Kristinehamn

Sjukgymnastik och Teamrehabilitering


Sjukgymnastik i Kristinehamn

Individuell träning

Individuell träning, bedöms av sjukgymnast. Tillsammans gör man upp ett behandlingsprogram och en rehabiliteringsplan. Sjukgymnasten går igenom och visar hur behandlingen ska utföras. När man kan programmet, överförs man till Friskvården.

Friskvården

I Friskvårdens regi bedrivs träning i en "Komma igång grupp", där många med Parkinson deltar. Kostnaden är 400 kr per termin. Tid torsdag 16.30-17.30.

För att i övrigt kunna träna på Friskvården, som har sina lokaler vid Sjukgymnastiken, Vårdcentralen Kristinehamn, ska man ha ett träningskort. För att kunna köpa ett träningskort krävs att du har ett FaR (Fysisk aktivitet på recept) som ordineras av en sjukgymnast. Det innebär att du bokar ett besök hos sjukgymnast för bedömning och utfärdande av ett FaR. Av sjukgymnasten får du då ett träningsprogram speciellt utformat för dina behov.

Därefter tar du med dig ditt FaR till Friskvården i Värmland för att lösa ett träningskort och börja träna. Ta med träningskortet vid varje träningstillfälle.

Träningskortet kostar 400 kr för 3 månader. Betalningen sker via inbetalningskort.

Öppettider tisdag 13.00 – 16.30 och torsdag kl 13.00 – 16.30

Friskvården Värmland har telefon 0550-130 30

 

Teamrehabilitering (teamrehab)

Teamrehab vänder sig till patienter som har nyinsjuknat i stroke eller med annan neurologisk funktionsnedsättning.

Rehabiliteringsteamet består av arbetsterapeuter, kurator, psykolog och sjukgymnaster. En individuell behandlingsplan läggs upp tillsammans med patienten. Teamet arbetar målinriktat utifrån patientens individuella rehabiliteringsplan.

Målsättningen med Teamrehab är att erbjuda patienter som bor hemma en aktiv rehabilitering.

Inom Teamrehab definieras aktiv rehabilitering som funktionshöjande. Funktionshöjande rehabilitering innebär ökad fysisk förmåga och/eller förbättrad kognitiv/språklig funktion.

Läkarremiss krävs för en bedömning eller träningsperiod på Teamrehab. Patienter i behov av fortsatt rehabilitering i samband med utskrivning från slutenvården prioteras. Patienter kan även remitteras för uppföljning

Teamrehab finns på vårdcentralen och sjukgymnastmottagningen i Kristinehamn och Filipstad.

För adresser gå till http://www.liv.se/Halsa-och-vard/Verksamheter-HoV/HHR/