Att leva med Parkinson

 

Den parkinsonforskning som bedrivs är starkt fokuserad på att hitta bot för sjukdomen. Men det kan ta tid innan forskningen når ett genombrott. Fram till dess måste vi se till att vi har det så bra som möjligt och hantera problemen i vardagen.

Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär behov av livslång kontakt med sjukvården. En god kunskap om den egna sjukdomen ger de bästa förutsättningarna för samarbete med vårdgivare.

Vid många neurologkliniker organiseras speciella utbildningsprogram för patienter med Parkinsons sjukdom och för anhöriga. "Parkinsonteam", där neurolog, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, logoped och psykolog finns representerade, kan ge effektivt stöd. Inom Parkinsonförbundets läns- och lokalföreningar bedrivs en intensiv kursverksamhet om Parkinsons sjukdom.

 


Visste du det här?

Om du tar din medicin med mjölkprodukter

► Så får du sämre effekt av medicinen, då mjölkproteinerna slår ut verkande ämnen

Om du tar din medicin 30 min före eller efter maten

► Så får du bättre effekt av medicinen, då verkande ämnen slipper konkurrera med proteinerna från maten.

Om du tar din medicin med Coca-Cola eller annan kolsyrad dryck.

► Så kan du få medicinen att verka snabbare.

Att ”grumset” i botten av glaset inte har någon verkan?

► Det är bara bindemedlet kvar efter den vattenlösliga tabletten.

Fler kloka råd»


 

Hur gör jag för att må bättre?

 

Motion och rörelse är bra

Motion, gymnastik och olika former av rörelseövningar är en nödvändighet från allra första början och igenom hela sjukdomsperioden. Det viktiga är att hitta en lustbetonad motionsform som man vill fortsätta med regelbundet. Promenader, stavgång och dans är populära motionsformer. Parkinsonförbundet har även dvd/cd med gymnastik och yoga som går att beställa i Butiken här på webben.

Träna hjärnan – gör roliga saker

Minst lika viktigt som att träna kroppen är det att träna hjärnan och att bibehålla sina sociala aktiviteter. Det gäller att ägna sig åt allt som gör en glad och som man finner tillfredsställelse i! Exempel på detta är: Spela schack, lösa korsord, lösa gåtor, läsa, lyssna på talböcker, spela sällskapsspel (Alfapet, Trivial Persuit, Memory, Yatzy, Schack, Bridge), titta på TV, t ex olika frågesportprogram, lyssna på radio t ex. Melodikrysset, gå på bio, teater, konserter, utställningar, umgås med släkt och vänner, delta i studiecirklar, engagera sig i föreningsliv är också stimulerande aktiviteter.

Vila

Men hjärnan behöver även vila. Tillräcklig sömn och avslappningsövningar gör gott och känns vitaliserande.

Positiv attityd

Sist, men inte minst, är det viktigt att ta fram en positiv attityd trots den förändrade livssituationen och upptäcka möjligheterna. Det finns massor som går att göra och att förverkliga fast man lever med sin Parkinson!

Hjälpmedel

Om du är i behov av hjälpmedel, kontakta arbetsterapeuten, distriktssköterskan eller sjukgymnasten på din vårdcentral, husläkarmottagning eller i din kommun. Efter behovsbedömning kan de förskriva olika typer av hjälpmedel.

Funktionshindersguiden

Bostadsanpassning

Ny information om hyresvärdars och bostadsrättsföreningars medgivande vid bostadsanpassning

Hjälpmedelsinstitutets webbplats lades ned 1 maj 2016. Delar av verksamheten har tagits över av Myndigheten för delaktighet.


Länk till Socialstyrelsen

Sjukskrivning vid Parkinsons sjukdom


Gör egen uppföljning

Det finns olika hjälpmedel för att själv följa upp hur man mår. Här nedan hittar du ett.

Well-being map

En hjälp att belysa alla olika aspekter och symtom. Ladda ner och skriv ut (pdf) eller fyll i direkt på webben.

 


Sjukgymnastik

 

Sjukgymnastik som behandlingsform är långt ifrån något nytt. Kineserna använde sig av rörelseterapi redan för 5 000 år sedan vid sjukdomsbehandling. Träning/rörelse och i viss mån även massage verkar ha haft en given plats inom medicin och hälsa under en väldigt lång tid.

Regelbunden aktivitet stärker både muskler och skelett. Om man ökar den fysiska aktiviteten kan hälsan påverkas positivt i hög grad och kan framgångsrikt användas som behandlingsmetod till sjukdomar och problem. Exempel på aktiviteter är stavgång, promenader på gångvägar och i terräng, vattengymnastik samt anpassad uthållighetsträning och konditionsträning. God effekt får man vid regelbunden aktivitet 2-3 ggr/vecka.