Aktuellt 2018

 


Nyhetsbrev nr.1


 

BAD & GYMPA

Slite och Hemse

Kilåkern Slite bassäng
Vattengympa Torsdagar 15.00-16.00
Börjar 18 januari och slutar 17 maj-

Hemsebadet Hemse
Vattengympa Fredagar 11.00 -12.00
Börjar 12 januari och slutar 15 maj.

Anmälan för bad i Slite och Hemse till:

Anette Möllerström
Tel 0498-21 81 55 
mobil 073-974 03 20
mail: annettemollerstrom@hotmail.com


Korpen Visby

Vattengympa 
Vårterminen 2018 startar den 18/1 och slutar den 4/5. 
Torsdagar kl. 18:00-19:00

Gymnastiken Korpen Rehab
Vårtermimnen 2018 startar den 16/1 och slutar den 8/5.
Tisdagar kl. 17:30-18:30.


Anmälan för vattengympa och gymnastik till: 
Laila Karlsson

Tel 0498-27 27 74
Mobil 070-583 05 52
mail: laila.hellenberg@telia.com


Träningstips:
Träningssboxen. Slå mot Parkinson

Idag finns möjlighet att träna 3 gånger i veckan.
Träningstillfällen är måndagar och onsdagar kl. 10:00 till ca. 11:00
samt fredagar kl. 14:00 till 15:00
Adressen är: Lundbygatan 2, Visby
Vi har roligt, stånkar och stönar men det ger resultat. Såväl i rörlighet,
koordination, balans, styrka.

Mer information om TRÄNINGSBOXEN VISBY hos:
Lena Di Corsi
Tel: 0722 14 10 80
mail: lena@traningsboxenvisby.se


Studiecirkel: Parkinson Gotland

Andra träffen har vi tisdag den 20/2 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
Ta gärna med Parkinsonjournalen nr.4.
Vi tänkte titta på några artiklar i den och diskutera innehållet.

Välkomna!
Om intresse ring Laila tel. 272774


Här är några trevliga länkar med Gotlandsanknytning
som ligger på YouTube.

Kalkbränning på Gotland.
Intervju med Hans (Hasse) Andersson.

https://youtu.be/9DmRQEK5pN4

Ellar vett och etikett på Gotland:
https://youtu.be/dNnfHbu-w_8

Ellar prate klokt på jaulkalas.
https://youtu.be/flhNId3sIA8

Sista tåget från Hafdem:
https://youtu.be/-Y5KZciQbwQ

Ellar va jär gotlänske?
https://youtu.be/CJmcK8lU8kY

 


Brister i Parkisonvården

Socialstyrelsens första nationella utvärdering visar bland annat att fyra av tio Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök. De som har högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan landstingen. Läs hela rapporten här.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna. (pdf)


Parkinsonfonden

Om man går in på deras hemsida, så ser man att fonden tagit ett nytt initiativ för att stödja angelägen forskning. Det innebär att Parkinsonfonden i en försöksverksamhet ger givarna möjlighet att själva välja vilket forskningsprojekt de vill stödja. Kanske kan metoden ge forskarna ytterligare finansiering, så att de kan genomföra sin forskning på ett effektivare sätt.


Här kan du läsa mer om Parkinsons sjukdom. 

Välkommen till Parkinson Gotland


Visby i vintersol


Foto: Bertil Virgin


Här hittar Du information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter till styrelsen.

Se även följande sidor:

Kontakter och information>  (Nyhetsbrev,  Parkinsonjournalen, Filmklipp om Parkinsons sjukdom. Region Gotland mm)

Aktiviteter> (Årets aktiviteter och bilder)

Arkiv> (Arkiverade handlingar och bilder)

Hör gärna av dig om du har några frågor!


ÅRSMÖTE den 25 februari kl.13.00

Styrelsesammanträden 2018.

Se Aktiviteter


 

Bra information om Parkinsons sjukdom.

Mekanismerna bakom känselförlust vid Parkinsons sjukdom.
Länk till publikation av Karolinska institutet. (Klicka)

Parkinsons Ansikte. 

Bra föreläsningar och information hittar du under 
Kontakt och info. (Klicka)

 


Detta är Parkinsson Gotland efter 20 års engagemang:

Föreningens bildande:

Med stöd av Vuxenskolan bildades Parkinson Gotland (PG)
den 22/4 1997 vid ett möte med 9 personer närvarande.
Dessförinnan, 1996, var ett antal intresserade med i den
norrlandsförening som Anders Borgman tillhör. Anledningen
till detta var att Anders höll en föreläsning i  Vänersborg där
Nils-Olof Jakobssons (PG:s förste ordf.) dotter fanns bland
åhörarna.
Hon berättade för Anders att hennes far på Gotland hade
Parkinsons Sjukdom (PS) och förmedlade därmed kontakt
mellan Nils-Olof och Anders.

Medlemsantalet 1997 var 20 personer, 2005 var vi 78 personer och för närvarande,
2017, är vi 111 medlemmar.
Medlemsvärvning skedde tidigt via broschyrer på lasarettet, vårdcentraler, apotek,
bibliotek, tandläkare, sjukgymnaster. m fl.
Det var muntlig information på vårdhem och äldreboende och personlig kontakter.
Utbildning och information:
Parkinsonskola, ett flertal studiecirklar om sjukdomen, kost m m har hållits. Föredrag av läkare och parkinsonsköterska.

Följande personer har historiskt besökt föreningen en eller flera gånger och hållit föredrag/föreläsningar: Anders Borgman, Susanna Lindvall, Helena Sunvisson, Astrid Borg, Mareta Hagstrand, Nisse Lundberg, Sven Ekeström, Eva Miller.

Nytta och nöje för kropp och själ:
Gymnastik liksom bassängträning under ledning av sjukgymnast 1 gång/vecka sedan ett flertal år. (Pågår även idag)

Motionsdans. Logopedträning i grupp. Årlig guidad promenad i Visby. Föreläsning om Gotlands historia. Årlig sommarträff vid museijärnvägen i Dalhem. Vi hade något som kallades "Skratteri-träff". (Webredaktrören, carl-ove.sundstrom@telia.com) tar gärna emot hågkomster om "Skratten-träffar)

Samarbete etablerades med
- andra neurologiska föreningar bl a i form av basar och loppmarknad.
Skärmutställning  på handikappdagen.
- anhörigstödet i form av pratträff för sjuka resp. anhöriga samt deltagande i av    anhörigstödet anordnad regelbunden underhållning.

Och i dagens läge har vi som tur är vår ordförande Laila Karlsson, som håller ihop vår förening med sin enorma empati och sitt engagemang. 


 

 


 

Idag är vi 113 medlemmar i Parkinson Gotland

Här kan Du anmäla dig


Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet.

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsvillkor. (PDF)
För mer information om försäkringen, läs under rubriken Medlemssidor / Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring,

tel: 010 - 490 09 91.
E-post:
Kundtjänst: info@unikforsakring.se
Skador: skador@unikforsakring.se


Resa utomlands?

Här är lite att tänka på om Du tänker åka utomlands.
Alla parkinsonmedlemmar har som medlem i Parkinsonförbundet en olycksfallförsäkring i Unik försäkring,

Dock kan det vara klokt att kolla upp din egen reseförsäkring. (Ingår ofta i hemförsäkringen.)

Vår medlem Stig Skallak har gjort efterforskningar som kan vara till hjälp om ni planerar att åka utomlands och vad som gäller försäkringsmässigt om man råkar ut för sjukvårdsbehov utomlands.
Läs Stigs efterforskning här: (Klicka på länken) 
Så säkerställer du att reseförsäkringen täcker även för Dig med en kronisk sjukdom.


Facebook

Facebookgrupper
Vi har lagt upp två nya Facebookgrupper för fria diskussioner. En sida för personer med
Parkinson och en för anhöriga till personer med Parkinson. Grupperna är slutna, vilket innebär att utomstående inte kan läsa vad som skrivs. Välkommen att vara med!

För personer med Parkinson: på Facebook.  (Klicka på länken)
För anhöriga: Anhöriga  (Klicka på länken)


KONTAKTPERSONER / STYRELSE GOTLAND

Laila Karlsson
Ordförande
Tel 0498-27 27 74
Mobil 070-583 05 52
laila.hellenberg@telia.com

Lilian Virgin
Vice ordförande
Tel 0498-27 76 11
Mobil 070-530 42 74
lilian.virgin@telia.com

Margit Thomasson
Kassör

Tel 0498-381 39
Mobil 073-055 60 97
margit.thomasson@telia.com

 


Inga-Märit Koehler
Sekreterare

Tel 0498-21 38 70
Mobil: 076-768 38 66
imkoehler@ikrcorp.com


Evert Gahnström
Ledamot

Tel 0498-27 78 89
Mobil 070-697 78 89
evert.gahnstrom@outlook.com


Gertrud Hermansson
Ersättare
Tel 0498-21 31 68


Bengt Wramner
Ersättare

Mobil 076-394 43 96


Calle Sundström
Ersättare
Mobil 070-363 04 54
Tel 0498-341 80
Mail carl-ove.sundstrom@telia.com


Kontaktpersoner NYP på Gotland


Ulf Bendelin
Mobil: 070-447 67 63


Agne Engström
Mobil: : 076-851 82 84


 

Synpunkter på web-sidan?

Kontakta Calle Sundström
e-mail: carl-ove.sundstrom@telia.com
Tel: 0498-341 80
Mobil: 070-363 04 54