Film om Atypiska parkinsonsjukdomar

Symtom, diagnostik, behandling

 

Medverkande: Christer Nilsson, docent och överläkare vid Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Har du problem att se filmen? Prova att se den med en annan webbläsare,till exempel Chrome eller Explorer.

Om filmen

Filmen vänder sig  till personer som är drabbade och deras anhöriga samt till vårdpersonal och andra som är berörda och intresserade. Filmen är producerad av Parkinson Skåne och Svenska Parkinsonstiftelsen.

Observera – det är logopeder som arbetar med sväljsvårigheter!

I filmen säger Christer Nilsson att det är dietister som arbetar med sväljsvårigheter och som gör sväljbedömningar och konsistensanpassningar. Men det är fel, det är logopeder som gör detta.

Atypiska parkinsonsjukdomar

- MSA, Multipel System Atrofi
- PSP, Progressiv Supranukleär Pares
- CBD, Kortiko Basal Degeneration
- LBD, Lewy Body Demens

De flesta som drabbas av Atypisk Parkinsonsjukdom har oftast under något eller några år haft diagnosen Parkinsons sjukdom, men fått ytterligare symtom som inte är representativa för denna sjukdom. Dessa symtom utgör ” Plus- eller Atypiska fynd” jämfört med ”vanlig” Parkinsons sjukdom.
Atypisk Parkinsonsjukdom medför en annan handläggning av behandling och omvårdnad och framförallt en annan framförhållning till de olika symtom och problem som uppstår eftersom sjukdomen har ett snabbare förlopp och progress (fortskridande) av symtom än vid PS och medicinering oftast inte är lika effektiv.