Värmland Program

Hösten 2013 och Våren 2014

 

 

Hösten 2013

Sömnens funktioner och sömnstörningar vid neurologiska sjukdomar
Överläkare och Sömnspecialist Lena Leissner, Sömnenheten Universitetssjukhuset Örebro, föreläste på KCC (Kristinehamns Conference Centre) den 14 november 2013
Ett referat av föredraget finns här » och även i Parkinsonjournalen nr 4/2013 på sida 31.

 

Våren 2014

Parkinson Värmlands årsmöte äger rum tisdag 18 februari 2014 kl 18.00 på Klaraborgs herrgård i Karlstad. Landgång serveras gratis.
Förhandsanmälan till Sonja Sakari, epost: sonja.sakari@telia.com tel: 054-83 49 78 mobil: 070-668 79 89
Årsmöteshandlingarna skickas ut 4 veckor före årsmötet.
För dagordning klicka här »
För förslag till verksamhetsplan 2014 klicka här »
För verksamhetsberättelse 2013 klicka här »
För valberedningens förslag till styrelse 2014 klicka här »
 

Parkinson Värmland arrangerar torsdag den 27 februari 2014 kl 14.00 två föredrag på Bibliotekshuset, Karlstad i Sessionssalen.
Kl. 14.00      Särskilt tandvårdsstöd för parkinsonsjuka
                      Vi får bl a tips om hur vi ska komma i åtnjutande av stödet.
                      Övertandläkare Agne Nihlson från landstinget
Kl 15.00       Bensträckare
Kl.15.15       Ett ljus på de dolda, vanliga urinvägsproblemen
                      Kan Parkinsons sjukdom påverka urinvägarnas funktion?
                      Jill Carnelid, Uroterapeut på Kvinnokliniken i Karlstad samt
                      Eva Hellberg, Uroterapeut på Urologkliniken i Karlstad
Kl.16.15       Avslutning

 

Onsdag den 19 mars 2014 kl 13.00 - 17.00 Sessionssalen, Bibliotekshuset, Karlstad
Moderna, icke tablettbaserade terapier vid Parkinson. Ett informationsmöte kring Pumpbehandlingar och DBS vid Parkinsons sjukdom.
Alla ar välkomna men speciellt de med dosglapp dosglapp = luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka. och de som tar tabletter många gånger per dag.
Mötet görs i samarbete med AbbVie AB, Medtronic AB, NordicInfu Care AB och PharmSwed.
För fullständigt program klicka här »
Anmälan görs senast 12 mars till Susanna Lindvall, koordinator för mötet. Susanna Lindvall nås först och främst via e-post: susanna.lindvall@swipnet.se men även på tel. 070-811 27 98.


Fredag den 11 april 2014 kl 14.00 - 16.30 har vi bokat Centralsjukhusets samlingssal (intill biblioteket) för Världsparkinsondagen.
Kl. 14.00 kommer Berit Löwed från neurologmottagningen att informera om Vårdprogrammet för Parkinson i Värmland, som är delvis omarbetat. Vårdprogrammet kommer att skickas ut till alla medlemmar med Parkinson före mötet.
Margareta Tauberman och Jan-Peter Jonsson berättar om patient- och närståendeutbildningen.
Kl. 15.00 Hanna Staaff från Yogaskolan i Karlstad (Ändrat program).
Kl. 15.45 Grete Sörensen från Karlstad Taktilcentrum (Ändrat program).

Kl. 16.00 kommer vi att redovisa ett enkätmaterial, som Parkinsonförbundet har tagit fram.
Vill du läsa vårdprogrammet kan du klicka här »
 

Länkar

Värmland startsida

Arvika

Hagfors

Karlstad

Kristinehamn

Säffle

Torsby

Kontakta oss

Värmland Information om Parkinson på 1177

Värmland Vårdprogram Parkinson

Parkinsonguiden

Värmland Innehåll

 

 

 

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(Vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet.
Fungerar inte detta skickar du mejlet till
hans.forsberg@live.com)

Sidan uppdaterad: 2014-03-21