Välkommen till Parkinson Skåne!

Hej, jag vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Parkinson Skånes hemsida. Här hoppas jag att du snabbt och enkelt ska få svar på dina frågor och hitta den information du söker om Parkinson. Du som själv är sjuk, ditt barn, dina anhöriga, arbetskamrater, vårdpersonal m.fl. Välkommen! Läs mer om oss och kontakta oss gärna.

Lars-Erik Olsson
Ordförande Parkinson Skåne

 

Planerade aktiviteter för 2014

 

Forum för lokalföreningarna

Den 24 april har ett Forum för samråd med de lokala föreningarna arrangerats.

 

Pump- och DBS seminarium 1 oktober  i Lund

 

Pågående forskningsprojekt

En sammanställning håller på att upprättas för forskningsprojekt i Lund i ämnet Parkinsons sjukdom och Atypisk Parkinson. Läs mer

 

Pågående patientprojekt

Inbjudan till Forskningsstudie "Levnadssituationen för personer med Parkinsons sjukdom"

Studien utförs av Rehabliteringsmedicinska kliniken i Lund. Som deltagare får Du skatta Din livstillfredställelse, känsla av sammanhang, upplevd aktivitet och delaktighet i Din livssituation och sinnesstämning. Läs mer

Kommande seminarium:

10-12 oktober 2014
Leva med Parkinson/Atypisk parkinsonism
Sundsgården, Råå
Program kommer senare

11 november 2014
Familje- och anhörigdag
Annegården, Lund
Program kommer senare

 

Bli medlem

Läs om medlemskap i föreningen och anmäl Dig som medlem.

Våra lokalföreningar

Våra lokalföreningar har omfattande aktiviter i sina resp. geografiska områden. Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri lokalförening. Läs mer om våra lokalföreningar och deras program genom att klicka på länkarna nedan.

Båstad   Lund
Eslöv Malmö
Helsingborg Trelleborg
Hässleholm Ystad
Kristianstad Ängelholm
Landskrona NYP Skåne  

 

Läs vår månadstidning

Vår månadstidning heter Aktuellt Parkinson Skåne, utkommer med ca 10 nummer per år och innehåller inbjudningar och information om våra centrala och lokala aktiviteter i Skåne. Läs senaste numret på webben.

 

 

 

 

Senaste uppdateringarna på webben

140429 Hässleholm

140515 APS Juni

140414 Referat från Världsparkinsondagen i Lund

140523 Kristianstad

140330 Lund

140328 Ystad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om Parkinsons sjukdom

Klicka på knappen "Om Parkinsons sjukdom" på menyraden ovan. och i Parkinsonguiden.

Läs mer om det nya tandvårdsstödet.

Läs om Parkinsonvården i Regionen

En sammanfattning av den lokala Parkinsonvården.

Läs referat från tidigare arrangemang och föredrag i Regionen

Läs referat från våra arrangemang och ett flertal intressanta föredrag av olika experter.

Stöd forskningen om Parkinsons sjukdom

Forskningen är vad som på sikt kan ge oss alla ett drägligare liv. Ge Ditt bidrag till Parkinsonfonden eller stöd Parkinson Skåne plusgiro 475 22 42 - 0.

Facebooknätverk

- Atypisk Parkinson

- NYP - Nätverket frör yngre och yrkesverksamma med Parkinson

- NYPA - Nätverket för anhöriga