Års- och medlemsmötet onsdagen den 1 April 2015.

 

        Ordet Årsmöte associeras av somliga med något segt och långrandigt men det behöver inte vara så om förberedelserna är omsorgsfulla och en för ordförandeposten väl lämpad person håller i klubban. Roland Andersson kan utan tvekan sägas leva upp till de kriterierna så när vår ”boss” Tore hälsat  välkommen och sedan fått in förslag på Roland som mötets ordförande var förutsättningarna goda för en smidig hantering av dagordningen. Innan Roland drar igång meddelar Tore att vår kamrat Iris genomgått en lyckad operation och väntas hem dan därpå. Med Roland vid rodret  valdes därefter mötets sekreterare, rösträknare samt justerare och efter att dagordningen godkänts avverkades den tämligen friktionsfritt om man bortser från en viss diskussion vid val av styrelseledamöter vilket dock samordnades i sann demokratisk anda.

      Från verksamhetsberättelsen må nämnas att 11 styrelse- och 10 medlemsmöten ägt rum under 2014. 3 föreläsare har bringat oss kunskap i intressanta ämnen samt har vi bjudits på underhållning i form av sång och musik vid 6 möten.

Vad verksamheten för det kommande året beträffar så betonar styrelsen bl.a vikten av att ”Ge utrymme åt alla”, ”Sprida kännedom om föreningens existens”, ”Fånga upp nya medlemmar” m.m.

    Årsmötesförhandlingarna som avverkades under det att fika avnjöts avrundades av Roland som belönades med applåder för sin insats.

    Dags så för kvällens föreläsare Dan Swärdh, som är motorn i teatergruppen Scratch, att kåsera om ”Känslor, Hur skall vi hantera dem”?

Här följer några urval. Bl.a. nämner han att vi fortfarande är präglade av det liv vi levde för några hundra år sedan då skogen och jorden var basen för vår fortlevnad. Det var ett hårt liv som inte gav utrymme för frågor typ ”hur känns det”. Vidare påstår han att vi sedan 60-talet uppfostrats av skolsystemet att vara kritiskt tänkande. Vi är, hör och häpna, en av de mest besvärliga medborgarna som finns i världen. Hos fransmännen som är kända för att vara ganska drastiska i sina protester har dessa ett ganska kort förlopp medan vi svenskar ”tjurar fast” som Dan utrycker sig, det vill säga att vår negativa uppfattning sitter i länge. Detta utfall har fått utländska innovatörer att testa sina skapelser i Sverige eftersom de då kan få en bild av produktens chanser ute på världsmarknaden. På Som-institutet analyserar man med hjälp av enkäter hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Därför består enkäterna till stor del av frågor som ställs på likalydande sätt, år efter år. Enligt dessa enkäter har vi också blivit mycket privata. Det fanns en tid då vi svenskar i större utsträckning än idag hjälptes åt, var mer öppna och delade på saker. Numera är det mer stängda dörrar och t.ex. har man idag hellre en egen gräsklippare än delar den med grannen.

    ”Åsså det här med kramar” säger Dan. ”Det kramas åt helsike för lite i Sverige”. Vi svenskar är nog så försiktiga! Skaffa en kramkompis! Som slutkläm försäkrar Dan att man kan träna upp och förstärka sina känslor och, tillägger han, träna dig på att le för ingenstans i världen uppfattas ett leende som en negativ signal.

     Efter detta avtackas Dan av Tore som gärna vill höra om Dan har nåt tips om hur man hanterar ett för parkinsonsjuka vanligt fenomen nämligen att vi har lätt för att stressa upp oss och som en följd av detta kan vi bli stela som pinnar. Dans enkla råd är att vi helt enkel frivilligt bör utsätta oss för stress för att så småningom gradvis bli bättre på att kontrollera den.

      Maj Lindgren, som står för det kulturella inslaget på våra medlemsmöten har även ikväll en dikt i bagaget, inte av eget fabrikat men dock. Den heter ”Välkommen i det gröna” och handlar om en vegetarians matsedel. Förvisso har den sina poänger vilket också må sägas om Anette Smedsäters skildring av hur en torrkokning av en disktrasa väcker 4 brandvarnare till liv i hennes och Tores bostad.

      Maj vill åter komma till tals och hennes budskap är en inbjudan till vår förening att onsdagen den 3:e juni förlägga ett medlemsmöte i Ängesbyns Gamla Byahus där bl.a. regissören Jan Troell spelat in delar av filmen ”Maria Larssons eviga ögonblick”, en spännande tidsskildring med många människoöden. Tore lovar titta närmare på möjligheterna och därmed kan sägas att ännu ett årsmöte kommit till vägs ände.

                                               

  Val 2015

   Redan valda ledamöter för 2015:  Thore Häggroth, Anette Andersson, Maritha Juhlin

                          

              Val av ordförande för      1 år : Tore Nordhamn        

              Val av sekreterare för      1 år : Ulf Omnell  

              Val av kassör för           2 år : Jan Isaksson

              Val av ledamöter för       2 år : Lola Ericsson,Thorbjörn Lindström

              Val av suppleant för        1 år : Eva Ribacke-Björk

              Val av revisor för            1 år : Gun Pettersson

              Val av revisorsuppleant    1 år : Roland Andersson

               Val av valberedning        1 år ;Sigvard Kyrö(sammankallande),Britt Enström

               Val av representant HSO 1 år : Anette Andersson

               Val av suppleant HSO     1 år : Tore Nordhamn     

 

 

Dan Swärdh i full frihet.