Parkinsonförbundets styrelse

Har du frågor, synpunkter eller önskemål om vår verksamhet ska du vända dig till förbundets styrelse.

Eleonor Högström
Ordförande
e-post: eleonor.hogstrom@parkinsonforbundet.se

Eva Strandell
1:e vice ordförande
e-post: evalotta.strandell@gmail.com

Sven Pålhagen
2:e vice ordförande
e-post: sven.palhagen@gmail.com
 

Bernt Johansson
Ledamot
e-post: 087430171@comhem.se

Ingemar Gerbro
Ledamot
e-post:igo@imgo.nu

Stefan Stråhle
Ledamot
e-post: stefanohn@gmail.com

Kristina Hagström
Ledamot
e-post: stinahagstrom46@gmail.com

Tore Nordhamn
Ledamot
e-post: tore.nordhamn@telia.com

Åsa Holmgren
Ledamot
e-post: asaholmgren66@gmail.com


Valberedningen presenteras här>>

Bernt Kruse
1:e ersättare
e-post: bernt.kruse@sodexo.com

Anne Johansson
2:e ersättare
e-post: anne53@live.se

Terje Helland
3:e ersättare
e-post: terje.helland@telia.com

Lena Schalin
4.e ersättare
e-post: midwife_le@hotmail.com


Revisorer

Ulf Herrström
Internrevisor
e-post: ulf.herrstrom@gmail.com

Gunn Franzén Ljung
Internrevisor
e-post: gunn.franzenljung@hotmail.com

Bertil Jöhnemark
Internrevisor ersättare
e-post: b.johnemark@gmail.com