Välkommen till Parkinson Skåne

Du har kommit till Parkinson Skånes och de lokala föreningarna här. På denna sida presenterar vi information, arrangemang och referat som gäller hela Skåne. Vill du komma i kontakt med oss klicka här.

Vill du veta vad som händer på din ort klicka på rullgardinsmenyn.Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri lokalförening .

 

Att leva med Parkinson och Atypisk Parkinson på Sundsgården
den 2-4 oktober.

Vi var ca 60 deltagare på denna konferens, en bra blandning av anhöriga och parkinsondrabbade.

Dag ett:
inleddes med att Jan-Olof Svensson, administrativ chef för Sundsgården, berättade för oss om Sundsgårdens historia.
Som någon skämtsamt uttryckte det: ”På folkhögskolan blir man som folk..om det finns förutsättningar för det..”

På eftermiddagen ledde Magnus Andersson, jurist på Neuroförbundet, oss igenom hur man ansöker om olika hjälpmedel, färdtjänst med mera. Vi fick också veta hur och i vilka instanser överklaganden sker.

På kvällen spelades Anders Dahlin gitarr och sjöng för oss.

Dag två:
berättade Lena Schalin och Katarina Alfredsson om sin rehabiliteringsvistelse i Montenegro .
Därefter var det dags för gruppaktiviteter ,samtalsgrupper för anhöriga samt för parkinsondrabbade. Sjukgymnast Malin Olsson visade på olika rörelser som man kan utföra i sitt dagliga liv.
På kvällen underhöll Familjen Wrambjers från Tyringe  med sång och musik.
De dansanta svängde sina lurviga ben! Stundtals var det riktigt trångt på dansgolvet!
 
Dag tre:
Ett 20-tal personer spelade boule med stor inlevelse, medan övriga åkte buss till Ålabodarna där Inger Engström och Bojan Kunosson berättade Ålabodarnas historia. Efter kaffepaus bar det åter av till Sundsgården.

Efter lunch var det dags för professor Anders Björklund att berätta om stamcellsforskningen i Lund.
Anders har forskat i ca 40 år. Före 70 talet trodde man att hjärnan var ”låst” efter vuxen ålder med sedan insåg man att det sker förändringar i hjärnan hela livet.
På gott och ont.

Anders insåg att idén att kunna ”reparera” hjärnan var en spännande forskning, och just Parkinsons sjukdom intresserar honom mycket.
Den vanligaste sjukdomen är dock Alzheimers och demenssjukdomar.
Anders påtalade vikten av att man som Parkinsonsjuk skall bli behandlad av en neurolog eftersom de har specialistkunskap och engagemang

Anders Björklund avtackas av Lisa Engdahl.

 

 

 

 

 

Nätverket för yngre i yrkesverksam ålder med Parkinson

Hur är det att få Parkinson mitt i livet?

Läs mer på
på NYP:s nationella sida


Medlemshörnan

Mats Larsson bor i Trelleborg och har haft Parkinson i halva sitt 40-åriga liv.

Dessutom lider han av en osynlig sjukdom som gjort att han inte längre lever tillsammans med sin fru och sina barn.

Poesin har blivit ett sätt att hantera sina problem.

Här kan du läsa hans dikter. läsa fler

 

Viktigt:
Höjning av priset bestämdes på Kongressen i maj i år och gäller från och med medlemskaps år 2016 dvs från och med 1 oktober!

300 kr PS
300 kr Anhörig med tidning
300 kr Stöd medlem  med tidning
100 kr Anhörig utan tidning (oförändrat)
100 kr Stöd medlem utan tidning (oförändrat)

 

 

 

Läs vår medlemstidning Parkinson Skåne

Vår medlemstidning utkommer med 8 nummer per år och innehåller inbjudningar och information om våra centrala och lokala aktiviteter i Skåne.

Läs senaste numret av Parkinson Skåne

 

Genombrott för elektroimplantat i hjärnan

Senaste nytt från Lunds Univeristet- läs mer
 

Inbjudan till workshop

Till dig som är medlem i Parkinsonförbundet, Du är välkommen på en workshop  den 16 oktober i Malmö, kl 10.00-15.00 inklusive lunch. Här är mer information om detta och där man anmäler sig:
 http://www.dagensmedicin.se/seminarier/neurologimote-malmo-2015/

Seminarierna arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Svenska Neurologföreningen, Neuroförbundet och Parkinsonsförbundet och vänder sig till anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

Inbjudan (pdf)

Sista anmälningsdag: 5 oktober

Vänliga hälsningar

Inger Lundgren

 

Hösten 2015

Leva med Parkinson och Atypisk parkinson på Sundsgården 2-4 oktober.
 

Läs referat från tidigare arrangemang och föredrag i Regionen

Läs referat från våra arrangemang och ett flertal intressanta föredrag av olika experter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eller stöd Parkinson Skånes verksamhet: plusgiro 475 22 42 - 0

 

PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM

Vad är viktigt att utvärdera vid behandling av Parkinsons sjukdom? Vad anser personer som drabbats av sjukdomen? Vad anser sjukvårdspersonal?

Den 8:e oktober, kl. 18.00–20.00, hälsar BAGADILICO er välkomna till höstens första Parkinson Café i Belfragesalen på BMC. Kvällens talare är Peter Hagell och Catharina Sjödahl Hammarlund som kommer att berätta om utvecklingen av deras arbetsområde inom BAGADILICO, från att samla in data från olika aktörer i vården till att utveckla utvärderingsinstrument. Resultat från genomförd och pågående forskning kommer att presenteras. Utgångspunkten i dessa arbeten är vad personer med Parkinsons sjukdom anser vara väsentligt.

Peter Hagell kommer att berätta om betydelsen av olika motoriska och icke-motoriska symtom ur ett patientperspektiv vid Parkinsons sjukdom.

Catharina Sjödahl Hammarlund kommer att tala om hur personer med Parkinsons sjukdom upplever gångförmågans betydelse.

Tillsammans kommer de att också redovisa resultatet av ytterligare två studier som beskriver kartläggning av hur patienter och sjukvårdspersonal ser på och prioriterar vilka sjukdomsaspekter som är väsentliga att beakta vid utvärdering av behandling vid Parkinsons sjukdom.

Efter presentationerna finns det gott om utrymme för en avslutande diskussion och möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika i pausen!

Anmäl din medverkan till Jens Persson via e-post; Jens.Persson@med.lu.se. Vi håller till i Belfragesalen, våning D15, Klinikgatan 32 i Lund

Inbjudan (pdf)

 

Facebooknätverk

- Atypisk Parkinson

- NYP - Nätverket frör yngre och yrkesverksamma med Parkinson

- NYPA - Nätverket för anhöriga