Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida!

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet.

I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Mjölby.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

Ordförande

Thomas Berggren
Tel  0762-97 81 20
e-post toma.bejjen@gmail.com

Kassör

Kerstin Kalered
Tel 0709-21 95 41
e-post kerstin.kalered@gmail.com

Ledamöter

Mitte Trygg
Tel 0760-44 77 49
e-post mitte.trygg@boremail.com

Staffan Carlegrim
Tel 0702-10 11 76
e-post ​carlegrimstaffan@gmail.com

Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
e-post ha.carlsson@telia.com

Torbjörn Grafström (suppleant)
Tel 0707-56 17 09
e-post torbjorn.grafstrom@gmail.com

Susanne Johansson (suppleant)
e-post sussijohansson@msn.com

Pernilla Gustavsson (suppleant)

Tel 0703-60 38 41


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Kent Madsén (revisorsersättare)
Tel 0762-37 91 20

Thomas Hernström (revisorsersättare)
Tel. 9761-93 91 28

 

Statistik från medlemsregistret

2020-01-15

292 Medlemmar
189 Parkinsonsjuka
  79 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  11 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
157 Kvinnor
134 Män

 

2020-02-02

289 Medlemmar
187 Parkinsonsjuka
  78 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  11 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
155 Kvinnor
133 Män

 

 

 

 

 

AKTUELLT


Kallelse till årsmöte torsdagen den 27 februari kl. 13 - 16!

Härmed kallas alla medlemmar i Parkinson Östergötland till årsmöte i Vagnhallen på Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att underhållas av Bernt Fransén som sjunger klassiska bondkomiska låtar av bl.a. Skånska Lasse, som faktiskt bodde i Mjölby.

Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås så meddela ev. allergier.

Anmälan till Hans Carlsson 0702-761342 eller
Mitte Trygg 070-447749 sena
st 21/2.

Välkomna!

 

Linköpingsgruppens medlemsmöten 

Torsdag 27/3 Fontänen Västra vägen 32, kl. 17-19

Onsdag 29/4 Fontänen Västra vägen 32, kl. 17-19 (sista torsdagen i månaden är valborgsmässoafton därför möte på onsdagen)

Anhörigcenter har meddelat att de inte längre kan ta emot oss i sina lokaler. Tills vidare, från februarimötet och framåt, ses vi därför i Fontänen på Västra vägen 32.

 

Parkinsongruppen Norrköping har startat vårterminen

Starten skedde i nya lokalen Kunskapens hus. Kändes lite ovant, men blir säkert bra efter att vi ”bott in oss”. Mötet var välbesökt.

Att bjuda rätt föreläsare med kompetens om Parkinsons sjukdom och då bl.a. hur sjukdomssymtomen stävjas och lindras med rätt insatser diskuterades.
Geriatriken Vrinnevisjukhuset har vi pågående kommunikation med som mynnar ut i att två Parkinsonsköterskor besöker oss onsdagen den 1:e april.

Mötet ville även satsa på att bjuda representant från Apoteket att ställa frågor till. Carl-Otto påtog sig att inventera möjligheten att få apoteksrepresentant som är väl förtrogen och insatt i frågeställningar som våra mötesdeltagare kan tänkas ställa.

Mötet avslutades med att en trio musicerade och sjöng för oss på ett mycket medryckande sätt.

Parkinsongruppen Norrköping
Folke

 

Spring Uje spring

Den 20/3 har filmen "Spring Uje, spring" premiär över hela landet. Den kände musikern Uje Brandelius känner ni nog till genom bl a ParkinsonJorunalen och i tidningen som kommer ut i början av mars kommer att finnas ett stort reportage.

Vi har överläggningar med filmbolaget och produktions/distributörsbolaget för att få fram spelplanen för filmen och förbundet kommer att omnämnas i eftertexten. Efter premiärvisningen vet vi att den kommer att gå måndag - torsdag troligen över hela landet. Vi förhandlar om att få till rabatterade biljetter för parkinson-medlemmar.

Premiären den 20/3 kommer vad vi vet idag att ske i alla städer där Filmstaden har biograf.

Vi har lyckats förhandla till oss en rabatt för våra medlemmar "Gå två med 30% rabatt" under tiden 30/3 - 9/4. Streckkod om detta kommer i Parkinsonjournalen nr 1 som tas med till Filmstadens biografer.

 

Parkinson-gympa på Collegium i Linköping tisdagar kl. 13.30

Korpen har träning anpassad för dig med Parkinson tisdagar kl. 13.30 på Korpen Collegium, Teknikringen 7 i Mjärdevi i Linköping.

Kostnad: 800 kr/termin, personligt medlemskap tillkommer med 100 kronor/år. Frågor och anmälan till jessica.ferm@korpen.se.

Korpen Collegium, tel. 013-342 00 70.
 
 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Linköping: Mitte Trygg tel 0760-44 77 49

                  och Hans Carlsson tel 0792-76 13 42

Norrköping: Folke Bood tel 0708-265125

Mjölby: Karl-Erik Johansson tel 073-5418631

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Hemsidans senaste uppdatering 2020-02-17

Kontaktperson för medlemsregistret och hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797,  epost:  tryggen@boremail.com

 

LOKALA GRUPPER


Linköpingsgruppen träffas sista torsdagen i månaden kl 17.00.
Plats: Fontänen, Västra vägen 32
Kontaktpersoner:
Mitte Trygg 0760-44 77 49
och Hans Carlsson 0702-76 13 42

Mjölbygruppen träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 073-5418631

Norrköpingsgruppen träffas första onsdagen i varje månad, kl. 14.00.
Plats: Kunskapens hus, Wilhelm Wibergs gata 170
Kontaktperson: Folke Bood 0708-265125


 

Länkar

Årsmötesprotokoll 2019

Resan till Torpön 2019

 

 

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.
Klicka på bilden ovan så kommer till Parkinsonpodden.