Värmland Startsida

 

 

Du har nu kommit till Länsföreningen Värmlands startsida. En av länsföreningens uppgifter är att stimulera bildandet av lokalföreningar och kontakten mellan dessa och länsföreningen. Länsföreningen ska tillvarata de parkinsonsjukas intressen och samarbeta med landstinget och neurologkliniken. Föreningen arrangerar två medlemsmöten med "kunskapsberikande inslag" varje år. För att titta på länsföreningens verksamhetsplan klickar du här »

 

I den högra spalten finns länkar till de olika lokalföreningarna. Vill du delta i någon lokalförenings arbete eller har förslag till aktiviteter finns namn, telefonnummer och epostadresser här »
Alla medlemmar i Parkinson Värmland är välkomna till alla lokalföreningars aktiviteter. Kontrollera bara om det behövs någon förhandsanmälan.
 

Allmän information om Parkinsons sjukdom finns på sajten 1177. Du kommer dit om du klickar här ». Riklig och faktagranskad information hittar du också om du placerar pekaren på "Om Parkinsons sjukdom" överst på sidan och klickar på det ämnesområde som du vill läsa om.

 

Det finns ett vårdprogram för patienter med Parkinsons sjukdom i Värmland. Du kommer till texten om du klickar här »

 

Några kloka råd om Parkinsons sjukdom hittar du här »


Nätverket för personer i yrkesverksam ålder med Parkinson, NYP, har en representant i Värmland. Namn, telefon och mejladress finns här »
Vill du läsa mer om NYP kan du klicka här »
 

Ett möte har hållits mellan företrädare för Parkinson Värmland och neurologkliniken 2012-11-05 för att diskutera hur vården på neurologkliniken ska bli så bra som möjligt i samband med medicinjustering. Marianne Haasmas beskrivning av mötet och vad man kom fram till kan du läsa här »


Om du har synpunkter eller klagomål på något inom vården vänder du dig i första hand till personalen på den mottagning eller avdelning, där du blivit behandlad. Hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) finns råd om vart du skall vända dig vid klagomål på vården. IVO´s hemsida kan du läsa om du klickar här »
Inom varje landsting finns en patientnämnd, som du också kan vända dig till. Klicka här » för att komma till Patientnämnden inom Landstinget i Värmland.
 

En innehållsförteckning för länsföreningens webbplats finns här »

 Program våren 2018


Årsmöte Parkinson Värmland

Torsdag 15 februari kl 18:00

Funktionsrätts (tidigare HSO) lokaler S Kyrkogatan 11, Karlstad.

Program:
18:00 - 18:10 Hälsningsanförande
18:10 - 18:45 Årsmötesförhandlingar
18:45 - 19:30 Kaffe med landgång

För dagordning klicka här »

Anmälan om deltagande senast onsdag 7 februari till:
Sonja Sakari på tel 054-834978 eller mejl sonja@edsgatan.se

 

Valdebatt med landstingspolitikerna i Värmland

Torsdag 12 april kl 18.00 - 20.00 Sessionssalen, Bibliotekshuset

Funktionsrätt Värmland låter politikerna spela Monopol om vården, kollektivtrafiken och andra viktiga frågor.

Kan de ta sig fram över spelplanens olika rutor om vårdcentraler, väntrum, färdtjänst, akuten, parkeringar, toaletter, tillgänglighet, vårdköer, rehab m m.
Vem kommer i mål och hamnar någon på rutan "gå direkt till fängelse öh...  väntrummet"... och vad händer där?

Välkommen alla intresserade att vara med denna kväll!

 

Världsparkinsondagen (en vecka för sent)

Onsdag 18 april kl 14:15 - 16:30

Sessionssalen, Bibliotekshuset, Karlstad.

Kerstin Johansson, logoped, Karolinska institutet

"Sväljningssvårigheter och behandlingsmetoder vid Parkinsons sjukdom."

Mathias Sundgren, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

"Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. Avancerade behandlingsmetoder."

 

 


 

Diverse

Lär dig bemästra vardagen!

Patient- och närståendeutbildning tillsammans med erfarna brukare. För att se ett kortfattat informationsmaterial i pdf-format klickar du här »

Socialstyrelsen har gett ut en informationsskrift om Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet, som behandlar verksamheten i Värmland. Du kan läsa skriften om du klickar här »

 

Årets Parkinsonteam 2014

Parkinsonförbundet har utsett Parkinsonteamet på neurologkliniken vid CSK till "Årets Parkinsonteam". Vid en högtidlig ceremoni den 15 september överlämnade förbundets ordförande Bo Jäghult ett hedersdiplom till Parkinsonteamet. Landstinget representerades av bl a landstingsdirektören Gunilla Andersson och landstingsrådet Elisabeth Kihlström. Även divisionschefen Henrik Svensson med flera var på plats. Några från Parkinson Värmland deltog också liksom två medlemmar från styrelsen för Parkinson Västmanland, Eva Strandell och Gärd Olsson.

Hedersdiplomet kommer att sättas upp på neurologmottagningen.

 

Från vänster ses klinikchef Marita Toreheim Kase, kurator Margareta Tauberman, överläkare Johan Rådberg, sjuksköterska Urban Sundin, sjuksköterska Berit Löved, kurator Judith Strömdahl, sjukgymnast Britt-Marie Eriksson, sjuksköterska Christina Bjerke och Parkinsonförbundets ordförande Bo Jäghult. Arbetsterapeut Agneta Leijon-Hjalmarsson kunde inte delta.

 

Länkar

Värmland startsida

Karlstad

Kristinehamn

Kontakta oss

Värmland Information om Parkinson på 1177

Värmland Vårdprogram Parkinson

Värmland Innehåll

 

 

 

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(Vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet.
Fungerar inte detta skickar du mejlet till
hans.forsberg@live.com)

Sidan uppdaterad: 2018-03-29