Medlemsmötet onsdagen den 6 maj 2015.

 

     Förhoppningarna om ett välbesökt möte dämpades när de första regndropparna som träffade marken vid 17-tiden allt efter som tiden gick tilltog i storlek och mängd.

Att så Sverige och Kanada spelade TV-sänd gruppfinal i VM-hockeyn denna afton torde vara en faktor som säkert gjorde valet lätt för några entusiaster.

    Nu är klockan 6 utbrister ordf. Tore och välkomnar det 20-tal medlemmar som trots allt kommit samman. Han fortsätter så med att presentera de medlemmar som skall åka ner till Stockholm och närvara vid Parkinson-Förbundets kongress 30-31 maj. Åker gör förutom Tore själv Gun Pettersson, Åsa Holmgren, Anders Borgman, Thorbjörn Lindström och Ulf Omnell. Tore förklarar också att Parkinson-Förbundet bildas av alla länsföreningar. Jan tar vid och berättar att Landstinget hört av sig och vill ha en dialog om den fortsatta parkinsonvården vid Sunderby Sjukhus. Till detta möte har Lena Stafström plockat ihop några läkare och personal från Rehab. Från vår förening deltar Jan Isaksson, Tore Nordhamn och Torbjörn Lindström. Jan tipsade också om gemensam stavgång på måndagar med samling kl. 15.00 vid stora entrén till Gülzauddens friluftsområde.

    Så var det då dags för Anja Matti att leda oss i talövningar vilka hon startar med att påpeka vikten av att andas rätt det vill säga att vi använder magen som stöd och inte övre delen av bröstet vilket är vanligt när vi blir stressade. Anja leder några övningar där vi får tillämpa detta. Viktigt är också att inte ha för hög talhastighet. Vi avslutar med att  tydligt uttala långa ord.

    ”Förse er med pulver” uppmanar Jan med sin genomträngande stämma. Med pulver avser han kaffe som är ett måste när fika står på tur och vad vore ett möte utan fika? När alla serverats reser sig Iris Nilsson och tackar alla som hörde av sig under hennes sjukdomsperiod. Hon berör sina tankar om cancer innan en korrekt diagnos hade ställts en diagnos som när den var väl underbyggd visade att hennes farhågor var ogrundade.

    Maj Lindgren har bjudit oss att hålla nästa månadsmöte i hennes hemort Ängesbyn och nu vill Jan pejla medlemmarnas intresse för detta och det framgår snabbt att förslaget mottas positivt av de närvarande. Tiden bestäms till 3 maj och platsen blir Ängesbyns Gamla Byahus. Vägbeskrivning kommer att skickas ut och någon form av samåkning vore önskvärt. Mer om detta meddelas när datum närmar sig.

    Dags för frågesport med uppgifter av skiftande karaktär men med en hel del musik. Diskussionerna och gissningarna stod som spön i backen och över församlingen vilade en påtaglig iver eller om man vill kalla det en uppväckt tävlingsinstinkt. Hur som helst  var stämningen god och kunskaperna likaså. Sålunda samlade Lag Tobbe ihop 40 poäng av 49,5 möjliga tätt följt av Lag Anette med 39. Bakom Tobbe döljer sig Thorbjörn Lindström vars lag nu får mottaga ett pris i form av var sitt ex. av filmen som ingick i frågesporten nämligen ”Million Dollar Baby”. Ett fyrfaldigt leve för vinnarna fick avsluta

den programpunkten.  Nästa framträdande är Maj Lindgren med sin obligatoriska dikt vars namn vi aldrig erhöll men det var finstämda rader om våren.

    Efter Majs reflektioner om våren menar Jan att vi borde sjunga ity det är en viss träning för våra röster och ur de små häften han delar ut avverkar vi några kända melodier varav 4 st. med anknytning till den pågående årstiden. När ”Den sista visan” ebbat ut avrundar Jan med att påminna om att vi jobbar för att nästa månadsmöte kommer att förläggas till ”Ängesbyns Gamla Byahus”.

                                            Styrelsen/Ulf