Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida!

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet. I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Mjölby.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

Ordförande

Thomas Berggren
Tel  0762-97 81 20
e-post toma.bejjen@gmail.com

Kassör

Kerstin Kalered
Tel 0709-21 95 41
e-post kerstin.kalered@gmail.com

Ledamöter

Mitte Trygg
Tel 0760-44 77 49
e-post mitte.trygg@boremail.com

Staffan Carlegrim
Tel 0702-10 11 76
e-post ​carlegrimstaffan@gmail.com

Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
e-post ha.carlsson@telia.com

Torbjörn Grafström (suppleant)
Tel 0707-56 17 09
e-post torbjorn.grafstrom@gmail.com

Susanne Johansson (suppleant)
e-post sussijohansson@msn.com

Pernilla Gustavsson (suppleant)

Tel 0703-60 38 41


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Kent Madsén (revisorsersättare)
Tel 0762-37 91 20

Thomas Hernström (revisorsersättare)
Tel. 9761-93 91 28

 

Statistik från medlemsregistret

2019-04-13

285 Medlemmar
183 Parkinsonsjuka
  75 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  14 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
159 Kvinnor
125 Män

 

2019-04-25

288 Medlemmar
186 Parkinsonsjuka
  76 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  13 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
160 Kvinnor
127 Män

 

AKTUELLT


 

 

Snart är det dags igen!

De olika grupperna träffas enligt nedan:

Mjölbygruppen
Måndag 26 augusti kl. 17.00 i Pingstkyrkan.

Linköpingsgruppen
Torsdag 29 augusti kl. 17.00 i Anhörigcenter, Brigadgatan 14.
KL. 18.00 kommer Mathias Beltramo och underhåller med sång.

Norrköpingsgruppen
Onsdag 4 september kl. 14.00 i Idrottens hus, Klockartorpet.

VÄL MÖTT!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Linköping: Thomas Berggren 0762-978120

Norrköping: Folke Bood tel 0708-265125

Mjölby: Karl-Erik Johansson tel 073-5418631

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Kontaktperson för medlemsregistret och hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797,
epost:  tryggen@boremail.com

LOKALA GRUPPER


Linköpingsgruppen träffas sista torsdagen i månaden kl 17.00.
Plats: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Kontaktperson: Thomas Berggren 0762-97 81 20

Mjölbygruppen träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 073-5418631

Norrköpingsgruppen träffas första onsdagen i varje månad,
start 4 september kl. 14.00.
Plats: Idrottens hus, Klockartorpet.
Kontaktperson: Folke Bood 0708-265125


 

Länkar

Årsmötesprotokoll 2019

Resan till Torpön 2019