Styrelsen för Parkinson Sörmland 2021

Ordförande Börje Arvidzon

telefon 070-589 33 87

e-post pettzon.49@gmail.com

 

Sekreterare Bertil Moberg

Kassör Haide Backman

Ledamot Vera Moberg

Ledamot Per-Olof Sohl

Suppleant Yvonne Arvidzon

 

Revisorer

Kjell Lindgren och Miroslawa Forsberg


Foto: Haide Backman


Funktionsrätt Sörmland

En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland.

Parkinson Sörmland är medlem i Funktionsrätt Sörmland.

Aktiviteter som arrangeras av Funktionsrätt Sörmland

Välkommen till Parkinson Sörmland

Här hittar du information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter till styrelsen och till våra lokalföreningar.

Parkinson Norra Sörmland, Eskilstuna m.fl.

Parkinson Mellersta Sörmland, Katrineholm m.fl.

Parkinson Södra Sörmland, Nyköping m.fl.

 

Du är välkommen att bli medlem - klicka här!

Aktuellt

Sidan updaterad 2021-11-20

 

Hjälpmedelsdagen den 2 december  - OBS! Inställt

Region Sörmland kommer att bjuda in till Öppet hus den 2 december kl. 13-16 på Hjälpmedelscentralen på Fraktgatan 5 i Eskilstuna samt till Hjälpmedelsfilialen på Spelhagsvägen 13 i Nyköping.

Det kommer att erbjudas rollatorcafé (fika och service), förevisning av olika hjälpmedel samt rundvandring. Hjälpmedelscentralen/filialen kommer att ha information om inkontinenshjälpmedel och i Eskilstuna kommer några brukarorganisationer att delta med information.

I Eskilstuna kommer det även erbjudas korv med bröd samt tipspromenad.

 


Rörelseträning på stol

Funktionsrätt Sörmland arrangerar rörelseträning på stol i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Mariefred och Nyköping.

Mer information finns på Funktionsrätt Sörmlands hemsida:

https://www.funktionsrattsormland.se/


Information från FMT Behandlingscenter AB

 


Ny styrelse 2021

På det digitala årsmötet för Parkinson Sörmland den 25 februari 2021 valdes en ny styrelse, till ordförande valdes Börje Arvidzon.

Hela den nya styrelsen presenteras under rubriken "Styrelsen 2021" på denna sida.  

Följande i styrelsen avgick: Kassören Inger Lundgren, revisorn Alf Carlsson samt ersättarna Sigvard Eriksson och Inga-Maj Eriksson.

 

Ordförande Börje Arvidzon

telefon 070-589 33 87 eller
e-post pettzon.49@gmail.com

 

PARKINSON SÖRMLAND


Föreningen har totalt 239 medlemmar (november 2021), varav 146 personer med Parkinsons sjukdom och 80 anhöriga samt 13 stödmedlemmar. Medlemmarna är fördelade på 129 kvinnor samt 110 män.

Vårt mål är att sprida information om Parkinsons sjukdom och stötta våra medlemmar med lokalföreningar i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping.

Välkommen till någon av dessa föreningar!Nyttiga länkar

Länk till formulär för medlemsansökan

Länk till Yngre Parkinson sida (Nätverk för yngrer och yrkesverksamma med Parkinson)

Länk till Swedmodis

Länk till Jagkanparkinson.se

Länk till EPDA (European Parkinson Disease Association)