Årsmötet 2015
Eva Johannesson, Ingemar Karlsson
Bilder på Styrelsen
»Fler Bilder

 

Årsmöte för Parkinson Jönköpings Län
och Lokalföreningen Parkinson Jönköping
avhölls lördagen den 28 februari 2015 kl 11.00
Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping

 

Arkiverade handlingar.

» Översikt ekonomisk redovisning  

» Verksamhetsberättelse 2014 
» Verksamhetsplan 2015  

 

motioner till Parkinsonförbundets kongress:

Motioner till kongressen ska alltid behandlas av årsmötet i berörd länsförening

» Motion om stadgeändring ang förbundsstyrelsens sammansättning avseende geografisk fördelning, kön och ålder  

» Motion om central utbildning av parkinsoninformatörer