Referat och bilder från arrangemang under 2017

Årsmöte 25 februari

Ett 40-tal medlemmar bevistade årsmötet. Läs mer


Världsparkinsondag 11 april

425 personer hade anmält sig till Världsparkinsondagen den 11 april 2017!
Det var en formidabel succé! Läs mer

Se föreläsningarna UR Play


NYP's Inspirationsdag 6 maj 

30 stycken förväntansfulla NYP'are hade samlast på Annegården i Lund Läs mer


Bussutflykt den 23 maj - Slaget vid Lund

Under ledning av Lars Lundberg och Hans Westerdahl på Lundabussarna besökte vi platserna där trupperna var belägna och där slaget ägde rum och vi fick en detaljerad beskrivning om kriget och om varför svenskarna vann. Läs mer


Nu har vi äntligen fått möjlighet att träna Boxning för Parkinson i Malmö

David Löhr från boxningsklubben Narva i Stockholm var nere och pratade om sina år med boxningsträning. Han har kunnat halvera sitt medicinintag. Forskningen visar att högintensiv träning ger väldigt goda effekter och kan skapa nya dopaminceller.

Vi som var där fick prova på olika övningar. Allt ifrån balans, koordination, hur man utför slagen. Vidare fick vi boxas på säckar i korta pass på 20 sekunder under 3 minuter. Nästa övning var ett lätt pass med lite styrkeövningar på en matta. Vi avslutade med stretchning.
Alla tyckte det var jätteroligt och tänker fortsätta träna!

 


Referat och bilder från arrangemang under 2018

Årsmöte 24 februari

Världsparkinsondag 11 april

Nationell Yngre Parkinon-träff i Höllviken 31 aug - 2 sep

Kurs/internat Stiftsgården Åkersberg i Höör 13-14 okt 2018

 

Referat och bilder från arrangemang under 2019

Världsparkinsondagen 2019

Världsparkinsondagen den 11 april tog sin början på Scandic Star Hotell i Lund. Moderator Lars Mogensen introducerade konferensprogrammet, vilket följdes av en kort presentation av Gerard Müller, ordförande i Parkinson Skåne. Temat för årets öppna föreläsningar var ”Kunskap skall delas”.

Första föreläsare på programmet var docent Andreas Puschmann som behandlade genetiska aspekter av Parkinsons sjukdom. 10-15% av de som har Parkinsons sjukdom har nära släktningar som har sjukdomen.

Nästföljande föreläsare docent Ruben Smith fokuserade på biomarkörer vid neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och de så kallade atypiska parkinsonism parkinsonism = rörelsestörning i form av förlångsammade rörelser samt muskelstelhet och/eller skakningar-sjukdomarna.

Efter en kortare paus, tog docent Tomas Deierborg vid och föreläste om fysisk aktivitet vid Parkinsons sjukdom. Tomas Deierborgs forskargrupp studerar hjärnans inflammatoriska celler, de så kallade Mikroglia-cellerna. Gruppen studerar vilken funktion dessa celler har i hjärnan vid neurodegenerativa sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom. Gruppen studerar även hur fysisk aktivitet kan påverka inflammation i hjärnan och därmed verka skyddande vid dessa sjukdomar.

Professor Per Odin fortsatte genom att behandla vård i sena stadier av Parkinsons sjukdom. Han fokuserar sedan 1987 kliniskt och forskningsmässigt på Movement Disorders och framför allt på Parkinsons sjukdom. De senaste åren har Per Odin deltagit i studier kring de mest framskridna stadierna av sjukdomen och användandet av palliativa terapimetoder.

Efter fikauppehåll, avslutandes dagens föreläsningsserie av professor Angela Cenci Nilsson som berörde framtida farmakologiska behandlingar vid Parkinsons sjukdom. Angela Cenci-Nilssons forskargrupp studerar förändringar i de basala ganglierna efter skada och/eller behandling. Forskningens huvudinriktning innefattar de mekanismer som ligger bakom såväl sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom, som effekterna av olika behandlingar. Gruppens yttersta mål är att utveckla nya behandlingar för Parkinsons sjukdom.

Före den avslutande paneldebatten om framtidsutsikterna, uppmärksammades Kristina Rosqvist som mottagare av Åke Ljungdahls pris 2019 till forskning om Parkinsons sjukdom i de svåraste stadierna. Priset är på 100 000 kronor.

Moderatorn Lars Mogensen avrundade konferensen genom att överlämna ordet till Gerard Müller, ordförande i Parkinson Skåne, för några sista ord. Undertecknad tackade moderatorn för sitt vägledarskap, forskarna för intresseväckande föreläsningar och publiken för visat engagemang samt i övrigt för en intressant och välgenomförd konferens.

Gerard Müller, ordförande