Referat från arrangemang under 2014

Världsparkinsondagen 140411
Världsparkinsondagen 2014 hölls på Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund.
Här finns program och presentation av talarna och referat från de olika presentationerna

Patientmedverkan Lund 140204
Bagadillico arrangerade 140204 i Lund ett seminarium på temat Patientmedverkan
Läs referat

Leva med Parkinson och Atypisk parkinson
Sundsgården 2011010-12
Läs referat och se bilder här

 

 

Referat från arrangemang under 2013

Relations- och anhörigsemanarium 23 nov 2013 i Lund
För en sammanfattning läs här.
Läs Johans presentation.
Läs Lena och Ann-Sofies presentation

Får Parkinsonpatienterna de resurser de har rätt till? Malmö 131119
För en sammanfattning läs här.

Cafémöte om Parkinsons sjukdom 131115
För en sammanfattning läs här.

Neurologidagen 131113 i Stockholm
För en sammanfattning läs här

Hjärntrötthet, sömnstörningar, hallucinationer Lund 131030
För ett sammandrag läs här.

Pumpbehandlingar och DBS 131008 i Lund
För ett sammandrag läs här.

Webbkurs 130826 i Malmö
För en sammanfattning läs här.

Atypisk Parkinson Vejbystrand 17-19 maj
För en sammanfattning och en film läs här.

Omvårdnadsdagar 201305 i Hässleholm
För en sammanfattning läs här.

Världsparkinsondagen 130411
För en sammanfattning läs här.

Leva med Parkinson och atypisk parkinsonism atypisk parkinsonism = sjukdomar som ger symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom (multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares och Lewykroppsdemens). Kallades tidigare Parkinson plus., Sundsgården 130426-28
För en sammanfattnning läs här

Bagadilico 130429
För en sammanfattnning läs här

Leva med Parkinson Plus, Sommarsol 130517-19
Symposoium för Dig med Atypisk Parkinson samt närstående - arrangerat i samarbete med Parkinsonstiftelsen.
Se bilder på deltagarna.

Referat från arrangemang under 2012


Cellterapins vara eller icke vara
Bagadilico arrangerade ett nytt café 121127 på detta ämne i Lund. Läs referatet av Jens Persson, informatör på Bagadilico. Inom ramen för europastudien TRANSEURO kommer fem Parkinsonsjuka patienter att genomgå transplantationer av hjärnceller på Skånes universitetssjukhus i Lund i början på 2013. Det är de första operationerna av sitt slag i Europa på över 10 år. Läs mer på Lunds universitets hemsida: http://www.lu.se/article/transplantation-av-hjarnceller-i-borjan-pa-2013

Anhörigeftermiddag 1:a nov i Malmö
Tre föredrag om att vara anhörig och vilken hjälp man kan få. Läs mer

Seminariedag för undersköterskor 23 okt i Lund
Parkinsons sjukdom ur omvårdnadsperspektiv för undersköterskor 121023 i Lund. Läs mer

Pumpbehandling och DBS 121004
Ett arrangemang av Parkinsonförbundet i samarbete med läkemedelsleverantörer. Läs mer

Leva tillsammans med Parkinson 28-30 sept
En NYP-kurs för anhöriga, barn och tonåringar. Läs mer

Leva med Parkinson Sundsgården 120914-16
Ett tredagars seminarium om Parkinson och Parkinson Plus med flera föredrag och praktiska övningar och rekommendationer. Läs mer

Parkinsongolf i Båstad 20120617
NYP gruppen i Skåne arrangerade den 17 juni en golftävling i Båstad som var öppen för alla åldrar och deltagare. En sammanfattning, bilder 1, bilder 2, bilder 3, bilder 4 och bilder 5.

Skåneforum Orup 24 april 2012
Parkinson Skåne i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne inbjöd ordförande, sekreterare och kassör i lokalföreningarna till Forum. Läs här.

Världsparkinsondagen i Malmö 20120411
Världsparkinsondagen firades denna gång i Malmö den 11 april i samarbete med NHR, Abbott och Studieförbundet Vuxenskolan. Läs här

Parkinsoncafé i Lund 20120313
Bagadilico bjöd den 13:e mars på det femte Parkinsoncaféet. Läs här