Referat från arrangemang under 2014

 

Världsparkinsondagen 140411

Världsparkinsondagen 2014 hölls på Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund.

Här finns program och presentation av talarna och referat från de olika presentationerna

 

Patientmedverkan Lund 140204

Bagadillico arrangerade 140204 i Lund ett seminarium på temat Patientmedverkan

Läs referat

 

Leva med Parkinson och Atypisk parkinson,

Sundsgården 2011010-12

Läs referat och se bilder här

 

 

Referat från arrangemang under 2013

 

Relations- och anhörigsemanarium 23 nov 2013 i Lund

För en sammanfattning läs här.

Läs Johans presentation.

Läs Lena och Ann-Sofies presentation

 

Får Parkinsonpatienterna de resurser de har rätt till? Malmö 131119

För en sammanfattning läs här.

 

Cafémöte om Parkinsons sjukdom 131115

För en sammanfattning läs här.

 

Neurologidagen 131113 i Stockholm

För en sammanfattning läs här

 

Hjärntrötthet, sömnstörningar, hallucinationer Lund 131030

För ett sammandrag läs här.

 

Pumpbehandlingar och DBS 131008 i Lund

För ett sammandrag läs här.

 

Webbkurs 130826 i Malmö

För en sammanfattning läs här.

 

Atypisk Parkinson Vejbystrand 17-19 maj

För en sammanfattning och en film läs här.

 

Omvårdnadsdagar 201305 i Hässleholm

För en sammanfattning läs här.

 

Världsparkinsondagen 130411

För en sammanfattning läs här.

 

Leva med Parkinson och atypisk parkinsonism atypisk parkinsonism = sjukdomar som ger symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom (multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares och Lewykroppsdemens). Kallades tidigare Parkinson plus., Sundsgården 130426-28

För en sammanfattnning läs här

 

Bagadilico 130429

För en sammanfattnning läs här

 

Leva med Parkinson Plus, Sommarsol 130517-19

Symposoium för Dig med Atypisk Parkinson samt närstående - arrangerat i samarbete med Parkinsonstiftelsen.

Se bilder på deltagarna.

Referat från arrangemang under 2012


Cellterapins vara eller icke vara

Bagadilico arrangerade ett nytt café 121127 på detta ämne i Lund. Läs referatet av Jens Persson, informatör på Bagadilico. Inom ramen för europastudien TRANSEURO kommer fem Parkinsonsjuka patienter att genomgå transplantationer av hjärnceller på Skånes universitetssjukhus i Lund i början på 2013. Det är de första operationerna av sitt slag i Europa på över 10 år. Läs mer på Lunds universitets hemsida: http://www.lu.se/article/transplantation-av-hjarnceller-i-borjan-pa-2013

Anhörigeftermiddag 1:a nov i Malmö

Tre föredrag om att vara anhörig och vilken hjälp man kan få. Läs mer

Seminariedag för undersköterskor 23 okt i Lund

Parkinsons sjukdom ur omvårdnadsperspektiv för undersköterskor 121023 i Lund. Läs mer

Pumpbehandling och DBS 121004

Ett arrangemang av Parkinsonförbundet i samarbete med läkemedelsleverantörer. Läs mer

Leva tillsammans med Parkinson 28-30 sept

En NYP-kurs för anhöriga, barn och tonåringar. Läs mer

Leva med Parkinson Sundsgården 120914-16

Ett tredagars seminarium om Parkinson och Parkinson Plus med flera föredrag och praktiska övningar och rekommendationer. Läs mer

Parkinsongolf i Båstad 20120617

NYP gruppen i Skåne arrangerade den 17 juni en golftävling i Båstad som var öppen för alla åldrar och deltagare. En sammanfattning, bilder 1, bilder 2, bilder 3, bilder 4 och bilder 5.

Skåneforum Orup 24 april 2012

Parkinson Skåne i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne inbjöd ordförande, sekreterare och kassör i lokalföreningarna till Forum. Läs här.

Världsparkinsondagen i Malmö 20120411

Världsparkinsondagen firades denna gång i Malmö den 11 april i samarbete med NHR, Abbott och Studieförbundet Vuxenskolan. Läs här

Parkinsoncafé i Lund 20120313

Bagadilico bjöd den 13:e mars på det femte Parkinsoncaféet. Läs här