Arkiv 2013

dokument och notiser från undersidan 'Om NYP' 2013

 

 

Tillbaka till Om NYP

 

Tillbaka till Dokumentarkiv

Varför NYP?

NYP är ett löst sammansatt nätverk för yngre och yrkesverksamma. Det syftar till att knyta kontakter mellan människor mitt i livet, som har fått diagnosen Parkinson. Nätverket finns där för att stödja när man upplever motgångar. Man ser förebilder som visar att det går att leva ett bra liv. Det finns många som vittnar om att livet till och med blivit bättre efter diagnosen, även om det inte ser ut precis som man trott och tänkt. Fakta, tankar, farhågor, tips om problem som är gemensamma (t.ex. hur man ska kunna arbeta vidare så länge som möjligt) samlas upp och sprids.

De flesta som har Parkinson är äldre och har redan nått pensionsåldern när de får diagnosen. Nyp har därför ett särskilt intresse för de frågor som berör yrkesversamma - frågor som rör arbetslivet och sjukförsäkringssystemet. Vad gäller den som är egen företagare, vad gäller som anstäld, vilka skyldigheter har arbetgivaren för att anpassa arbetsuppgifterna, hur gör man om man inte längre kan köra bil till arbetet, kan man tvingas att byta arbete, är man idag anställningsbar som kroniskt sjuk, kan man få förtidspension som man kunde förr osv - frågona är alltför många och bestämmelserna snåriga...


Tillfällig styrgrupp bildad

Egentligen är det inte helt realistiskt att på allvar tro att vi har en tillräckligt färdig organisation redan i början av juni…. när bara varannan länsförening redan har en länsrepresentant för NYP…  Dessutom brådskar det med att komma igång med arbetet inför den nationella nyp-träffen i Dalarna i september, som kräver en stor arbetsinsats. För att ro detta i land måste arbetet delas upp på många för att det fortfarande ska kännas roligt och inte alltför betungande.

Vi, Lasse och Lena, har därför beslutat att tillsätta en interimsstyrgrupp, dvs en tillfällig styrgrupp, som ska finnas fram till den verkliga styrgruppen är vald (regionrepresentanterna med ersättare). Naturligtvis får de ’äkta’ valda regionrepresentanterna med ersättare börja sitt arbete så snart de är tillsatta, och interimsstyrgruppen avvecklas successivt med hänsyn till det praktiska arbetet.

Interimsstyrgruppen består av

Lena von Post, Parkinson Jönköping, tel 073 - 82 88 500 alt 0496 - 600 20

Lars Mattfolk, Parkinson Medelpad, tel 070 - 616 77 54

Katarina Alfredsson, Parkinson Skåne, tel 070 - 48 25 229

Åsa Holmgren, Parkinson Norrbotten, tel tel 070 - 34 77 585

Lena Ericsson, Parkinson Skåne, tel 070 - 34 33 379

Patrik Sifversson, Parkinson Västra Sverige, tel 070 - 745 00 19

Anneli Malm, Parkinson Västerbotten, tel 0914 - 400 49 alt 070 - 291 71 99


Val av NYPs länsrepresentanter och regionrepresentanter

Nu är det dags att fylla nyps nya organisation med folk... Så dags för er att föreslå personer ni vill se som läns- resp regionrepresentanter i nyp. Förslagen skickar ni till kontaktpersonen i personens länsförening (uppgifter finns på resp förenings hemsida), skriv också om den föreslagne är vidtalad eller ej. Det är helt OK att föreslå i andra föreningar än den egna... Men det är ganska BRÅTTOM... helst ska valen var klara innan 1 juni, för att vi ska komma igång med arbetet med nyp-träffen i Dalarna till hösten... för att detta ska kunna bli av utan att några få ska behöva slita ut sig...

om ni minns - det ska finnas minst en länsrepresentant (LR) i varje länsförening och denna utses av länsföreningens styrelse. Som jag ser det är LRs främsta uppgift att vara kontaktperson för nysjuka - någon medparkis att ringa till, att identifiera sig med, att se att livet faktiskt fortsätter trots allt... en hjälp att landa i diagnosen. Tanken är att man ska möta någon som är, eller nyss varit i samma livsomständigheter som den som tar kontakt.... Utöver detta gör man vad man vill orkar, tex aktiviteter för yngre. i vissa län har man flera LR. LR behöver inte sitta med i styrelsen och det behöver inte finnas någon 'nyp-grupp' i länet.

Förslagen ska gå till länsföreningens ordförande om man inte meddelat annat - både förslag på länsrepresentanter och regionrepresentanter. Det är länsföreningarna i varje region som organiserar valet av regionrepresentanter. Endast medlammar i Parkinsonförbundet kan väljas.

Regionrepresentanter (RR) ska det finnas en ordinarie och en ersättare från varje region. Regionerna blev så här
Norr: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Ångermanland, Medelpad, Gävleborg
Öst: Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppland, Stockholm, Sörmland, Östergötland, Gotland
Väst: Värmland, NU/ Norra Älvsborg o Bohuslän, Skaraborg, Västra Sverige, Södra Älvsborg, utlandsbosatta (ingen egen förening)
Syd: Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Halland, Blekinge, Skåne

Nyps representanter i förbundsstyrelsen, Lars Mattfolk och Lena von Post, bildar tillsammans med de 4 regionrepresentanterna och deras ersättare nyps styrgrupp.

För mer detaljer om organisationen och representanternas funktion, se NYPs organisationm nedan.

 

Här finns länsordförandes mailadresser för er som vill nominera kandidater som läns- och regionrepresentanter (ordinarie och ersättare) runt om i landet.


Våra första stadgeenligt valda regionrepresentanter!

Region Syd har nu utsett Katarina Alfredsson till ordinaire regionrepresentant och Lena Ericsson till ersättare. Båda tillhör Parkinson Skåne. Länsföreningarna beklagar genom Ingvar Dahkvist (ordf Parkinson Skåne) att man inte lyckats få till en större geografisk spridning, beroende på att det finns för få länsrepresentanter i syd.

VÄLKOMNA Lena  och Katarina! Ni har sutit med i den tillfälliga styrgruppen och det känns mycket bra att ni kan fortsätta på det arbete vi påbörjat.

Nu väntar vi på besked om regionrepresentatner från region Öst, Väst och Norr.