Förklaring

Broschyren är gjord i A4-format och är tryckt dubbelsidigt. När dokumentet viks efter strecket på mitten blir formatet A5 och översta bilden blir sida 4 och sida1 medan undre bilden då blir sida 2 och 3 i broschyren.