FORSKNINGSNYHETER


 


PARKINSONGUIDEN

Den som har Parkinson ska, precis som alla andra, äta allsidigt. Men det finns en del att tänka på när det gäller maten. Läs mer på Parkinsonguiden.


Vill du ge en minnesgåva?

Du kan ge gåvan on-line på fondens hemsida.


 

AKTUELLT


Parkinsonjournalen kommer hem i brevlådan till alla fullbetalande medlemmar. Den går också att läsa här på skärmen.


 

Patientlagen fungerar inte

Patientlagen kom till 2015 för att ge patienterna mera makt över sin situation inom hälso- och sjukvården. Men sedan dess har deras ställning istället försämrats. Det konstaterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en rapport. Läs artikeln "Patientlagens effekter sågas av myndighet" i SvD.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill ge patienterna en starkare ställning i sjukvården. Det räcker inte med lagstiftning för att stärka patientens ställning. Regeringen vill att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska prioritera de "allvarliga frågorna" om strukturen och organisationen inom sjukvården. Läs mer i SvDs artikel "Vården borde välkomna pålästa patienter".


 

Var med och utforma framtiden!

eHälsomyndigheten gör en undersökning för att få en djupare förståelse kring behoven av digitala hälsotjänster. Det kan påverka vilka tjänster som kommer att finnas i "Hälsa för mig", ett personligt hälsokonto som öppnas under 2017.

Genom att svara på några enkla frågor hjälper du till att utforma ett hälsokonto som är anpassat för dig. Dina åsikter är värdefulla!

Klicka här för att svara på undersökningen>>

 


Blodprov kan hjälpa till att skilja mellan Parkinson och andra svåra sjukdomar

Inom 2-3 år kan det bli enklare att tidigt ställa rätt diagnos på patienter med symtom som påminner om Parkinson. Denna möjlighet grundar sig i en ny studie från Lund universitet och Sahlgrenska akademien i Göteborg. Nu ska resultaten omsättas  i praktiken.


 

Både gas och broms behövs för våra rörelser

För att köra bil behöver man en bra balans mellan gas och broms. Likadant är det i den del av hjärnan, striatum, som har kontroll över våra rörelser. Forskning vid Lunds universitet har gett nya rön om samverkan mellan ”gasen” och ”bromsen” i striatum, som på sikt kan underlätta utvecklingen av läkemedel mot framför allt Parkinsons sjukdom. Läs mer om Angela Cenci Nilssons forskningsrön.


200 år med Parkinsons sjukdom

Det har gått 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson som förste medicinaren i världen beskrev det neurologiska tillstånd som i dag benämns Parkinsons sjukdom. Professorn och överläkaren Johan Lökk berättar sjukdomens historia och försöken att behandla den.


 

Azilect omfattas inte längre av läkemedelsförmånen

Azilect blev godkänt läkemedel den 2 februari 2005. Azilect hade presenterats tidigare men blev då inte godkänd av Tandvårds- och Läkemedelsförmåndsverket (TLV). Anledningen till detta var att man ansåg läkemedlet för dyrt och att det fanns andra läkemedel på marknaden med samma verkan, fast billigare.
Efter ett stort påtryckningsarbete av bl a Parkinsonförbundet godkändes Azilect, och sedan februari 2005 har Azilect® funnits på den svenska marknaden och ingått i läkemedelsförmånen. Nu har tillverkaren själv valt att ställa sig utanför läkemedelsförmånen. Det lämnar plats för tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Läs mer om Azilect och generiska läkemedel här.


Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats. Här finns en presentation av riktlinjerna. (pdf)


Behov av stödjande samtal?

Läs artikeln om kuratorns tips och råd. Det finns många andra intressanta artiklar i den digitala Parkinsonjournalen. Trevlig läsning!


Passar dina mediciner ihop?

Nu kan Apoteket hjälpa dig att kontrollera så att dina mediciner inte krockar med varandra eller om du har flera läkemedel med samma verkan. Tjänsten heter Elektroniskt expertstöd EES och är ett hjälpmedel som farmaceuten kan använda i samband med receptexpedition. Läs mer om EES här.


 

Digitala konsultationer

Om hur det neuroligska samarbetet kan förbättras för vården av personer med Parkinson. En kortfilm från Euronews med bland annat doktor Anders Johansson, doktor Christian Carlström samt Parkinson Stockholms ordförande Eleonor Högström och Parkinsonförbundets generalsekreterare Inger Lundgren.

Du kan se kortfimen här: 

 


 

Stamceller, cellterapi och Parkinsons sjukdom

Se Malin Parmars föreläsning om den forskning som pågår. Föreläsningen hölls i Karlstad 1 oktober 2015 och arrangerades av Parkinson Värmland.

 

OPINION


Brister i Parkinsonvården

Socialstyrelsens första nationella utvärdering visar bland annat att fyra av tio Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök. De som har högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan landstingen. Läs hela rapporten här.


 

 

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Yngre med Parkinson?

För dig som har Parkinson och är i yrkesverksam ålder finns nätverket NYP. På NYPs sidor kan du läsa om sådant som berör dig, exempelvis arbetslivsfrågor.