Välkommen till Parkinson Skåne

Du har kommit till Parkinson Skånes och de lokala föreningarna här. På denna sida presenterar vi information, arrangemang och referat som gäller hela Skåne. Vill du komma i kontakt med oss klicka här.

 Vill du veta vad som händer på din ort klicka på rullgardinsmenyn. Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri lokalförening. Kallelse till årsmöte Parkinson Skåne
Dag och tid: Lördagen den 20 februari 2016 kl. 13.00
Plats: Annegården, Skansvägen 5, Lund

Medlemmarna i Parkinson Skåne Länsförening kallas härmed till årsmöte.

Verksamhetsberättelse och förslag till budget samt inkomna motioner skickas eller
hålls tillgängliga på hemsidan senast 10 dagar innan årsmötet.

Lättare måltid serveras – föranmälan krävs!
Anmälan till Monica Vikingsson 0707-453950 eller monica.vikingsson@gmail.com

Roger Lundin & Co underhåller i skånsk anda.

Lotteri. Tag med lämpliga vinster.

Välkommen! önskar styrelsen

DAGORDNING
  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande för årsmötet
  3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
  4. Val av justerare, tillika rösträknare, vilka jämte årsmötets
      ordförande justerar årsmötesprotokollet
  5. Fastställande av dagordning
  6. Upprop och fastställande av röstlängd
  7. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse
  9. Styrelsens ekonomiska redovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt 
      disposition av årets resultat
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av lång- och kortsiktiga mål samt verksamhetsplan
      för kommande år
14. Val av:
                              a. Ordförande  ett år
                              b. Ledamöter  två år
                              c. Ersättare för ledamöter ett år
                              d. Revisorer  ett år
                              e. Ersättare för revisor ett år
                              f.  Externrevisor ett år
                              g. Valberedning ett år
15. Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift
16. Fastställande av budget för kommande år
17. Behandling av motioner till årsmötet
18. Styrelsens övriga förslag till årsmötet
19. Val av ombud till andra organisationer
20. Val av ombud till förbundets kongress
21. Nästa års årsmöte
22. Årsmötets avslutning

 

Skånska Dagbladet: Ljuvligt om hur dansen förändrar liv!


Sydsvenska Dagbladet: Vad skulle hända om fler sjuka ordinerades dans?

 

Dans med Parkinsons

Efter förra veckans filmvisning av "Capturing grace" den 7 januari 2016 på Skånes Dansteater blev intresset för
dansklasser för Parkinson såpass stort att vi har redan bokat in datum och tider
för klasser i Skånes dansteaters dans studios i Malmö.

Tiderna vi har bokat in är följande:

Vecka 2 torsdagen den 14 januari kl 13-15
Vecka 3 torsdagen den 21 januari kl 13-15
Vecka 4 fredagen   den 29 januari kl 13-15
Vecka 5 fredagen   den  5 februari kl 13-15
Vecka 6 fredagen   den12 februari kl 13-15

Vi börjar med dansklasserna kl 13.00 och den varar i ca 75 min.
Därefter bjuder vi på fika och en möjlighet till frågor och feedback.

Assistenter och anhöriga är självklart välkomna att delta i dansklasserna.

Det är bra om man har bekväma kläder som man kan röra sig i under dansklasserna.
Dansskor, strumpor eller barfota funkar lika bra att ha på sig, men man kan även behålla skorna på vid behov.

Dansklasserna kommer att hållas på
Skånes dansteaters lokaler på Östra Varvsgatan 13A, som ligger nere vid Västra hamnen i Malmö.
Ingång via personalingången.

Klasserna och fikat är kostnadsfria.

Intresseanmälan och eventuella frågor görs till patbragdell@gmail.com

 

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Patrick Bragdell Eriksson och Laura Lohi

 

 

 

 

Patientkraft

Läs refereat från seminariet i Lund den 10 november här.

 

 

 

 

     

  


 

 

 

 

Nätverket för yngre i yrkesverksam ålder med Parkinson

Hur är det att få Parkinson mitt i livet?

Läs mer på
på NYP:s nationella sida


Medlemshörnan

Mats Larsson bor i Trelleborg och har haft Parkinson i halva sitt 40-åriga liv.

Dessutom lider han av en osynlig sjukdom som gjort att han inte längre lever tillsammans med sin fru och sina barn.

Poesin har blivit ett sätt att hantera sina problem.

Här kan du läsa hans dikter. läsa fler

 

Viktigt:
Höjning av priset bestämdes på Kongressen i maj i år och gäller från och med medlemskaps år 2016 dvs från och med 1 oktober!

300 kr PS
300 kr Anhörig med tidning
300 kr Stöd medlem  med tidning
100 kr Anhörig utan tidning (oförändrat)
100 kr Stöd medlem utan tidning (oförändrat)

 

 

Läs vår medlemstidning Parkinson Skåne

Vår medlemstidning utkommer med 8 nummer per år och innehåller inbjudningar och information om våra centrala och lokala aktiviteter i Skåne.

Läs senaste numret av Parkinson Skåne


Genombrott för elektroimplantat i hjärnan

Senaste nytt från Lunds Univeristet- läs mer

 

Bli inte ledsna om ni glömmer då och då...

läs mer
 

Ta hand om de som vårdar närstående
läs mer

Mat för kroppen och hjärnan
läs mer

Musklernas åldrande
läs mer

Höjd ambition för vård vid MS
och Parkinson
Dagens Medicin
läs mer

 


 


 

 


Läs referat från tidigare arrangemang och föredrag i Regionen

Läs referat från våra arrangemang och ett flertal intressanta föredrag av olika experter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eller stöd Parkinson Skånes verksamhet: plusgiro 475 22 42 - 0

 

Lämna din e-postadress!

Det är dyrt att skicka vanliga brev. Hjälp oss spara pengar genom att ge oss din e-postadress.
Maila till: kerstin.phillips@telia.com (Medlemsansvarig)

 

Facebooknätverk

- Atypisk Parkinson

- NYP - Nätverket frör yngre och yrkesverksamma med Parkinson

- NYPA - Nätverket för anhöriga

 


Annons

Parkinsonmottagning

Jag har från den 13 januari 2016 öppnat
en Parkinsonmottagning.

Där kan du få hjälp med bland annat
följande:

Intyg för:

  • Färdtjänst
  • Handikapp-parkering
  • Tandvårdskort
  • Remisser
  • Recept

Samt "Second opinion".

Välkommen att kontakta mig

Christer Eker

Leg. läkare, specialist inom neurologi,
MD, PhD.
Medlem i Sveriges Läkarförbund.

Adress: Grisslevägen 6, Lund
Tidsbeställning: 0730 - 91 60 91

(Innehar ej vårdavtal med Region Skåne)