O.B.S

Sista massagedagen dagen för året 14/12

Tid bokas direkt av massageterapeuten:

Therese  076 1121986


TRÄNA BOXNING

Tisdagar  kl.  13.00-14.00

Torsdagar kl.   13.00-14.00.

Redbergslids boxningsklubb i Ullevi


​Höstens första möte.

Nya medlemmar för året samlades för att få information om föreningens verksamhet.

Ett trevligt samkväm där frågor och svar ventilerades.


 

ÖPPET HUS

Varje måndag har vi öppet hus mellan kl.11-14  i lokalen på Storgatan 53. Här kan du ta en fika och träffa andra medlemmar. Det finns allltid minst en person från styrelsen på plats.  Välkommen


 

Medlemsmöten hösten 2017.

6 december  kl. 17 - 19. En försmak av JULENS GODA, men också besök av Hans Pettersson som entusiasmerande berättar om de många gånger han har korsat Atlanten med Amerikalinjen.

 

Se även under taggen AKTIVITETER.


Anhöriggruppens möte hösten 2017

Höstens sammankomster i vår föreningslokal Storgatan 53 Göteborg          avslutas den´5 december. Tid: 15.00 - 17.15. VÄLKOMNA 

Bo Lundgren Tel: 0302-14470  mobil 0730- 833 899

Hjördis Wahlström Tel; 0701-452042                                            


Fullt hus på höstens första anhörighetsträff.

Massor av saker att prata om. Vi hade ju inte setts på några månader. Härligt.

 

​Lunch med anhöriggruppen på Heaven 23 i Gothia Towers.

De flesta åt Kummel med fläskkorv??? Gott.

Utsikt över hela stan och badande barn in the air.


 

​Nystart för NYP-möte. Öl med tilltugg severas. Se separat inbjudan.

  För information se Parkinsonförbundets NYPsida .


 

 

  

Har Du synpunkter och eller ideer på hemsidan

så skicka gärna ett mail till nedanstående personer.

Nu är vi två webbmasters äntligen.

Bo Lundgren

Tel: 0302-144 70

Mobil: 0730 833 899

mail bosselundgren41@hotmail.com  obs! ny emailadress.

och

Svante Omnéus

Tel: 031-26 82 82

Mobil: 0708  813 518

mail: omneus@bredband.net

​samt

Britt Omnéus

mail: britt.omneus@bredband.net

Mobil: 0709708385


 

Blir det en snörik vinter. Inte just nu i varje fall + 9 grader.

 

 


Hjärtligt välkommen till Parkinson Västra Sveriges hemsida. Här hoppas jag att du snabbt och enkelt ska få svar på dina frågor och hitta den information du söker om Parkinson och vår Parkinsonförenings aktiviteter. Du som själv är sjuk, ditt barn, dina anhöriga, arbetskamrater, vårdpersonal m.fl.                               

Här finns vi

Storgatan 53 n.b. på innegården

Telefon  031-13 43 42 (telefonsvarare)

Gå in genom det öppna valvet till höger om stora entrén.
Lokalen finns på vänster sida när du är inne på gården
Huset  ligger vid Heden, T-krysset Södra vägen /Storgatan

Klicka på kartbilden för större karta.

 

 

 

Välkommen!

Svante Omnéus
Ordförande

mobil:0708- 81 35 18
e-mail:omneus@bredband.net

 

 


 

 


Familjejuristerna Pia Liberg och Cecilia Hermansson redogjorde för hur viktikt det kan vara att ha en "Framtidsfullmakt" om fullmaktsgivaren skulle hamna i en situation när man inte själv kan sköta sin ekonomi och andra göranden.

Fullmakten gäller från den dagen fullmaktsgivaren ej längre klarar att sköta sina åligganden vad gäller ekonomi med mera.

Lokalen var helt fullsatt och frågorna haglade. Vi skall senare försöka att upplysa om hur man går tillväga för att skriva en framtidsfullmakt.

 

Beskrivning om hur man kommer in på nästa sida.

Peka med musen på rubriken Västra Sverige, här ovanför. Under denna  finns ytterligare rubriker: Kontakt. Anhöriga, Om föreningen, Må bättre samt Aktiviteter.

Tryck på var och en av dessa "länkar" för att läsa innehållet.

Samma procedur under rubriken

Lycka till.

 

 


Varför skall man vara med i en Parkinsonförening?

  Jo...

    för att få träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter känns lugnande

  och...

    genom föreningen får man information hur man kan underlätta för sig och sina anhöriga                                  

  och...

 Ensam är inte stark. Vi kan stärka och stötta varandra, förmedla medicinska och praktiska kunskaper och få ta del av den senaste forskningsrönen.


Välkommen Du också !

GENERALFULLMAKT

En fullmakt innebär att någon ges behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för någon annans räkning.

En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen, en fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

Generalfullmakt skall skrivas till varandra för att om det som inte får hända ändå händer och gör det omöjligt för en av parterna att föra sin egen talan. Då kan den andre få problem om man måste sälja något gemensamt tex. bostaden.

Generalfullmakten bör fyllas i tillsammans när båda mår bra och i vittnens närvaro.

Tryck på länken för att få fram fullmakten för utskrift.

generalfullmakt

Efter idé frän Västmanlands hemsida.


Här kan du läsa om Tandvårdsstödet för
 Parkinsonsjuka.

Du kommer direkt till Västra Götalandsregionens hemsida.


Läs om ledsagning och assistans vid tågresa.


Läs om hjälp vid flygresa.

Behöver Du tips om ny pillerburk? Läs mer under taggen Må Bättre