FORSKNINGSNYHETER


 

 


PARKINSONGUIDEN

Den som har Parkinson ska, precis som alla andra, äta allsidigt. Men det finns en del att tänka på när det gäller maten. Läs mer på Parkinsonguiden.


Vill du ge en minnesgåva?

Du kan ge gåvan on-line på fondens hemsida.


 

AKTUELLT


Läs nya numret av Parkinsonjournalen


Parkinsonförbundets nya styrelse

Vid förbundets kongress i maj 2017, valdes en ny styrelse och ersättare, på två år. Överst fr vänster: Tore Nordhamn, Kristina Hagström, Terje Helland, Bernt Johansson, Sven Pålhagen, Bernt Kruse och Stefan Stråhle. Nederst fr vänster: Eva Strandell, Lena Schalin, Eleonor Högström, Åsa Holmgren och Anne Johansson (Ingemar Gerbro saknas på bilden). Här finns mer information om styrelsen. På kongressen valdes även revisorer och valberedning.


I samband med Världsparkinsondagen 11 april, lanserade Parkinsonförbundet en serie animationsfilmer om en helt vanlig pappa som får Parkinsons sjukdom. Filmerna är producerade i samarbete med de nordiska parkinsonförbunden. Du hittar alla filmerna på Youtube.


Patientlagen fungerar inte

Patientlagen kom till 2015 för att ge patienterna mera makt över sin situation inom hälso- och sjukvården. Men sedan dess har deras ställning istället försämrats. Det konstaterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en rapport. Läs artikeln "Patientlagens effekter sågas av myndighet" i SvD.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill ge patienterna en starkare ställning i sjukvården. Det räcker inte med lagstiftning för att stärka patientens ställning. Regeringen vill att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska prioritera de "allvarliga frågorna" om strukturen och organisationen inom sjukvården. Läs mer i SvDs artikel "Vården borde välkomna pålästa patienter".

 


Blodprov kan hjälpa till att skilja mellan Parkinson och andra svåra sjukdomar

Inom 2-3 år kan det bli enklare att tidigt ställa rätt diagnos på patienter med symtom som påminner om Parkinson. Denna möjlighet grundar sig i en ny studie från Lund universitet och Sahlgrenska akademien i Göteborg. Nu ska resultaten omsättas  i praktiken.


 

Både gas och broms behövs för våra rörelser

För att köra bil behöver man en bra balans mellan gas och broms. Likadant är det i den del av hjärnan, striatum, som har kontroll över våra rörelser. Forskning vid Lunds universitet har gett nya rön om samverkan mellan ”gasen” och ”bromsen” i striatum, som på sikt kan underlätta utvecklingen av läkemedel mot framför allt Parkinsons sjukdom. Läs mer om Angela Cenci Nilssons forskningsrön.


200 år med Parkinsons sjukdom

Det har gått 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson som förste medicinaren i världen beskrev det neurologiska tillstånd som i dag benämns Parkinsons sjukdom. Professorn och överläkaren Johan Lökk berättar sjukdomens historia och försöken att behandla den.


 

Azilect omfattas inte längre av läkemedelsförmånen

Azilect blev godkänt läkemedel den 2 februari 2005. Azilect hade presenterats tidigare men blev då inte godkänd av Tandvårds- och Läkemedelsförmåndsverket (TLV). Anledningen till detta var att man ansåg läkemedlet för dyrt och att det fanns andra läkemedel på marknaden med samma verkan, fast billigare.
Efter ett stort påtryckningsarbete av bl a Parkinsonförbundet godkändes Azilect, och sedan februari 2005 har Azilect® funnits på den svenska marknaden och ingått i läkemedelsförmånen. Nu har tillverkaren själv valt att ställa sig utanför läkemedelsförmånen. Det lämnar plats för tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Läs mer om Azilect och generiska läkemedel här.


Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats. Här finns en presentation av riktlinjerna. (pdf)


 

OPINION


Brister i Parkinsonvården

Socialstyrelsens första nationella utvärdering visar bland annat att fyra av tio Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök. De som har högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan landstingen. Läs hela rapporten här.


 

 

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Yngre med Parkinson?

För dig som har Parkinson och är i yrkesverksam ålder finns nätverket NYP. På NYPs sidor kan du läsa om sådant som berör dig, exempelvis arbetslivsfrågor.