vakant


 

Webbredaktör

Lena von Post

 

Styrelsen i Länsföreningen Parkinson Jönköping 2021

 

Ordförande Ingemar Karlsson

Ordförande sedan 2015

Delat ordförandeskap 2014

mail Ingemar Karlsson

tel 072 - 508 52 33

 


 

Vice ordförande Janos Dios

Vice ordförande 2021

Anhörig

 


 

Kassör Ann-Marie Andersson

Kassör sedan 2017 

Anhhörig

 


 

Sekreterare Suzanne Dios

Sekreterare 2021

 


 

Ledamot Monica Karlsson

  

Ledamot sedan 2016

Anhörig

 


 

Ledamot Gerhard Isaksson

Ledamot 2021

Vice ordförande 2020

Ledamot 2018 - 2019

Anhörig

 


 

Ledamot Anders Spångberg

Ledamot sedan 2020

 


 

Suppleant Lars-Erik Brandt

Suppleant sedan 2020

 


 

YP-ledamot Monica Svensson

 

Yngre Parkinson ledamot sedan 2020

 


sidan uppdaterad 20210308, LvP